Meer informatie?
Neem contact op met Barbara Kuepper
Meer informatie?
Neem contact op met Diana Quiroz
Meer informatie?
Neem contact op met Gerard Rijk
Meer informatie?
Neem contact op met Ward Warmerdam

Diensten

Ons multidisciplinaire team probeert u zo goed mogelijk te ondersteunen bij het realiseren van uw duurzame ambities, met onderzoek, advies en andere diensten. Selecteer een van onze vijf themagebieden in het menu, voor een korte beschrijving van de diensten die we per themagebied aanbieden. Neem contact met ons op als u meer informatie wilt of een specifieke vraag hebt, we streven er altijd naar om onze aanpak af te stemmen op de behoeften van onze klanten!

Aandelenanalyse

We analyseren de financiële kengetallen van bedrijven en beoordelen in scenariostudies wat de financiële impact kan zijn van Environmental, Social en Governance (ESG) risico's, zoals ontbossing, klimaatverandering, mensenrechtenschendingen, uitputting van natuurlijk kapitaal en andere duurzaamheidskwesties. Onze diensten:

 • Bedrijfsanalyse: we analyseren het bedrijfsmodel van een bedrijf, diens activiteiten en de financiële kengetallen die relevant zijn voor banken en beleggers;

 • ESG risico-analyse: we beoordelen de financiële gevolgen van de mogelijke reacties van overheden, afnemers en financiers op de ESG-risico's die het bedrijf creëert of onvoldoende aanpakt;

 • Benchmarking van bedrijven: we vergelijken bedrijven in een sector op zowel financiële- als duurzaamheidsindicatoren om voorlopers te identificeren;

 • Financiële modellering: we modelleren de gevolgen voor de kasstroom en aandelenkoers van bedrijven die te maken krijgen met gestrande activa omdat ze duurzaamheidsrisico's niet effectief aanpakken; en

 • Strategisch advies beleggers: we adviseren beleggers over hoe ze hun blootstelling aan duurzaamheidsrisico's kunnen verminderen en hoe ze een drijvende kracht kunnen worden in de duurzame transitie van de bedrijven waarin ze beleggen

Beleidsonderzoek

We analyseren en beoordelen het verantwoord beleggings- en kredietbeleid van banken en beleggers en we adviseren over hoe dat beleid kan worden verbeterd en geïmplementeerd via screening, stembeleid, engagement en uitsluitingsstrategieën. 

We analyseren waar overheidsbeleid op economisch, fiscaal en milieugebied de duurzame transitie van het bedrijfsleven en de financiële wereld bevordert of juist belemmert. Ook ontwikkelen we voorstellen voor alternatief beleid.

Onze diensten:

 • Beleidsbeoordeling: we beoordelen het verantwoord beleggings- en kredietbeleid van banken en beleggers aan de hand van internationale verdragen, normen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en het beleid van voorlopers;

 • Voetafdruk-onderzoek: we berekenen de mondiale voetafdruk van beleggings- en kredietportefeuilles met betrekking tot klimaat, water, biodiversiteit, mensenrechten en andere duurzaamheidsthema’s;

 • Advies over Verantwoord Beleggingsbeleid: we adviseren financiële instellingen over verbetering van hun verantwoord beleggings- en kredietbeleid en over effectieve implementatie via screening, stembeleid, engagement en uitsluitingsstrategieën;

 • Campagneadvies: we adviseren maatschappelijke organisaties over hoe financiële instellingen overtuigd kunnen worden om meer aandacht aan duurzaamheid te geven;

 • MVO-onderzoek: we gaan na of bedrijven duurzaamheids- en MVO-normen naleven, bijvoorbeeld met betrekking tot arbeidsrechten, mensenrechten en biodiversiteit;

 • Investeringsadvies: we adviseren financiers hoe ze met impact investeringen actief bij kunnen dragen aan oplossingen voor urgente duurzaamheidsuitdagingen - variërend van klimaatverandering tot gewapende conflicten, waterschaarste en inkomensongelijkheid; 

 • Training verantwoord beleggen: we ontwikkelen de capaciteit van lokale en internationale stakeholders op het gebied van verantwoord beleggings- en kredietbeleid;

 • Beleidsevaluatie: we analyseren hoe bestaand beleid van nationale overheden of multilaterale instellingen de (duurzame) ontwikkeling van markten en sectoren bevordert of afremt;

 • Lobbyonderzoek: we brengen in kaart hoe invloedrijk (bedrijfs)lobbyisten zijn in het vormgeven van overheidsbeleid;

 • State capture analyse: we identificeren welke bedrijven buitensporig profiteren van overheidsbeleid, belastingregelingen, subsidies en beslissingen inzake overheidsopdrachten;

 • Kosten-batenanalyse: we maken een analyse van de sociale- en milieukosten en baten van voorgesteld beleid;

 • Beleidsadvies: we stellen alternatief beleid op en ontwerpen nieuwe beleidsinstrumenten, om de duurzame transitie van markten en sectoren te versnellen; en

 • Training overheidsbeleid: we ontwikkelen de capaciteit van lokale en internationale stakeholders op het gebied van het analyseren en beïnvloeden van overheidsbeleid.

Financierings- en belastingonderzoek

We analyseren hoe bedrijven worden gefinancierd door banken, aandeelhouders en andere financiële instellingen, om te beoordelen wat deze financiers kunnen doen om duurzame bedrijfspraktijken te bevorderen. We leggen ook eigendomsstructuren bloot, vaak in samenhang met structuren die bedrijven hebben opgezet om belastingen te ontwijken. Onze diensten:

 • Financieringsanalyse: we identificeren de financiers van bedrijven en beoordelen hun mogelijke invloed op bedrijfspraktijken;

 • Portfolioscreening: we analyseren hoe de portfolio’s van financiële instellingen hen blootstellen aan verschillende Environmental, Social en Governance (ESG) risico's;

 • Eigendomsanalyse: we leggen eigendomsstructuren bloot en brengen daarmee de machtsverhoudingen binnen grote bedrijfsgroepen in kaart;

 • Onderzoek naar belastingontwijking: we ontrafelen structuren die bedrijven opzetten om belasting te ontwijken en analyseren beleidsopties om de mazen in de wet te dichten;
 • Beleidsonderzoek: we onderzoeken internationale ontwikkelingen op het gebied van regelgeving voor de financiële sector, zoekend naar mogelijkheden om duurzaamheidscriteria daarin op te nemen;
 • Marktanalyse: we analyseren de mate van verticale en horizontale integratie van markten en sectoren, om de invloed van bedrijven op de toegevoegde waarde, investeringen, werkgelegenheid en duurzaamheid te beoordelen; en
 • Training financiering en belasting: we ontwikkelen de capaciteit van lokale en internationale stakeholders op het gebied van bedrijfsfinanciering, de financiële sector en belastingen.

 

 

 

Markt- en ketenonderzoek

We analyseren hoe verschillende grondstoffen hun weg vinden van productielanden naar de supermarkt door internationale toeleveringsketens en we analyseren de macht van bedrijven die in cruciale markten opereren. Onze diensten:      

 • Onderzoek toeleveringsketens: we identificeren wie de stakeholders zijn in internationale toeleveringsketens, waarbij we de machtsverhoudingen in de keten analyseren en visualiseren;

 • Marktanalyse: we analyseren de mate van verticale en horizontale integratie van markten en sectoren, om de invloed van bedrijven op de toegevoegde waarde, investeringen, werkgelegenheid en duurzaamheid te beoordelen;

 • Lobbyonderzoek: we brengen in kaart hoe invloedrijk (bedrijfs)lobbyisten zijn in het vormgeven van overheidsbeleid; en

 • State capture analyse: we identificeren welke bedrijven buitensporig profiteren van overheidsbeleid, belastingregelingen, subsidies en beslissingen inzake overheidsopdrachten;

Veldonderzoek

We analyseren mensenrechten- en andere duurzaamheidsrisico's in internationale waardeketens en identificeren wat verschillende partijen kunnen doen om duurzame ontwikkeling in de landbouw, bosbouw, veeteelt, energiewinning, visserij en mijnbouw te bevorderen. Onze diensten:

 • Onderzoek toeleveringsketens: we identificeren wie de stakeholders zijn in internationale toeleveringsketens, waarbij we de machtsverhoudingen in de keten analyseren en visualiseren;

 • Risicoanalyse: we analyseren risico’s op het gebied van mensenrechten, gender, arbeid en biodiversiteit in de productie- en verwerkingsfases van internationale toeleveringsketens;

 • Waardeketenontwikkeling: we identificeren kansen om waardeketens verder te ontwikkelen en lokaal waarde toe te voegen aan de productie en winning van grondstoffen;;

 • Training waardeketens en mensenrechten: we ontwikkelen de capaciteit van lokale en internationale stakeholders die betrokken zijn bij het beheer en de ontwikkeling van waardeketens;

 • Analyse van certificeringsinitiatieven: we analyseren de effectiviteit van - en machtsverhoudingen binnen - multi-stakeholder overleggen en certificeringsinitiatieven;

 • Strategisch advies bedrijven: we adviseren bedrijven over MVO- en duurzaamheidsbeleid, risicobeheer, inkoopbeleid en mensenrechtenonderzoek;

 • Beleidsanalyse: we analyseren beleidsopties om internationale mensenrechtenthema’s te adresseren, zoals landroof, vluchtelingen en gewapende conflicten; en

 • Monitoring & Evaluatie: we monitoren en evalueren (M&E) waardeketenprojecten.

Disclaimer
Copyright Profundo, bouw EasyMIND