Team

Profundo heeft een breed, multidisciplinair team van experts met verschillende culturele  achtergronden en ervaringen. Aarzel niet om contact op te nemen met een van onze medewerkers als u meer informatie wenst.

Barbara Kuepper
Senior Onderzoeker Duurzame Toeleveringsketens
Barbara coördineert marktonderzoek en de analyse van handelsrelaties in internationale toeleveringsketens. Ze heeft een achtergrond in fysische geografie en werkte eerder bij Greenpeace International.
Diana Quiroz
Senior Veldonderzoeker
Diana coördineert veldonderzoek en onderzoekt bedrijven om te kijken hoe ze kunnen veranderen. Zij heeft een achtergrond in het management van landbouw en natuurlijke hulpbronnen. Ze werkte eerder voor Medica Mondiale.
Eline Achterberg
Onderzoeker
Eline richt zich op mensenrechtenonderzoek in de context van bedrijfsactiviteiten, met een specifieke focus op arbeidsrecht en gender. Ze heeft een achtergrond in zowel bedrijfskunde als internationale mensenrechten.
Ender Kaynar
Equity Onderzoeker
Ender richt zich op financiële analyse en aandelenwaardering. Hij heeft een achtergrond in het verstrekken van beleggingsadvies aan institutionele beleggers.
Estela Casajuana
Senior Onderzoeker
Estela richt zich op de gevolgen van bedrijfsactiviteiten voor mensenrechten, met name op het gebied van veiligheid en migratie. Ze is opgeleid in internationale mensenrechten.
Frank Warmerdam
Financiele Administratie
Frank verzorgt de financiële administratie en rapportage. Hij werkte als financieel administrateur bij verschillende bedrijven en is ook actief als schilder van realistische kunst.
Gerard Rijk
Senior Aandelenanalist
Gerard coördineert ons aandelenonderzoek gericht op bedrijven in internationale grondstofketens en de financiële sector. Hij is macro-econoom en werkte voor ING.
Jan Willem van Gelder
Directeur
Jan Willem heeft een brede onderzoeks- en advieservaring, met de nadruk op de relatie tussen bedrijven, financiële instellingen en duurzaamheid. Hij studeerde ontwikkelingseconomie en richtte Profundo op in 2000.
Jasmine Arnould
Onderzoeker Toeleveringsketens
Jasmine onderzoekt wereldwijde toeleveringsketens en analyseert handelslinks en duurzaamheidskwesties. Eerder was ze consultant bij Proforest en heeft ze een achtergrond in antropologie en ontwikkeling.
Jeroen Walstra
Financieel Onderzoeker
Jeroen onderzoekt financiële relaties met bedrijven die zich bezighouden met niet-duurzame activiteiten. Hij heeft een achtergrond in milieubeheer en werkte eerder bij Milieudefensie.
Juliette Laplane
Senior Beleidsonderzoeker
Juliette onderzoekt het duurzaamheidsbeleid van bedrijven en financiële instellingen. Ze is de onderzoekscoördinator voor Fair Finance Guide gerelateerde projecten. Ze heeft een achtergrond in Finance en werkte eerder voor ESG-ratingbureau Vigeo Eiris en voor Franse banken.
Jurany Ramirez
Beleidsonderzoeker
Jurany doet onderzoek naar het duurzaamheidsbeleid van bedrijven en financiële instellingen. Ze heeft een achtergrond in ontwikkelingseconomie en ze werkte eerder voor overheden, particuliere organisaties en academici op het gebied van evaluatie en beleidsanalyse.
Léa Pham Van
Financieel Onderzoeker
Léa richt zich op onderzoek naar financiën en aandelen. Ze heeft een achtergrond in financiële analyse en ze heeft werkervaring in bankieren en vermogensbeheer.
Lennart van Loenen
Beleidsonderzoeker
Lennart doet onderzoek naar het duurzaamheidsbeleid van bedrijven en financiële instellingen. Hij studeerde filosofie en politicologie aan de Universiteit van Amsterdam.
Manon Stravens
Onderzoeker
Manon werkt mee aan verschillende onderzoeksprojecten. Ze is journalist met een achtergrond in Ontwikkelingsstudies (mensenrechten en economie) en werkte voor verschillende media.
Mara Werkman
Assistent Onderzoeker
Mara werkt mee aan verschillende onderzoeksprojecten. Ze heeft een achtergrond in Europese studies en rechten. Eerder werkte ze bij Milieudefensie.
Stefanie Geurts
Beleidsonderzoeker
Stefanie werkt mee aan beleidsonderzoek, oa voor de Eerlijke Geldwijzer, en aan financieel onderzoek. Zij heeft een achtergrond in Finance and International Development Studies.
Vicky Kerckhoffs
Office Manager
Vicky regelt alles wat met het kantoor te maken heeft. Zij heeft een achtergrond in mensenrechten misverstanden in de textielindustrie. Ze heeft duurzame ontwikkeling gestudeerd aan de universiteit van Utrecht.
Ward Warmerdam
Senior Financieel Onderzoeker
Ward coördineert ons onderzoek naar de financiering van bedrijven door financiële instellingen. Hij is een sinoloog met een achtergrond in economie, politiek en internationale betrekkingen.
Disclaimer
Copyright Profundo, bouw EasyMIND