Meer informatie?
Neem contact op met Anniek Herder
Meer informatie?
Neem contact op met Anselm Iwundu
Meer informatie?
Neem contact op met Gerard Rijk
Meer informatie?
Neem contact op met Jan Willem van Gelder
Meer informatie?
Neem contact op met Ward Warmerdam

Projecten
: Aandelenanalyse

Onze projecten hebben betrekking op veel verschillende economische sectoren, grondstoffen, duurzaamheidsthema's en landen. Deze pagina geeft een overzicht van alle projecten die Profundo in de loop van de jaren heeft uitgevoerd. In het menu kunt u de projecten filteren op de themagebieden waarop wij actief zijn. Elk project wordt kort beschreven en waar mogelijk laten we de geproduceerde rapporten, brochures of presentaties zien. Ook laten we zien hoe media en politiek op het project reageerden.

Als u op zoek bent naar een specifiek rapport, raden we u aan om onze Portfolio-pagina te bezoeken.

We analyseren mensenrechten- en andere duurzaamheidsrisico's in internationale waardeketens en identificeren wat verschillende partijen kunnen doen om duurzame ontwikkeling in de landbouw, bosbouw, veeteelt, energiewinning, visserij en mijnbouw te bevorderen.
We analyseren hoe bedrijven worden gefinancierd door banken, aandeelhouders en andere financiële instellingen, om te beoordelen wat deze financiers kunnen doen om duurzame bedrijfspraktijken te bevorderen. We leggen ook eigendomsstructuren bloot, vaak in samenhang met structuren die bedrijven hebben opgezet om belastingen te ontwijken.
We analyseren en beoordelen het verantwoord beleggings- en kredietbeleid van banken en beleggers en we adviseren over hoe dat beleid kan worden verbeterd en geïmplementeerd via screening, stembeleid, engagement en uitsluitingsstrategieën.
We analyseren de financiële kengetallen van bedrijven en beoordelen in scenariostudies wat de financiële impact kan zijn van Environmental, Social en Governance (ESG) risico's, zoals ontbossing, klimaatverandering, mensenrechtenschendingen, uitputting van natuurlijk kapitaal en andere duurzaamheidskwesties.
We analyseren waar overheidsbeleid op economisch, fiscaal en milieugebied de duurzame transitie van het bedrijfsleven en de financiële wereld bevordert of juist belemmert. Ook ontwikkelen we voorstellen voor alternatief beleid.

maart 2018

16 maart 2018
Tunas Baru Lampung: Contested land and peat clearing could drive substantial value loss
Deze analyse van Chain Reaction Research (waar Profundo deel van uitmaakt) laat zien dat naar schatting 75% van Tunas Baru Lampung's land betwist is. Voor 10 procent van de inkomsten van TBLA bestaat het risico dat het No Deforestation, No Peat and No Exploitation (NDPE)-beleid van hun klanten niet wordt nageleefd.
14 maart 2018
Global Green Finance Index 1
Deze Global Green Finance Index is de eerste editie van een serie indices die in kaart brengen hoe de financiële centra op de wereld zich bewegen in de richting van een financieel systeem van duurzame ontwikkeling en waar mensen en de planeet op dezelfde waarde geschat worden als winst. Profundo heeft een discussie-notitie geschreven voor dit project.

januari 2018

24 januari 2018
ESG discrepancy between soy growers and financiers creates risk of more expensive financing
De grootschalige uitbreiding van sojaplantages in Brazilië is geïdentificeerd als een van de hoofdoorzaken van ontbossing gedurende de laatste 20 jaar. De Cerrado, een levensgemeenschap vol bio-diversiteit en rijk aan koolstof, is in korte tijd veranderd. Eerdere analyses van de Chain Reaction Research hebben uitgewezen dat soja producenten financiële risico's lopen door blijvende betrokkenheid bij de ontbossing van de Cerrado.

december 2017

19 december 2017
Bunge: Key Position in Cerrado State Puts Zero-Deforestation Commitment at Risk
Het wereldwijd opererende bedrijf Bunge is één van de grootste spelers in de sojaketen van Brazilië. Het is de leidende sojahandelaar in Piauí, een staat in de Braziliaanse leefomgeving die Cerrado heet. Bunge blijft werken met producenten die te maken hebben met legale ontbossing, ondanks de toezegging om zero-deforestation waardeketens te bewerkstelligen tussen 2020 en 2025, en om sojaproductie te stimuleren in onbeboste gebieden. Het niet naleven van deze toezeggingen kan leiden tot reputatieschade en marktrisico's.

augustus 2017

7 augustus 2017
Olam International: Deforestation Risks from Its Peruvian Coffee Supply Chain
Koffie productie is één van de grootste veroorzakers van ontbossing in het Peruaanse Amazone gebied, meer dan 25% of agrarisch land wordt hiervoor gebruikt in deze regio.

juli 2017

6 juli 2017
SE Asian Palm Oil Sector: Statistics Suggest Equity Overvalued
Due to stranded land risk, this analysis forecasts that the SE Asian palm oil business strategy where new land acquisition drives equity value will change. Instead, a new SE Asian palm oil business strategy may develop, characterized by more sustainable land-use and labor practices – but only if ‘leakage’ is controlled.

juni 2017

29 juni 2017
JBS: Financial Restructuring Could Be Delayed Due to Serious Allegations
Het Braziliaanse vleesverpakkingsbedrijf JBS is 's werelds grootste vleesbedrijf qua inkomsten, capaciteit en productie. In maart 2017 leidden beweringen van vleesverontreiniging, corruptie en ontbossing tot een vertraging van de beursintroductie, die een opbrengst van tenminste USD 1 miljard zou moeten opleveren.
13 juni 2017
Sawit Sumbermas Sarana: Supplying the Palm Oil Leakage Market, Risks for Purchasers
The palm oil industry’s transformation towards sustainability gained traction in 2013 when major purchaser Unilever engaged SE Asian refiners and traders to embrace ‘No Deforestation’ policies. As a result, in 2013, Wilmar was the first SE Asian refiner or trader to adopt a No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) policy. Many other trading companies in SE Asia, Europe, U.S., and Latin America followed suit.

april 2017

6 april 2017
Grupo Palmas: First Peruvian NDPE Policy creates businesss opportunities but strands land
Na controverses uit het verleden, beweegt Grupo Palmas nu naar een zero-deforestation benadering. Op 4 april 2017 heeft Grupo Palmas haar No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) beleid met betrekking tot palmolie en cacao gepubliceerd. Dit creëert nieuwe zakelijke mogelijkheden, terwijl de oude uitbreidingsplannen ondertussen stranden. Ontwikkeling van de niet-ontwikkelde concessies zou een financieel risico vormen.

februari 2017

14 februari 2017
Indonesia’s Palm Oil Landbank Expansion Limited by Proposed Moratorium and NDPE Policies
Na 25 jaar van agressieve groei in de palmoliesector, wat er toe geleid heeft dat de oppervlakte van concessiegebieden is gegroeid van 1 miljoen hectare naar 21 miljoen hectare, neemt de overheid van Indonesië nu maatregelen om verdere uitbreiding aan banden te leggen. Deze maatregelen komen op het moment dat ook naleving van de No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NPDE) afspraken een telkens belangrijkere voorwaarde worden voor toegang tot de markt en dat de mogelijkheden voor publieke monitoring snel beter worden.
7 februari 2017
Indofood Sukses Makmur and First Pacific: Financial Risks from Upstream Investments
Indofood Sukses Makmur, het grootste voedingsbedrijf in Indonesië, en het moederbedrijf First Pacific, investeren allebei in palmolie producent Indofood Agri. Tegen Indofood Agri is een klacht ingediend bij de RSPO. deze klacht kan negatieve impact hebben op Indofood SM en First Pacific. Dit rapport laat de materiële risico's zien, waaronder betwist land en arbeidsissues, die spelen bij Indofood Agri Resources.
3 februari 2017
Banks Finance More Palm Oil Than Investors: Investors Face Indirect Exposure
Door de enorme uitbreiding van de palmoliesector te financieren, dragen banken bij aan ontbossing, het ontginnen van veengronden en maatschappelijke conflicten. Analyses van financiering door banken - zowel leningen als eigen vermogen en debt underwriting - van 16 grote palmoliebedrijven, tussen 2006 en 2015, laten zien dat banken belangrijker financiers zijn dan vermogens- en schuldinvesteerders. Dit betekent dat investeerders in deze banken ook indirect blootgesteld zijn aan duurzaamheidsrisico's. Beleid tegen ontbossing heeft impact, maar te veel banken hebben zulk beleid nog niet opgesteld.
9 februari 2017
Indonesian Palm Oil’s Stranded Assets: 10 Million Football Fields of Undevelopable Land
Stranded land is een type stranded asset. Vanwege stranded assets kan het zijn dat de Indonesische palmolie industrie te maken krijgt met een trend van minder groei en herwaardering van het eigen vermogen. De onderpanden van banken kunnen waardeloos zijn als de onderliggende palmolie concessie aangeduid wordt als stranded land. Risico's en kosten voor bedrijven en beleggers in aandelen en kredieten zullen waarschijnlijk toenemen. Dit betekent dat de uitbreiding van land een strategie is metn een hoog risico.
6 februari 2017
Indofood Agri Resources: Material Risks From Contested Land and Labor Issues
Indofood Agri, een van de grootste palmolie producenten in Indonesië, wordt geconfronteerd met materiële risico's vanwege betwist land en arbeidsissues. Recentelijk is een RSPO klacht ingediend waarin het bedrijf beticht wordt van kinderarbeid en slechte arbeidsomstandighden. Dit rapport laat de financiële consequenties zien van deze klacht bij de RSPO en van het feit dat 42% van het land van Indofood Agri betwist is.

november 2016

1 november 2016
Sime Darby: Liberian Crossroads
Het business-model in Liberia van oliepalm-gigant Sime Darby staat op een kruispunt. De analyse kijkt naar drie mogelijke financiële secenario's voor de toekomstige ontwikkeling van de concessie. Hierbij wordt rekening gehouden met de veranderingen in landrechten in Liberia, en het risico van conflicten met lokale gemeenschappen en ontbossing.

oktober 2016

28 oktober 2016
Palm Oil Frontiers: Lessons Learned from SE Asian Corporate Expansion to Africa
Verschillende palmolie-bedrijven uit Zuidoost Azië willen hun werkzaamheden uitbreiden naar West en Centraal Afrika. Investeringen die gedaan zijn vanaf 2008 tonen zowel grote financiële risico’s die inherent zijn aan het systeem, als risico’s die bedrijfsspecifiek zijn. De ervaringen van investeerders en bedrijven in Liberia laten zien hoe belangrijk het is om ervaringen rond specifieke maatschappelijke en milieugerelateerde risico’s en kansen van eerdere Aziatische investeringen mee te nemen.
Meer resultaten...
Disclaimer
Copyright Profundo, bouw EasyMIND