Meer informatie?
Neem contact op met Anniek Herder
Meer informatie?
Neem contact op met Anselm Iwundu
Meer informatie?
Neem contact op met Gerard Rijk
Meer informatie?
Neem contact op met Jan Willem van Gelder
Meer informatie?
Neem contact op met Ward Warmerdam

Projecten
: Waardeketens en mensenrechten

Onze projecten hebben betrekking op veel verschillende economische sectoren, grondstoffen, duurzaamheidsthema's en landen. Deze pagina geeft een overzicht van alle projecten die Profundo in de loop van de jaren heeft uitgevoerd. In het menu kunt u de projecten filteren op de themagebieden waarop wij actief zijn. Elk project wordt kort beschreven en waar mogelijk laten we de geproduceerde rapporten, brochures of presentaties zien. Ook laten we zien hoe media en politiek op het project reageerden.

Als u op zoek bent naar een specifiek rapport, raden we u aan om onze Portfolio-pagina te bezoeken.

We analyseren mensenrechten- en andere duurzaamheidsrisico's in internationale waardeketens en identificeren wat verschillende partijen kunnen doen om duurzame ontwikkeling in de landbouw, bosbouw, veeteelt, energiewinning, visserij en mijnbouw te bevorderen.
We analyseren hoe bedrijven worden gefinancierd door banken, aandeelhouders en andere financiële instellingen, om te beoordelen wat deze financiers kunnen doen om duurzame bedrijfspraktijken te bevorderen. We leggen ook eigendomsstructuren bloot, vaak in samenhang met structuren die bedrijven hebben opgezet om belastingen te ontwijken.
We analyseren en beoordelen het verantwoord beleggings- en kredietbeleid van banken en beleggers en we adviseren over hoe dat beleid kan worden verbeterd en geïmplementeerd via screening, stembeleid, engagement en uitsluitingsstrategieën.
We analyseren de financiële kengetallen van bedrijven en beoordelen in scenariostudies wat de financiële impact kan zijn van Environmental, Social en Governance (ESG) risico's, zoals ontbossing, klimaatverandering, mensenrechtenschendingen, uitputting van natuurlijk kapitaal en andere duurzaamheidskwesties.
We analyseren waar overheidsbeleid op economisch, fiscaal en milieugebied de duurzame transitie van het bedrijfsleven en de financiële wereld bevordert of juist belemmert. Ook ontwikkelen we voorstellen voor alternatief beleid.

december 2017

22 december 2017
Deforestation in the Brazilian Soy Supply Chain
In dit rapport wordt gekeken naar het bestaan en de reikwijdte van risico's op het gebied van toegang tot de markt en financiële consequenties van matige duurzaamheidsprestaties in de sojaketen. Door toenemende druk op handelaren in grondstoffen om maatregelen tegen ontbossing te nemen, krijgen ook producenten die legaal bos kappen te maken met risico’s qua toegang tot de markt.

november 2017

17 november 2017
Shipbreaking in South Asia
Factsheet over lokale belanghebbenden, behoeften en mogelijkheden om veranderingen teweeg te brengen
8 november 2017
Fair Finance Guide Norway - update
Etisk Bank Guide Norge heeft een update gepubliceerd van haar beoordeling van investeringen van banken en financieel beleid. De eerste Etisk Bank Guide Norge werd gelanceerd in november 2016. Het onderzoek is gebaseerd op de methodologie van de Fair Finance Guide International uit 2016, die mede ontwikkeld is door Profundo. Daarnaast traint en ondersteunt Profundo de onderzoekers bij hun beleidsanalyse. Kijk voor alle andere Fair Finance Guides op fairfinanceguide.org

oktober 2017

19 oktober 2017
Eerlijke Bankwijzer: Banken, doe meer aan brandveiligheid stallen!
De drie grootbanken in Nederland – ING, ABN Amro en Rabobank – financieren de bedrijven waar afgelopen zomer 150.000 varkens en kippen in branden omkwamen. Dat blijkt uit onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer. De Eerlijke Bankwijzer heeft de banken opgeroepen om maatregelen te nemen om dergelijke rampen te voorkomen.

juni 2016

23 juni 2016
Scoping Study on Possible Activities of the European Partnership for Responsible Minerals (EPRM)
Dit onderzoek is gedaan in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken om de mogelijkheiden te onderzoeken die het European Partnership for Responsible Minerals (EPRM) heeft om het verantwoord winnen van 3TG (tin, tungsten, tantalum en goud) mineralen in conflict- en risicogebieden.

mei 2016

20 mei 2016
Context Sector Analysis for the Trade Union Co-Financing Program 2017-2020
This report provides FNV Mondiaal (FNVM) with a baseline study that will help select and design country-sector based interventions for the Trade Union Cooperation Programme (TUCP) 2017-2020. 16 country-sector combinations, in which the payment of living wage and the violations of trade union rights are critical issues, are recommended for further screening.
FNV
5 mei 2016
Legal and Policy Analysis on the Mining Sector in Africa
Dit rapport hoort bij het Pan-Afrikaanse project van IANRA om wetgeving en beleid te ontwikkelen op het gebied van mijnbouw en gerelateerde onderwerpen, met als doel het beschermen van mensenrechten.

juni 2015

12 juni 2015
Bad Medicine
Bacterieën die resistent zijn tegen antibiotica zijn een groot punt van zorg voor de volksgezondheid. Een oorzaak van die resistentie, waar vaak overheen gekeken wordt, is milieuvervuiling bij de productie van grondstoffen voor antibiotica. Profundo heeft aan het onderzoek voor dit rapport van SumOfUs meegewerkt.
9 juni 2015
Nationale Ronde Tafel over Goud
Doel van deze dag was om met overheid, bedrijven, financiers en maatschappelijke organisaties te zoeken naar mogelijkheden om vanuit Nederland bij te dragen aan de verduurzaming van de mondiale goudsector. Profundo analyseerde de duurzaamheidsproblemen in de sector en de Nederlandse betrokkenheid bij de goudsector. Ook suggereerde Profundo vijf mogelijke initiatieven die Nederlandse partijen kunnen nemen. Deze werden tijdens de Ronde Tafel besproken. Dit leidde tot concrete aanspraken voor vervolgstappen.

februari 2015

8 februari 2015
Natural rubber supply chain research on the main global tyre companies
Profundo heeft een analyse gemaakt van de handelsketens van producenten van natuurlijke rubber, met name in Zuidoost-Azië, en van hun connecties met de zes grootste banden producenten van de wereld.
Global Witness

oktober 2014

30 oktober 2014
Soja Barometer 2014
De Soja Barometer geeft een overzicht van de im- en export van soja in Nederland. Een deel van de geïmporteerde soja is bedoeld voor lokale consumptie, de rest wordt verder geëxporteerd naar andere landen. Uit het rapport blijkt dat ongeveer 25% van de soja die in Nederland geconsumeerd werd in 2013, volgens een duurzaamheidsstandaard gecertificeerde soja was. Het rapport beschrijft ook de milieu-impact en de sociale gevolgen van de enorme schaalvergroting in het verbouwen van soja in Zuid- en Noord-Amerika in de afgelopen jaren.

mei 2014

15 mei 2014
The Dutch market for Brazilian hardwood
Profundo heeft een marktonderzoek gedaan naar de belangrijkste importeurs van Braziliaans hardhout op de Nederlandse markt. Daarnaast is er gekeken naar belangrijkste soorten hout die op de markt zijn en naar de certificering

januari 2014

14 januari 2014
MVO profiel van Olam International
MVO profiel van de internationale grondstoffenhandelaar Olam International.
SNV

november 2013

21 november 2013
Commodity Crimes: Illicit land grabs, illegal palm oil, and endangered orangutans
Dit rapport laat zien dat Rabobank miljoenen investeert in het palmoliebedrijf Bumitama op Borneo. Bumitama maakt zich oa schuldig aan landroof en ontbossing. Ook andere banken en pensioenfondsen hebben voor miljoenen aan leningen uitstaan bij palmoliebedrijven die te maken hebben met Bumitama.

Friends of the Earth US: Illicit land grabs, illegal palm oil, and endangered orangutans

Milieudefensie: Milieudefensie: Illicit land grabs, illegal palm oil, and endangered orangutans

Alternet: Why Your Money May Be Driving the Palm Oil Industry's Human Rights Abuses and Environmental Destruction

BankTrack: Deutsche Bank divests from Bumitama

BNR: Milieuorganisaties klagen Rabo aan bij OESO

Brief van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over palmolie, ronde tafels, illegale boskap en landroof

De Ondernemer.nl: Rabobank op het illegale pad

De Telegraaf: Milieuorganisaties klagen Rabobank aan

De Volkskrant: Milieuorganisaties klagen Rabobank aan

Down to Earth: OESO klacht tegen Rabobank vanwege foute palmolie

Dutch News: Rabobank under fire over Indonesia palm oil investments

Duurzaam Bedrijfsleven: Rabobank en HSBC betrokken bij illegale palmolie

Duurzaam Ondernemen: Rabobank: door samenwerking en dialoog de palmolieketen verduurzamen

Follow the Money: BioPort Rotterdam: economisch succes met een inktzwarte rand

Friends of the Earth Europe: Bumitama cuts ties with illegal palm oil plantation following Friends of the Earth pressure

Friends of the Earth Europe: European and US financial institutions continue to finance illegal palm oil

Friends of the Earth Europe: Specific instance under the OECD Guidelines for Multinational Enterprises submitted to the Dutch National Contact Point (NCP) for the OECD Guidelines

Friends of the Earth US: From Main Street to Wall Street, US banks and brands support illegal forest destruction for palm oil

Milieudefensie: Deutsche Bank stopt met financiering Bumitama, Rabobank blijft achter

Milieudefensie: Deutsche Bank stopt wel met financiering van omstreden palmoliebedrijf Bumitama

Milieudefensie: Final Statement Friends of the Earth Europe and Friends of the Earth Netherlands/Milieudefensie - Rabobank

Milieudefensie: Indonesisch palmoliebedrijf Bumitama verbreekt banden met illegale plantage na druk Milieudefensie

Milieudefensie: Milieudefensie dient OESO-klacht in tegen Rabobank vanwege lening aan palmoliebedrijf

Milieudefensie: OESO neemt klacht Milieudefensie tegen Rabobank in behandeling

Milieudefensie: Rabobank financiert illegale kap Indonesisch regenwoud

Milieudefensie: Rabobank sluit ogen voor illegale praktijken palmoliebedrijf

Nederlands Dagblad: Milieuorganisaties klagen bij OESO over Rabobank

NOS: Milieudefensie klaagt Rabobank aan

Nu.nl: Milieuorganisaties klagen Rabobank aan

RTL Nieuws: Milieudefensie en Rabobank in conflict over palmolie

RTL Nieuws: Milieudefensie: OESO-klacht tegen Rabobank

Trouw: 'Illegale kap Indonesië stopt niet'

Trouw: Milieuorganisaties klagen Rabobank aan

Vroege Vogels (VARA): Rabobank financiert illegale kap regenwoud

Vroege Vogels (VARA): Klacht tegen Rabobank om palmoliebedrijf

z24.nl: Milieuorganisaties: Rabobank doet zaken met bedrijf dat illegaal kapt

Meer resultaten...
Disclaimer
Copyright Profundo, bouw EasyMIND