Team
Opdrachtgevers

Expert View: Dutch broadcasters push their pension fund towards sustainability

september 2022

(Dutch version below)

As in many other countries, Dutch employees cannot choose the pension fund which invests their pension premiums on their behalf. Depending on which employer they work for, they are stuck to a specific fund. But what to do if your fund is not investing responsibly? Dutch broadcasters push their pension fund PNO Media towards more sustainability. But is the pension fund that believes more in engagement with companies than in exclusion of companies, willing to engage itself with its members?

By Mara Werkman

At first sight, the pension fund for the broadcasting sector PNO Media has nice principles: “PNO Media does not only focus on return of investments. We also believe that we should invest responsibly. After all, a good future is not only about money, but also about the world in which we live.” But while the impacts of climate change are visible all around us, the fund is still strongly investing in the fossil fuel sector.

Many broadcasters are working on climate issues, both within their organizations as in the programs they produce. Sustainability is of importance to them. As switching to another fund is not an option, eight directors of Dutch broadcasting organizations in February of this year sent an open letter to PNO Media with the request to divest from fossil fuels. To no avail. PNO Media responded that it will continue to have dialogues with companies in the fossil fuel industry as it believes that talking is more effective than excluding these companies.

A few months earlier, other investments by PNO Media shocked its members. Profundo research published in December 2021 showed that PNO Media invests in Qatar sovereign bonds, and in the Qatar state oil company, thereby supporting the Qatar government. The football stadiums for the 2022 World Cup are paid with sovereign bonds. During the construction of the infrastructure for the World Cup many people have been working in appalling labour conditions, for more than twelve hours per day in the blazing sun, they had to hand in their passports, or were paid less than the minimum wage. Possibly thousands of people have died in the run-up to the upcoming mega-event. 

In national newspaper De Volkskrant, well-known tv journalist Jeroen Wollaars questioned how this strong exposure to Qatar could align with PNO Media’s policy not to invest in government bonds from countries that do not care about press freedom. The pension fund knows that journalists have been imprisoned in Qatar for being critical about the government. The country ranks 128 (out of 180 countries) in the World Press Freedom Index. But the fund responded: “PNO Media excludes government bonds from countries in the lowest category of the World Press Freedom Index, plus countries where in the past year severe incidents and violation of the freedom of press have taken place. Based on this, PNO Media excludes 32 countries in the world. Qatar is not among them.” However, the fund added: “PNO Media periodically evaluates this policy. This may mean that in the future also the second lowest category, in which Qatar is, will be excluded."

Instead of accepting the unwillingness of the fund to act better, the staff of broadcasting organization VPRO is now taking action against PNO Media, focusing on the climate policies of the pension fund. They have started a petition among fellow broadcasters and organize public debates. On their request, Profundo assessed in May this year the pension fund’s policies on five climate-related themes, including climate change, nature, oil & gas, mining and transparency & accountability.

The research showed that PNO Media scores poorly on these themes, also in comparison with other pension funds. The fund hardly has any policy on climate change and nature, nor does it have sector-specific policies for the mining sector and the oil & gas sector. Finally, the pension fund is not sufficiently transparent about its sustainable investing activities.

Almost all pension funds included in the Dutch Fair Pension Guide have policies to stop investing in the worst fossil fuel sources, like coal and tar sands, and some of them have quitted fossil fuel investments already completely. But PNO Media has no such intentions whatsoever. It still invests in coal companies like BHP and Rio Tinto. The fund is not very transparent about the CO2 emissions linked to its investment portfolio and it has no strategy to bring the emissions in line with the 1.5 degrees commitments of the Paris Agreement.

According to a letter of chairman of the board to the VPRO, there has been a survey among the pension fund’s participants on their perspectives on sustainability, and the findings of this survey will be taken into account when PNO Media reassesses its ESG policy. In this letter, the board explicitly ignores Profundo’s assessment on behalf of the VPRO on the climate unfriendliness of its investment policy, by saying that they will not react to the report, nor that they will take the findings of the report into account.

The broadcasters of VPRO, together with their colleagues from KRO NCRV, will continue their struggle to change the policies of PNO Media. They have no other option, as they cannot switch to another pension fund. They know this undermines their bargaining position, but on the other hand: if the pension fund really believes in dialogue and engagement, now is the time to prove this. The outcome might inspire employees in other sectors to hold their pension funds accountable as well.

Mara Werkman is researcher at Profundo. She can be contacted at m.werkman@profundo.nl. 

 

~DUTCH~

Net als in veel andere landen kunnen veel Nederlandse werknemers niet kiezen welk pensioenfonds hun pensioenpremie voor hen belegt. Afhankelijk van hun werkgever, zitten ze vast aan een bepaald fonds. Maar wat te doen als het fonds niet verantwoord belegt? Omroepmedewerkers pushen samen met de Consumentenbond hun pensioenfonds PNO Media om duurzamer te beleggen. Maar is het pensioenfonds dat meer gelooft in dialoog met bedrijven dan in uitsluiting ook bereid tot dialoog met zijn deelnemers?

Op het eerste gezicht heeft PNO Media, het pensioenfonds voor de omroepsector, mooie uitgangspunten: “PNO Media kijkt bij hoe we beleggen niet alleen naar het rendement. We vinden ook dat we op een verantwoorde manier moeten beleggen. Een goede toekomst gaat immers niet alleen over geld, maar ook over de wereld waarin we leven.” Maar terwijl de gevolgen van klimaatverandering overal om ons heen zichtbaar zijn, investeert het fonds nog steeds sterk in de fossiele sector.

Veel radio- en televisiemakers houden zich bezig met klimaatkwesties, zowel binnen hun organisatie als in hun programma’s. Duurzaamheid staat bij hen hoog in het vaandel. Omdat overstappen naar een ander pensioenfonds geen optie is, stuurden acht directeuren van omroeporganisaties in februari van dit jaar een open brief aan PNO Media met het verzoek om te stoppen met investeren in fossiele brandstoffen. Tevergeefs. PNO Media liet weten de dialoog te willen blijven voeren met bedrijven in de fossiele industrie. Praten is effectiever dan uitsluiten, vindt het fonds.

Investeringen in Qatar

Leden van PNO Media werden enkele maanden eerder al onaangenaam verrast door onthullingen ten aanzien van andere investeringen van het pensioenfonds. Profundo-onderzoek, gepubliceerd in december 2021, toonde aan dat het fonds investeert in staatsobligaties van Qatar en in het staatsoliebedrijf van dat land. Zo ondersteunt het fonds dus de regering van Qatar. De voetbalstadions voor het WK 2022 worden betaald met staatsobligaties. Tijdens de aanleg van de infrastructuur voor het WK hebben veel mensen voor weinig geld in erbarmelijke arbeidsomstandigheden gewerkt. Duizenden mensen verloren het leven.

In de Volkskrant vroeg tv-journalist Jeroen Wollaars zich af hoe deze realiteit past bij het beleid van PNO Media dat zegt niet te beleggen in staatsobligaties van landen die geen of weinig persvrijheid kennen. Het pensioenfonds weet dat journalisten in Qatar vastzitten vanwege hun kritiek op de regering. Het land staat op plaats 128 (van de 180 landen) in de World Press Freedom Index. Maar, zo reageerde PNO Media, “PNO Media sluit staatsobligaties uit van landen die in de laagste categorie van de World Press Freedom Index uitkomen, aangevuld met landen die in het afgelopen jaar ernstige incidenten en schendingen van persvrijheid kenden. Op basis hiervan sluit PNO Media 32 landen in de wereld uit. Qatar behoort hier niet toe.” Het fonds voegde echter toe: “Periodiek evalueert PNO Media dit beleid. Dit zou er in de toekomst toe kunnen leiden dat ook de een na laagste categorie, waartoe Qatar behoort, wordt uitgesloten.”

Petitie

Om het fonds meer in beweging te krijgen, komen enkele medewerkers van de VPRO nu in actie tegen PNO Media. Middels een petitie onder collega-omroepen richten ze hun pijlen op het klimaatbeleid van het pensioenfonds. Op verzoek van de omroep beoordeelde Profundo in mei dit jaar het beleid van het fonds op de thema’s klimaatverandering, natuur, olie & gas, mijnbouw en transparantie & verantwoording. Daaruit blijkt dat PNO Media slecht scoort, ook in vergelijking met andere pensioenfondsen. Het fonds heeft nauwelijks beleid op het gebied van klimaatverandering en natuur, en evenmin sectorspecifiek beleid voor de mijnbouwsector en de olie- en gassector. Ook is het pensioenfonds onvoldoende transparant over zijn activiteiten op het gebied van duurzaam beleggen.

Vrijwel alle pensioenfondsen die zijn opgenomen in de Eerlijke Pensioenwijzer hebben beleid om te stoppen met beleggen in de meest controversiële bronnen van fossiele brandstoffen, zoals kolen en teerzand. Sommigen zijn al helemaal gestopt met beleggen in fossiele brandstoffen. Maar PNO Media heeft die intenties helemaal niet. Het investeert nog steeds in kolenbedrijven als BHP en Rio Tinto. Tevens is het fonds weinig transparant over de CO2-uitstoot van zijn beleggingsportefeuille en ontbreekt een strategie om de uitstoot in lijn te brengen met het Akkoord van Parijs.

Enquête

PNO Media zegt de mening van de deelnemers van het pensioenfonds over duurzaamheid te hebben gepeild middels een enquête, zo blijkt uit een brief van de bestuursvoorzitter aan de VPRO. Het pensioenfonds zegt daarin dat de uitkomsten van dit onderzoek zullen worden meegenomen in de herziening van het ESG-beleid van het fonds. Een reactie op het rapport van Profundo ontbreekt.

De medewerkers van de VPRO kunnen niet anders dan hun strijd voort te zetten, samen met collega’s zoals KRO NCRV. Ze kunnen namelijk niet overstappen naar een ander pensioenfonds. En als het pensioenfonds echt gelooft in dialoog, is nu het moment om dat te bewijzen. Laat het een inspiratie zijn voor werknemers in andere sectoren om ook hun pensioenfonds ter verantwoording te roepen.

 

Disclaimer
Copyright Profundo, bouw EasyMIND