Team

Profundo heeft een breed, multidisciplinair team van experts met verschillende culturele  achtergronden en ervaringen. Aarzel niet om contact op te nemen met een van onze medewerkers als u meer informatie wenst.

Barbara Kuepper
Senior Onderzoeker Duurzame Toeleveringsketens
Barbara coördineert marktonderzoek en de analyse van handelsrelaties in internationale toeleveringsketens. Ze heeft een achtergrond in fysische geografie en werkte eerder bij Greenpeace International.
Chithira Rajeevan
Assistent Onderzoeker
Chithira assisteert bij verschillende onderzoeksprojecten. Ze heeft een achtergrond in ontwikkelingseconomie en werkte eerder bij een denktank over overheidsbeleid in India.
Diana Quiroz
Senior Veldonderzoeker
Diana coördineert veldonderzoek en onderzoekt bedrijven om te kijken hoe ze kunnen veranderen. Zij heeft een achtergrond in het management van landbouw en natuurlijke hulpbronnen. Ze werkte eerder voor Medica Mondiale.
Estela Casajuana
Senior Onderzoeker
Estela richt zich op de gevolgen van bedrijfsactiviteiten voor mensenrechten, met name op het gebied van veiligheid en migratie. Ze is opgeleid in internationale mensenrechten.
Frank Warmerdam
Financiele Administratie
Frank verzorgt de financiële administratie en rapportage. Hij werkte als financieel administrateur bij verschillende bedrijven en is ook actief als schilder van realistische kunst.
Gerard Rijk
Senior Aandelenanalist
Gerard coördineert ons aandelenonderzoek gericht op bedrijven in internationale grondstofketens en de financiële sector. Hij is macro-econoom en werkte voor ING.
Jan Willem van Gelder
Directeur
Jan Willem heeft een brede onderzoeks- en advieservaring, met de nadruk op de relatie tussen bedrijven, financiële instellingen en duurzaamheid. Hij studeerde ontwikkelingseconomie en richtte Profundo op in 2000.
Jasmine Arnould
Onderzoeker Toeleveringsketens
Jasmine onderzoekt wereldwijde toeleveringsketens en analyseert handelslinks en duurzaamheidskwesties. Eerder was ze consultant bij Proforest en heeft ze een achtergrond in antropologie en ontwikkeling.
Jeroen Walstra
Financieel Onderzoeker
Jeroen onderzoekt financiële relaties met bedrijven die zich bezighouden met niet-duurzame activiteiten. Hij heeft een achtergrond in milieubeheer en werkte eerder bij Milieudefensie.
Jim Sanchez
Financieel Onderzoeker
Jim ondersteunt de werkgroep Finance met het ophalen en analyseren van financiële data van bedrijven die mogelijk betrokken zijn bij milieuschade. Jim is een econoom met een passie voor financiën, risicoanalyse, econometrie, bankieren en optimalisatie.
Juliette Laplane
Senior Beleidsonderzoeker
Juliette onderzoekt het duurzaamheidsbeleid van bedrijven en financiële instellingen. Ze is de onderzoekscoördinator voor Fair Finance Guide gerelateerde projecten. Ze heeft een achtergrond in Finance en werkte eerder voor ESG-ratingbureau Vigeo Eiris en voor Franse banken.
Jurany Ramirez
Beleidsonderzoeker
Jurany doet onderzoek naar het duurzaamheidsbeleid van bedrijven en financiële instellingen. Ze heeft een achtergrond in ontwikkelingseconomie en ze werkte eerder voor overheden, particuliere organisaties en academici op het gebied van evaluatie en beleidsanalyse.
Léa Pham Van
Financieel Onderzoeker
Léa richt zich op onderzoek naar financiën en aandelen. Ze heeft een achtergrond in financiële analyse en ze heeft werkervaring in bankieren en vermogensbeheer.
Manon Stravens
Onderzoeker
Manon werkt mee aan verschillende onderzoeksprojecten. Ze is journalist met een achtergrond in Ontwikkelingsstudies (mensenrechten en economie) en werkte voor verschillende media.
Mara Werkman
Assistent Onderzoeker
Mara werkt mee aan verschillende onderzoeksprojecten. Ze heeft een achtergrond in Europese studies en rechten. Eerder werkte ze bij Milieudefensie.
Patricia Enriquez
Beleidsonderzoeker
Patricia onderzoekt het duurzaamheidsbeleid van bedrijven en financiële instellingen. Haar achtergrond is in ontwikkelingsstudies, sociaal beleid en sociologie en heeft eerder gewerkt als onderzoeker en beleidsadviseur voor een ontwikkelingsbank, NGO's, CSO's en academische instellingen.
Paula Skilling
Senior Beleidsonderzoeker
Paula coördineert onderzoek met betrekking tot het duurzaamheidsbeleid van organisaties in de publieke sector, bedrijven en financiële instellingen. Ze heeft ervaring met beleid van de publieke sector en politieke analyse en heeft eerder in ontwikkelingssamenwerking gewerkt.
Pavel Boev
Onderzoeker
Pavel onderzoekt wereldwijde toeleveringsketens en duurzaamheidskwesties. Eerder werkte hij in de bankenwereld en voor WWF.
Stefanie Geurts
Onderzoeker Toeleveringsketens
Stefanie werkt mee aan onderzoek naar toeleveringsketens. Voorheen deed zij financieel onderzoek en onderzoek voor projecten voor de Eerlijke Geldwijzer. Zij heeft een achtergrond in Finance and International Development Studies.
Vicky Kerckhoffs
Office Manager
Vicky regelt alles wat met het kantoor te maken heeft. Zij heeft een achtergrond in onderzoek naar misverstanden in de textielindustrie. Ze heeft duurzame ontwikkeling gestudeerd aan de universiteit van Utrecht.
Ward Warmerdam
Senior Financieel Onderzoeker
Ward coördineert ons onderzoek naar de financiering van bedrijven door financiële instellingen. Hij is een sinoloog met een achtergrond in economie, politiek en internationale betrekkingen.
Disclaimer
Copyright Profundo, bouw EasyMIND