Team

Profundo heeft een breed, multidisciplinair team van experts met verschillende culturele  achtergronden en ervaringen. Aarzel niet om contact op te nemen met een van onze medewerkers als u meer informatie wenst.

Anniek Herder
Senior Onderzoeker en Adviseur Verantwoord Beleggen
Anniek coördineert ons onderzoek en advies op het gebied van duurzaam financieringsbeleid en verantwoord beleggen. Ze is socioloog en werkte eerder bij een consumentenorganisatie.
Barbara Kuepper
Senior Onderzoeker Duurzame Toeleveringsketens
Barbara coördineert marktonderzoek en de analyse van handelsrelaties in internationale toeleveringsketens. Ze heeft een achtergrond in fysische geografie en werkte eerder bij Greenpeace International.
Diana Quiroz
Senior Veldonderzoeker
Diana coördineert veldonderzoek en onderzoekt bedrijven om te kijken hoe ze kunnen veranderen. Zij heeft een achtergrond in het management van landbouw en natuurlijke hulpbronnen. Ze werkte eerder voor Medica Mondiale.
Estela Casajuana
Onderzoeker Bedrijven en Mensenrechten
Estela richt zich op de gevolgen van bedrijfsactiviteiten voor mensenrechten, met name op het gebied van veiligheid en migratie. Ze is opgeleid in internationale mensenrechten.
Frank Warmerdam
Financiele Administratie
Frank verzorgt de financiële administratie en rapportage. Hij werkte als financieel administrateur bij verschillende bedrijven en is ook actief als schilder van realistische kunst.
Gerard Rijk
Senior Aandelenanalist
Gerard coördineert ons aandelenonderzoek gericht op bedrijven in internationale grondstofketens en de financiële sector. Hij is macro-econoom en werkte voor ING.
Jan Willem van Gelder
Directeur
Jan Willem heeft een brede onderzoeks- en advieservaring, met de nadruk op de relatie tussen bedrijven, financiële instellingen en duurzaamheid. Hij studeerde ontwikkelingseconomie en richtte Profundo op in 2000.
Jeroen Walstra
Financieel Onderzoeker
Jeroen onderzoekt financiële relaties met bedrijven die zich bezighouden met niet-duurzame activiteiten. Hij heeft een achtergrond in milieubeheer en werkte eerder bij Milieudefensie.
Johanna Schmidt
Onderzoeker Verantwoord Beleggen
Johanna doet onderzoek op het gebied van duurzaam financieringsbeleid en verantwoord beleggen. Zij heeft een master in Internationale Betrekkingen en ze heeft eerder gewerkt als ESG analist voor grote ESG rating agencies.
Kanchan Mishra
SRI Onderzoeker en Adviseur
Kanchan onderzoekt thema's met betrekking tot verantwoord beleggen (SRI), met de nadruk op dierenwelzijn. Ze heeft een financiële achtergrond en werkte eerder voor Evalueserve.
Linnea Wikström
Onderzoeker Bedrijven en Mensenrechten
Linnea onderzoekt de interacties tussen bedrijven en mensenrechten, in het bijzonder arbeidsrechten. Ze heeft een achtergrond in rechten en vredes- en ontwikkelingsstudies.
Mara Werkman
Officemanager
Mara regelt alle kantoorzaken en onderhoudt de website. Ze heeft een achtergrond in Europese studies en rechten. Eerder werkte ze bij Milieudefensie.
Margreet Simons
MVO en SRI Onderzoeker
Margreet onderzoekt thema’s op het gebied van verantwoord beleggen (SRI) en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Zij is socioloog en werkte eerder bij SNS Asset Management.
Michel Riemersma
MVO Onderzoeker
Michel onderzoekt duurzaamheidsbeleid en -praktijk van bedrijven en financiële instellingen, met de nadruk op wapens en gewapende conflicten. Hij heeft een achtergrond in ethiek.
Retno Kusumaningtyas
Expert op het gebied van natuurlijke hulpbronnen
Retno richt zich op het duurzame beheer van landbouw- en bosgrondstoffen. Ze is gepromoveerd in milieu- en ecologiestudies en werkte eerder aan de universiteit van Kyoto.
Ward Warmerdam
Senior Financieel Onderzoeker
Ward coördineert ons onderzoek naar de financiering van bedrijven door financiële instellingen. Hij is een sinoloog met een achtergrond in economie, politiek en internationale betrekkingen.
Disclaimer
Copyright Profundo, bouw EasyMIND