Meer informatie?
Neem contact op met Anniek Herder
Meer informatie?
Neem contact op met Anselm Iwundu
Meer informatie?
Neem contact op met Gerard Rijk
Meer informatie?
Neem contact op met Jan Willem van Gelder
Meer informatie?
Neem contact op met Ward Warmerdam

Projecten
: Waardeketens en mensenrechten

Onze projecten hebben betrekking op veel verschillende economische sectoren, grondstoffen, duurzaamheidsthema's en landen. Deze pagina geeft een overzicht van alle projecten die Profundo in de loop van de jaren heeft uitgevoerd. In het menu kunt u de projecten filteren op de themagebieden waarop wij actief zijn. Elk project wordt kort beschreven en waar mogelijk laten we de geproduceerde rapporten, brochures of presentaties zien. Ook laten we zien hoe media en politiek op het project reageerden.

Als u op zoek bent naar een specifiek rapport, raden we u aan om onze Portfolio-pagina te bezoeken.

We analyseren mensenrechten- en andere duurzaamheidsrisico's in internationale waardeketens en identificeren wat verschillende partijen kunnen doen om duurzame ontwikkeling in de landbouw, bosbouw, veeteelt, energiewinning, visserij en mijnbouw te bevorderen.
We analyseren hoe bedrijven worden gefinancierd door banken, aandeelhouders en andere financiële instellingen, om te beoordelen wat deze financiers kunnen doen om duurzame bedrijfspraktijken te bevorderen. We leggen ook eigendomsstructuren bloot, vaak in samenhang met structuren die bedrijven hebben opgezet om belastingen te ontwijken.
We analyseren en beoordelen het verantwoord beleggings- en kredietbeleid van banken en beleggers en we adviseren over hoe dat beleid kan worden verbeterd en geïmplementeerd via screening, stembeleid, engagement en uitsluitingsstrategieën.
We analyseren de financiële kengetallen van bedrijven en beoordelen in scenariostudies wat de financiële impact kan zijn van Environmental, Social en Governance (ESG) risico's, zoals ontbossing, klimaatverandering, mensenrechtenschendingen, uitputting van natuurlijk kapitaal en andere duurzaamheidskwesties.
We analyseren waar overheidsbeleid op economisch, fiscaal en milieugebied de duurzame transitie van het bedrijfsleven en de financiële wereld bevordert of juist belemmert. Ook ontwikkelen we voorstellen voor alternatief beleid.

juni 2018

27 juni 2018
Doing Business with the Occupation
Dit rapport anticipeert op de VN database van ondernemingen die betrokken zijn bij de Israëlische nederzettingen. Het identificeert directe en indirecte verbanden tussen Europese ondernemingen en bepaalde economische sectoren in de Israëlische nederzettingen in het bezette Palestijnse gebied. Volgens het internationale recht zijn deze nederzettingen illegaal.
26 juni 2018
Land Governance in the Dutch Banking Sector Agreement on international responsible business conduct regarding human rights
Hoe kunnen banken de identificatie en het management van risico's op het gebied van landbeheer, die ontstaan door de bedrijven die ze financieren, verbeteren? in dit rapport hebben we het normatieve kader rond landbeheer genanalyseerd; de toepassing van het principe van Free, Prior and Informed Consent (FPIC) op een bredere groep van lokale (niet per se inheemse) gemeenschappen; en de huidige ESG risicomanagement praktijken van Nederlandse banken. De aanbevelingen voor het verbeteren van risico identificatie en management zijn relevant voor alle banken die er naar streven om te voorkomen dat ze betrokken raken in landroof-praktijken.

december 2017

22 december 2017
Deforestation in the Brazilian Soy Supply Chain
In dit rapport wordt gekeken naar het bestaan en de reikwijdte van risico's op het gebied van toegang tot de markt en financiële consequenties van matige duurzaamheidsprestaties in de sojaketen. Door toenemende druk op handelaren in grondstoffen om maatregelen tegen ontbossing te nemen, krijgen ook producenten die legaal bos kappen te maken met risico’s qua toegang tot de markt.
14 december 2017
Eerlijke Bankwijzer: Financiering granietimporteurs door Nederlandse banken
Het doel van dit onderzoek is het in kaart te brengen welke Nederlandse banken betrokken zijn bij de financiering van Nederlandse granietimporteurs. De resultaten van het onderzoek worden voorgelegd aan de betreffende banken, en worden gebruikt ter ondersteuning van de totstandkoming van het IMVO-convenant natuursteen.

november 2017

17 november 2017
Shipbreaking in South Asia
Factsheet over lokale belanghebbenden, behoeften en mogelijkheden om veranderingen teweeg te brengen
8 november 2017
Fair Finance Guide Norway - 1e update
De Noorse Fair Finance Guide coalitie heeft voor de tweede keer het verantwoord krediet- en beleggingsbeleid van de grootste Noorse banken beoordeeld, op basis van de Fair Finance Guide methodologie. Die werd ontwikkeld door Profundo, samen met de NGO’s die deelnemen in het Fair Finance Guide International netwerk. Profundo heeft de Noorse Fair Finance Guide coalitie getraind in het gebruik van de methodologie en geadviseerd bij de beoordeling. Zien wat Fair Finance Guide inhoudt? Bekijk hier het filmpje: https://youtu.be/zdks3jqmvuw
16 november 2017
Fair Finance Guide Sweden - 3e update
De Zweedse Fair Finance Guide coalitie heeft voor de vierde keer het verantwoord krediet- en beleggingsbeleid van de grootste Zweedse banken beoordeeld, op basis van de Fair Finance Guide methodologie. Die werd ontwikkeld door Profundo, samen met de NGO’s die deelnemen in het Fair Finance Guide International netwerk. Profundo heeft de Zweedse Fair Finance Guide coalitie getraind in het gebruik van de methodologie en geadviseerd bij de beoordeling. Zien wat Fair Finance Guide inhoudt? Bekijk hier het filmpje: https://youtu.be/zdks3jqmvuw
1 november 2017
NDPE Sourcing Policies Cover 74 Percent of Southeast Asia’s Refining Capacity
De transformatie van de palmolie-industrie naar duurzaamheid, maakte opgang in 2013 toen grote palmolie handelaren/raffineerders uit Zuidoost Azië het ‘No Deforestation No Peat No Exploitation’ (NDPE) beleid aannamen. Door dit beleid vragen deze bedrijven van hun leveranciers dat ze zich niet bezighouden met ontbossing en het aantasten van veengronden voor nieuwe oliepalm plantages. Er blijven echter onduurzame praktijken plaatsvinden.

oktober 2017

19 oktober 2017
Eerlijke Bankwijzer: Banken, doe meer aan brandveiligheid stallen!
De drie grootbanken in Nederland – ING, ABN Amro en Rabobank – financieren de bedrijven waar afgelopen zomer 150.000 varkens en kippen in branden omkwamen. Dat blijkt uit onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer. De Eerlijke Bankwijzer heeft de banken opgeroepen om maatregelen te nemen om dergelijke rampen te voorkomen.

april 2017

24 april 2017
Demand Driven Value Chain Analysis in Rwanda
Dit project bestond uit een waardeketen-analyse in zes districten in Noordwest Rwanda. Het doel was het stimuleren van de productiviteit in de landbouw, en om kansen te creëren voor armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling te bevorderen. Profundo heeft onderzocht welke gewassen de meeste potentie zouden hebben om deze verschillende doelen te bereiken. Gedeeltelijk gebaseerd op onze aanbevelingen, osde Nederlandse ontwikkelingsorganisatie SNV nu bezig met het implementeren van het HortInvest Rwanda project.

juni 2016

23 juni 2016
Scoping Study on Possible Activities of the European Partnership for Responsible Minerals (EPRM)
Dit onderzoek is gedaan in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken om de mogelijkheiden te onderzoeken die het European Partnership for Responsible Minerals (EPRM) heeft om het verantwoord winnen van 3TG (tin, tungsten, tantalum en goud) mineralen in conflict- en risicogebieden.

mei 2016

20 mei 2016
Context Sector Analysis for the Trade Union Co-Financing Program 2017-2020
This report provides FNV Mondiaal (FNVM) with a baseline study that will help select and design country-sector based interventions for the Trade Union Cooperation Programme (TUCP) 2017-2020. 16 country-sector combinations, in which the payment of living wage and the violations of trade union rights are critical issues, are recommended for further screening.

FNV

5 mei 2016
Legal and Policy Analysis on the Mining Sector in Africa
Dit rapport hoort bij het Pan-Afrikaanse project van IANRA om wetgeving en beleid te ontwikkelen op het gebied van mijnbouw en gerelateerde onderwerpen, met als doel het beschermen van mensenrechten.

juni 2015

12 juni 2015
Bad Medicine
Bacterieën die resistent zijn tegen antibiotica zijn een groot punt van zorg voor de volksgezondheid. Een oorzaak van die resistentie, waar vaak overheen gekeken wordt, is milieuvervuiling bij de productie van grondstoffen voor antibiotica. Profundo heeft aan het onderzoek voor dit rapport van SumOfUs meegewerkt.
9 juni 2015
Nationale Ronde Tafel over Goud
Doel van deze dag was om met overheid, bedrijven, financiers en maatschappelijke organisaties te zoeken naar mogelijkheden om vanuit Nederland bij te dragen aan de verduurzaming van de mondiale goudsector. Profundo analyseerde de duurzaamheidsproblemen in de sector en de Nederlandse betrokkenheid bij de goudsector. Ook suggereerde Profundo vijf mogelijke initiatieven die Nederlandse partijen kunnen nemen. Deze werden tijdens de Ronde Tafel besproken. Dit leidde tot concrete aanspraken voor vervolgstappen.
Meer resultaten...
Disclaimer
Copyright Profundo, bouw EasyMIND