Meer informatie?
Neem contact op met Barbara Kuepper
Meer informatie?
Neem contact op met Diana Quiroz
Meer informatie?
Neem contact op met Gerard Rijk
Meer informatie?
Neem contact op met Jan Willem van Gelder
Meer informatie?
Neem contact op met Ward Warmerdam
 • Duurzaamheidsthema's (1121)
  • Arbeidsrechten (81)
  • Belasting (34)
  • Biodiversiteit (334)
  • Circulaire economie (17)
  • Conflict en veiligheid (134)
  • Corruptie (10)
  • Dierenwelzijn (30)
  • Gender (10)
  • Genetische modificatie (9)
  • Gezondheid (75)
  • Klimaatverandering (517)
  • Landgrabbing (240)
  • Marktregulering (70)
  • Mensenrechten (358)
  • Migratie (9)
  • MVO beleid en praktijk (343)
  • Ontbossing (303)
  • Transparantie (32)
  • Vervuiling (159)
  • Voedselzekerheid (169)
  • Waardeketens (121)
  • Water (68)
 • Sectoren & Grondstofketens (1349)
  • Banken (737)
  • Beleggers (548)
  • Beveiliging (10)
  • Bosbouw (164)
   • Hout (117)
   • Pulp & papier (107)
  • Bouw (47)
  • Chemie (32)
  • Detailhandel (37)
  • Elektronica (19)
  • Energie (400)
   • Biobrandstoffen (43)
   • Duurzame energie (28)
   • Kernenergie (23)
   • Kolencentrales (148)
   • Olie & gas (204)
   • Waterkracht (59)
  • Farmaceuten (6)
  • Kleding (13)
  • Landbouw (395)
   • Aardappel (7)
   • Banaan (5)
   • Bloemen (2)
   • Cacao (23)
   • Cassave (2)
   • Fruit (22)
   • Graan (16)
   • Groente (17)
   • Katoen (10)
   • Koffie (12)
   • Noten (2)
   • Palmolie (258)
   • Rijst (10)
   • Rubber (25)
   • Sinaasappel (2)
   • Soja (133)
   • Specerijen (1)
   • Suiker (36)
   • Tabak (4)
   • Thee (2)
   • Wijn (4)
  • Mijnbouw (256)
   • Aluminium (25)
   • Cement (5)
   • Diamant (7)
   • Goud (64)
   • IJzer & staal (25)
   • Kobalt (17)
   • Koper (59)
   • Lithium (4)
   • Lood (12)
   • Mangaan (8)
   • Natuursteen (2)
   • Nikkel (30)
   • Platina (10)
   • Steenkool (157)
   • Tantalum (7)
   • Tin (8)
   • Uranium (9)
   • Wolfraam (5)
   • Zink (15)
  • Recycling (15)
  • Toerisme (3)
  • Transport (51)
  • Veeteelt (110)
   • Bont & leer (5)
   • Pluimvee (50)
   • Rundvlees (63)
   • Varkens (50)
   • Zuivel (36)
  • Verzekeraars (74)
  • Visserij (44)
   • Garnalen (13)
   • Overige vis (11)
   • Pelagische vis (26)
   • Tonijn (12)
   • Zalm (5)
  • Voeding & dranken (83)
  • Wapens (109)
 • Sectoren & Grondstofketens
 • Duurzaamheidsthema's

Projecten

Onze projecten hebben betrekking op veel verschillende economische sectoren, grondstoffen, duurzaamheidsthema's en landen. Deze pagina geeft een overzicht van alle projecten die Profundo in de loop van de jaren heeft uitgevoerd. In het menu kunt u de projecten filteren op de themagebieden waarop wij actief zijn. Elk project wordt kort beschreven en waar mogelijk laten we de geproduceerde rapporten, brochures of presentaties zien. Ook laten we zien hoe media en politiek op het project reageerden.

 

We analyseren de financiële kengetallen van bedrijven en beoordelen in scenariostudies wat de financiële impact kan zijn van Environmental, Social en Governance (ESG) risico's, zoals ontbossing, klimaatverandering, mensenrechtenschendingen, uitputting van natuurlijk kapitaal en andere duurzaamheidskwesties.
We analyseren en beoordelen het verantwoord beleggings- en kredietbeleid van banken en beleggers en we adviseren over hoe dat beleid kan worden verbeterd en geïmplementeerd via screening, stembeleid, engagement en uitsluitingsstrategieën.
We analyseren hoe bedrijven worden gefinancierd door banken, aandeelhouders en andere financiële instellingen, om te beoordelen wat deze financiers kunnen doen om duurzame bedrijfspraktijken te bevorderen. We leggen ook eigendomsstructuren bloot, vaak in samenhang met structuren die bedrijven hebben opgezet om belastingen te ontwijken.
We analyseren mensenrechten- en andere duurzaamheidsrisico's in internationale waardeketens en identificeren wat verschillende partijen kunnen doen om duurzame ontwikkeling in de landbouw, bosbouw, veeteelt, energiewinning, visserij en mijnbouw te bevorderen.

december 2021

2 december 2021
Eerlijke Verzekeringswijzer 2021
Dit rapport presenteert de resultaten van de uitbreiding van het doorlopend beleidsonderzoek van de Eerlijke Verzekeringswijzer. In het rapport wordt het duurzaamheidsbeleid van acht middelgrote Nederlandse verzekeraars voor het eerst beoordeeld. Per duurzaamheidsthema, sector en aspect van de bedrijfsvoering wordt aan iedere verzekeringsgroep een rapportcijfer toegekend.
1 december 2021
Plantages en financiers van in Zwitserland gevestigde handelaren in landbouwproducten
Dit onderzoek identificeerde de financiële stromen naar 's werelds grootste handelaren in landbouwgrondstoffen, die vaak handelskantoren in Zwitserland hebben, evenals de plantages die ze over de hele wereld bezitten. Veel van deze plantages zijn gelinkt aan sociale en ecologische conflicten en controverses. Maar de Zwitserse overheid reguleert de activiteiten van deze handelaren niet, ook niet indirect, aangezien Zwitserse banken nauwelijks een rol spelen bij de financiering van deze handelaren.

november 2021

25 november 2021
Bord vol ontbossing
De uitzending van Zembla gaat over de gevolgen van de afhankelijkheid van de EU van soja-import voor de buitenmaatse veehouderij. Profundo leverde de onderliggende supply chain-analyse over het verband tussen ontbossing in de Braziliaanse Cerrado en soja-import op de EU-markt.
11 november 2021
Don't Bank on the Bomb 2021
Dit onderzoek identificeert de financiële instellingen die krediet verstrekken aan, of investeren in, bedrijven die betrokken zijn bij ontwikkeling, productie en onderhoud van kernwapens. Hoewel de investeringen in wapenbedrijven sinds 2019 zijn teruggelopen, hebben nog steeds 338 financiële instellingen 685 miljard dollar ter beschikking gesteld aan 25 kernwapenproducerende bedrijven.
4 november 2021
Global Oil & Gas Exit List
Profundo heeft financieel onderzoek gedaan als bijdrage aan de ontwikkeling van de nieuwe Global Oil & Gas Exit List (GOGEL) lijst. Deze lijst wordt door Urgewald gebruikt om financiële instellingen te helpen bij het identificeren van alle olie- en gasbedrijven in hun huidige portefeuilles, zowel de producenten als de toeleveranciers. Dit vergemakkelijkt ook het uitsluiten van alle olie- en gasbedrijven van financieringen en investeringen.
18 november 2021
Impact van Nederlandse circulaire economie-strategieën op katoenproductie en post-consumer textiel
Profundo assisteerde het PBL bij deze studie, waarin de mogelijke positieve en negatieve effecten worden besproken met betrekking tot de katoenproductie en afvalbeheer van een reeks circulaire economiestrategieën die gericht zijn op de waardeketen van textiel. Profundo bracht de katoenproductiesector met exportlinks naar Nederland in kaart, evenals de export van post-consumer textiel vanuit Nederland. Verder onderzocht Profundo de mogelijke sociaaleconomische effecten van Nederlandse circulaire economiestrategieën op lage- en middeninkomenslanden die via internationale waardeketens met Nederland zijn verbonden.
10 november 2021
De rol van financiële instellingen bij een rechtvaardige energietransitie in Azië
"In dit onderzoek voor Fair Finance Asia onderzocht Profundo het onderwerp energietransitie in Azië vanuit verschillende invalshoeken. Momenteel is steenkool goed voor het grootste deel van alle geproduceerde elektriciteit in veel Aziatische landen. We beschreven de ecologische en sociale effecten van kolenwinning en kolengestookte energie in de hele regio en analyseerden het energie- en klimaatbeleid van 13 landen in de regio. Redelijk zorgwekkend: de meeste van deze onderzochte landen zullen de komende jaren doorgaan met het ontwikkelen van nieuwe kolengestookte energieprojecten. Een energietransitie in Azië is dringend nodig, maar moet 'rechtvaardig' zijn. Op basis van interviews met leiders van het maatschappelijk middenveld en experts op dit gebied, hebben we een reeks voorwaarden en aanbevelingen ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de overgang van steenkool naar hernieuwbare energiebronnen het milieu zal beschermen, de mensenrechten zal respecteren en vooruitgang zal brengen in gemeenschappen in heel Azië. We hebben ook de rol van Aziatische en andere financiële instellingen in deze transitie onderzocht. Sinds de ondertekening van het Klimaatakkoord van Parijs hebben financiële instellingen 683 miljard dollar aan leningen en underwriting-diensten verstrekt aan bedrijven die actief zijn in de mijnbouw en kolengestookte elektriciteitsactiviteiten in de regio. We laten zien dat er niet alleen morele redenen zijn, maar ook financiële argumenten voor deze financiële instellingen om over te stappen van steenkool naar duurzame energie. Door te desinvesteren uit steenkool zouden ze niet alleen de toenemende financiële risico's van steenkool kunnen vermijden, maar zouden ze ook kunnen profiteren van het financiële rendement dat wordt geboden door steeds winstgevendere investeringen in hernieuwbare energie."

oktober 2021

29 oktober 2021
Financiering van grondstoffen met ontbossingsrisico's in tropische regio's
Profundo heeft voor Forests & Finance de financiering onderzocht van meer dan 300 bedrijven die rechtstreeks betrokken zijn bij de toeleveringsketens voor rundvlees, soja, palmolie, pulp en papier, rubber en hout. De teelt van deze grondstoffen kan een impact hebben op tropische bossen en de gemeenschappen die ervan afhankelijk zijn in Zuidoost-Azië, Centraal- en West-Afrika en delen van Zuid-Amerika. Het onderzoek laat zien welke banken en beleggers deze bedrijven financieren.
21 oktober 2021
Bankwinsten gekoppeld aan de financiering van bedrijven met ontbossingsrisico's
Met behulp van de gegevens in de Forests & Finance-database berekende Profundo de inkomsten voor investeerders en crediteuren die werden gegenereerd door hun investeringen in, en financiële diensten aan, bedrijven met ontbossingsrisico's die actief zijn in de rundvlees-, palmolie-, pulp- en papier-, rubber-, soja- en houtsectoren in tropische bosgebieden.
13 oktober 2021
De Europese Green Deal: Opties voor MKB-exporteurs uit ontwikkelingslanden
De European Green Deal zal zeker impact hebben op de internationale handel en op toeleveranciers uit ontwikkelingslanden. Dit onderzoek geeft een update over de Europese beleidswijzigingen met betrekking tot de Europese Green Deal en de eisen en kansen die deze zullen brengen voor MKB-exporteurs uit ontwikkelingslanden.
7 oktober 2021
Bedrijven actief in de steenkoolsector
Profundo heeft meegewerkt aan het ontwikkelen van de Global Coal Exit List (GCEL). De lijst is ontwikkeld om financiële instellingen de steenkoolsector te leren. De lijst biedt kerngegevens over meer dan 1.000 moederbedrijven en ongeveer 1.800 dochterondernemingen die actief zijn in de waardeketen van thermische steenkool (gebruikt voor elektriciteitsopwekking). Uit de lijst blijkt dat van de 1,030 kolenbedrijven in de wereld er slechts 32 zijn die plannen hebben om de kolensector te verlaten in overeenstemming met de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs.
26 oktober 2021
Financiering van fossiele en duurzame energie door financiële instellingen actief in Nederland
Profundo heeft de financiële relaties geanalyseerd tussen Nederlandse financiële instellingen en 380 mondiale en Nederlandse energiebedrijven, actief in fossiele brandstoffen en/of in ddurzame energie. Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen investeren nog steeds meer geld in fossiele brandstoffen dan in duurzame energie. Eind 2020 was 88% (34,3 miljard euro) van hun investeringen in de energiesector bestemd voor kolen, olie en gas. Tussen 2018 en 2020 waren de bankleningen aan de energiesector voor 69% (9,1 miljard euro) toe te schrijven aan fossiele brandstoffen.
13 oktober 2021
Franse beleggingen in staatsobligaties van ontwikkelingslanden
Dit onderzoek identificeerde de rol die Franse financiële instellingen spelen bij de uitgifte van, en beleggingen in, staatsobligaties van ontwikkelingslanden, met een focus op Senegal en Ivoorkust.
11 oktober 2021
Fair Finance Guide International Methodology 2021
De Fair Finance Guide International methodologie is door Profundo, in samenwerking met Fair Finance-coalities van over de hele wereld, geactualiseerd met de nieuwste standaarden en ontwikkelingen. De methodologie beschrijft hoe financiële instellingen om zouden moeten gaan met 9 duurzaamheidsthema's, 10 sectoren met significante duurzaamheidsrisico's en 4 thema's over hoe financiële instellingen opereren en worden bestuurd. De methodologie wordt door Fair Finance coalities in verschillende landen gebruikt om het verantwoorde krediet- en investeringsbeleid van financiële instellingen te beoordelen.
4 oktober 2021
Beoordeling van het beleid van de belangrijkste financiers wereldwijd van grondstoffen met ontbossingsrisico
Voor het Forests & Finance-project heeft Profundo het beleid beoordeeld van de 200 belangrijkste investeerders en banken die verantwoordelijk zijn voor de financiering van grondstoffen met ontbossingsrisico's in tropische gebieden (rundvlees, palmolie, pulp & papier, soja, hout en rubber). Het beleid wordt getoetst aan een streng toetsingskader, gebaseerd op internationale standaarden op het gebied van ontbossing, biodiversiteit, klimaatverandering, rechten van inheemse volkeren, mensenrechten, arbeidsrechten, transparantie, belastingen en corruptie.
Meer resultaten...
Disclaimer
Copyright Profundo, bouw EasyMIND