Meer informatie?
Neem contact op met Barbara Kuepper
Meer informatie?
Neem contact op met Diana Quiroz
Meer informatie?
Neem contact op met Gerard Rijk
Meer informatie?
Neem contact op met Jan Willem van Gelder
Meer informatie?
Neem contact op met Ward Warmerdam
 • Duurzaamheidsthema's (1101)
  • Arbeidsrechten (78)
  • Belasting (33)
  • Biodiversiteit (330)
  • Circulaire economie (16)
  • Conflict en veiligheid (130)
  • Corruptie (9)
  • Dierenwelzijn (29)
  • Gender (8)
  • Genetische modificatie (9)
  • Gezondheid (73)
  • Klimaatverandering (504)
  • Landgrabbing (236)
  • Marktregulering (67)
  • Mensenrechten (343)
  • Migratie (8)
  • MVO beleid en praktijk (334)
  • Ontbossing (295)
  • Transparantie (29)
  • Vervuiling (154)
  • Voedselzekerheid (168)
  • Waardeketens (113)
  • Water (66)
 • Sectoren & Grondstofketens (1329)
  • Banken (727)
  • Beleggers (539)
  • Beveiliging (10)
  • Bosbouw (161)
   • Hout (114)
   • Pulp & papier (105)
  • Bouw (45)
  • Chemie (32)
  • Detailhandel (37)
  • Elektronica (19)
  • Energie (394)
   • Biobrandstoffen (43)
   • Duurzame energie (26)
   • Kernenergie (24)
   • Kolencentrales (145)
   • Olie & gas (201)
   • Waterkracht (60)
  • Farmaceuten (6)
  • Kleding (12)
  • Landbouw (389)
   • Aardappel (7)
   • Banaan (5)
   • Bloemen (2)
   • Cacao (22)
   • Cassave (2)
   • Fruit (22)
   • Graan (15)
   • Groente (17)
   • Katoen (9)
   • Koffie (11)
   • Noten (2)
   • Palmolie (255)
   • Rijst (10)
   • Rubber (23)
   • Sinaasappel (2)
   • Soja (130)
   • Specerijen (1)
   • Suiker (36)
   • Tabak (4)
   • Thee (2)
   • Wijn (4)
  • Mijnbouw (250)
   • Aluminium (25)
   • Cement (4)
   • Diamant (7)
   • Goud (63)
   • IJzer & staal (23)
   • Kobalt (17)
   • Koper (59)
   • Lithium (3)
   • Lood (12)
   • Mangaan (8)
   • Natuursteen (2)
   • Nikkel (30)
   • Platina (10)
   • Steenkool (153)
   • Tantalum (7)
   • Tin (8)
   • Uranium (9)
   • Wolfraam (5)
   • Zink (15)
  • Recycling (14)
  • Toerisme (2)
  • Transport (51)
  • Veeteelt (106)
   • Bont & leer (5)
   • Pluimvee (50)
   • Rundvlees (59)
   • Varkens (50)
   • Zuivel (35)
  • Verzekeraars (67)
  • Visserij (43)
   • Garnalen (13)
   • Overige vis (10)
   • Pelagische vis (26)
   • Tonijn (12)
   • Zalm (5)
  • Voeding & dranken (80)
  • Wapens (108)
 • Sectoren & Grondstofketens
 • Duurzaamheidsthema's

Projecten

Onze projecten hebben betrekking op veel verschillende economische sectoren, grondstoffen, duurzaamheidsthema's en landen. Deze pagina geeft een overzicht van alle projecten die Profundo in de loop van de jaren heeft uitgevoerd. In het menu kunt u de projecten filteren op de themagebieden waarop wij actief zijn. Elk project wordt kort beschreven en waar mogelijk laten we de geproduceerde rapporten, brochures of presentaties zien. Ook laten we zien hoe media en politiek op het project reageerden.

 

We analyseren de financiële kengetallen van bedrijven en beoordelen in scenariostudies wat de financiële impact kan zijn van Environmental, Social en Governance (ESG) risico's, zoals ontbossing, klimaatverandering, mensenrechtenschendingen, uitputting van natuurlijk kapitaal en andere duurzaamheidskwesties.
We analyseren en beoordelen het verantwoord beleggings- en kredietbeleid van banken en beleggers en we adviseren over hoe dat beleid kan worden verbeterd en geïmplementeerd via screening, stembeleid, engagement en uitsluitingsstrategieën.
We analyseren hoe bedrijven worden gefinancierd door banken, aandeelhouders en andere financiële instellingen, om te beoordelen wat deze financiers kunnen doen om duurzame bedrijfspraktijken te bevorderen. We leggen ook eigendomsstructuren bloot, vaak in samenhang met structuren die bedrijven hebben opgezet om belastingen te ontwijken.
We analyseren mensenrechten- en andere duurzaamheidsrisico's in internationale waardeketens en identificeren wat verschillende partijen kunnen doen om duurzame ontwikkeling in de landbouw, bosbouw, veeteelt, energiewinning, visserij en mijnbouw te bevorderen.

juli 2021

28 juli 2021
Boosting Asylum in Spain – Making the Most out of AMIF Funding
Deze beleidsnota geeft aan welke belangrijke investeringen in Spanje zouden moeten worden gedaan om te zorgen voor naleving van het asielacquis. Het bevat specifieke aanbevelingen voor het Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF).
19 juli 2021
Training en technische ondersteuning voor de Lithuanian Consumers Alliance
Profundo heeft de Lithuanian Consumers Alliance training en ondersteuning gegeven bij het beoordelen van Litouwse banken op hun duurzaamheidsbeleid, met behulp van de Fair Finance Guide (FFG) methodologie.
20 juli 2021
Human rights scrutiny of public funds for migration and asylum
Het eerste deel van dit rapport gaat over de sterke relatie tussen budget toewijzingen en de verwezenlijking van mensenrechten. Het geeft ook een samenvatting van recente beleidsontwikkelingen die sterke kansen bieden voor nationale mensonrechtenorganisaties. In het tweede deel worden vier soorten activiteiten voorgesteld die nationale mensenrechtenorganisaties zouden kunnen implementeren om ervoor te zorgen dat overheden rekening houden met mensenrechten bij het toekennen van publieke middelen voor migratie en asiel voor de komende jaren. Het derde deel gaat over de uitdagingen voor nationale mensenrechtenorganisaties. En tenslotte wordt besproken hoe de ENNHRI deze organisaties kan ondersteunen.
12 juli 2021
The Hidden Risk: The implications for Chinese financial institutions of forest-related risk within the palm oil supply chain
Voor dit project, dat in opdracht van CDP is uitgevoerd, heeft Profundo onderzoek gedaan naar de Chinese financiering van palmolie.

juni 2021

29 juni 2021
Insurance companies’ responses to human rights abuses in the extractive industry: A case study for the Fair Insurance Guide Netherlands
In dit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Eerlijke Verzekeringswijzer, is onderzocht hoe de negen grootste verzekeringsmaatschappijen omgaan met mensenrechtenschendingen door de bedrijven waarin ze beleggen. Voor een selectie van elf langdurige en ernstige mensenrechtenschendingen door bedrijven in de winnningsindustrie is onderzocht welke verzekeraars er via hun beleggingen bij betrokken zijn, en hoe ze op de mensenrechtenschendingen hebben gereageerd.
22 juni 2021
Not in this together: Hoe supermarkten winnaars werden van de pandemie terwijl vrouwelijke werknemers het onderspit delven
Voor dit Oxfam-rapport analyseerde Profundo belangrijke financiële informatie van de 16 beursgenoteerde en particuliere supermarkten die de focus vormen van Oxfam's Behind the Barcodes/Prices-campagne in de vier consumentenlanden (Duitsland, Nederland, het VK en de VS). Doel was te begrijpen hoe COVID-19 de financiële prestaties en de aandeelhoudersuitkeringen van de mondiale supermarkten beïnvloedde.
16 juni 2021
Financiële instellingen en het militaire regime in Myanmar
Dit project deed onderzoek naar de financiële instellingen die investeerden in bedrijven die banden hadden met het militaire regime van Myanmar.
3 juni 2021
Nederlandse import van houtpellets: Draagt Nederlandse verbranding van biomassa bij tot het verlies van bossen in de Baltische staten?
Voor dit onderzoeksproject, in opdracht van Greenpeace Nederland, analyseerde Profundo de Nederlandse import van houtpellets voor biomassa uit Estland en Letland, en het mogelijke verband met ontbossing in deze landen. Uit het rapport blijkt dat de ontbossing en de export van houtpellets uit Estland en Letland de laatste jaren beide zijn toegenomen. Het onderzoek suggereert bovendien dat het zeer moeilijk is uit te sluiten dat de snel toenemende vraag naar biomassa in Nederland direct of indirect bijdraagt aan ontbossing in Estland en Letland.
23 juni 2021
The Sugarcane Value Chain in Latin America and Asia: Main Actors, Market Mechanisms, Labour Issues and Opportunities
Dit onderzoeksproject beoogt informatie te verstrekken voor de strategische ontwikkeling van het nieuwe programma van CNV Internationaal en voor de ontwikkeling van lobby-activiteiten in het huidige programma met betrekking tot de suikersector, door de marktdynamiek, de belangrijkste actoren, de financiers, de prijsvorming en sociale en milieukwesties in een selectie van producerende landen in kaart te brengen. Het onderzoek is gericht op vijf Latijns-Amerikaanse landen (Bolivia, Colombia, Guatemala, Nicaragua en Peru) en drie landen in Azië (Cambodja, Indonesië en Vietnam).
22 juni 2021
FMCG's, detailhandel goed voor 66% van de brutowinst in de palmoliewaardeketen
De palmolie-waardeketen omvat een aantal groepen belanghebbenden, zoals kleine boeren, grote plantages, raffinaderijen, de FMCG-industrie (fast moving consumer goods), de oleochemische en farmaceutische industrie, en de detailhandel en de levensmiddelensector. In elke stap van de keten wordt palmolie verder bewerkt of verwerkt in producten met andere ingrediënten, zoals hazelnootpasta of shampoo. Transparantie over de verdeling van de financiële voordelen bij de productie en verwerking van palmolie is van cruciaal belang. Transparantie kan discussies tussen belanghebbenden mogelijk maken over de rechtvaardigheid van kosten en uitgaven in verband met duurzaamheids- en zero-deforestation-beleid, de kosten van herbebossing/herstel, monitoring en verificatie.
2 juni 2021
Inleidende training voor Fair Finance Zuid-Afrika
Het doel van deze training was de deelnemers te helpen hun inzicht te vergroten in: de rol van Development Finance Institutions (DFI's) in de financiering van verschillende sectoren en de manier waarop ze werken; de relatie tussen DFI's en andere particuliere financiële instellingen; de mogelijkheden voor maatschappelijke organisaties om invloed uit te oefenen op de financiële sector en meer in het bijzonder op DFI's; hoe de methodologie van de Fair Finance Guide (FFG) financiële instellingen beoordeelt en kan worden gebruikt om hun duurzaamheidsbeleid en -praktijken te beïnvloeden.

mei 2021

31 mei 2021
OMV: Klimaat- en financiële risico's
In dit rapport, dat in opdracht van Greenpeace Oostenrijk is opgesteld, worden de gevolgen van een klimaatscenario van 1,5 graad voor het Oostenrijkse olie- en gasbedrijf OMV ingeschat. Een 1,5-gradenscenario zou 100% van het eigen vermogen en 22% van het vreemd vermogen kunnen wegvagen. De huidige investeringstrend in niet-fossiele brandstoffen levert geen zichtbare en duurzame waarde op. Een scenario met een nieuwe koers, waaronder beëindiging van nieuwe investeringen in de uitbreiding van fossiele brandstoffen en 100% van de beschikbare cashflow in hernieuwbare en circulaire energiebronnen, kan echter schuldsanering voorkomen en EUR 19,5 miljard meer waarde creëren dan in de huidige bedrijfsstrategie van OMV.
21 mei 2021
Financiering van minder vlees en meer planten: Een casestudy over de cruciale rol die Nederlandse banken kunnen spelen in de eiwittransitie
Dit rapport, geschreven in opdracht van de Nederlandse Eerlijke Bankwijzer, onderzoekt de rol die banken kunnen spelen in de overgang naar een voedselsysteem dat minder afhankelijk is van dierlijke eiwitten en meer gebaseerd is op plantaardige en alternatieve eiwitbronnen. Op basis van recente literatuur en interviews met deskundigen worden de belangrijkste mogelijkheden en belemmeringen in kaart gebracht, evenals de stappen die banken zouden kunnen nemen om de overgang naar een eiwitrijker systeem te bevorderen.
19 mei 2021
De machostaat: dwang, patriarchaat en verzet
In dit essay, dat is gepubliceerd als onderdeel van de State of Power 2021 van het Transnational Institute, kijkt naar gender-gerelateerd geweld (GBV) als een van de belangrijkste functies van de politie in Latijns-Amerika. Daarbij worden parallellen getrokken met het patriarchale rechtssysteem in Europa en zijn mechanismen van nalatigheid als vorm van dwangmiddel.
18 mei 2021
Plastic Afval Makers Index: De bron van de crisis rond wegwerpplastics onthuld
Dit rapport biedt een ongekende inkijk in het kleine aantal petrochemische bedrijven, en hun financiële geldschieters, dat wereldwijd bijna al het single-use plastic afval produceert. Voor het onderzoeksproject, dat werd uitgevoerd in opdracht van de Minderoo Foundation, heeft Profundo de financiering van polymeerproducenten onderzocht.
16 mei 2021
De rol van de financiële sector bij de verduurzaming van het voedselsysteem
In dit project ondersteunde Profundo het PBL om onderzoek te doen naar de rol van financiële instellingen in de verduurzaming van het Nederlandse voedselsysteem.
10 mei 2021
Chinese banken financieren sectoren met ontbossingsrisico
Dit rapport geeft een overzicht van de financiering van bos-risicobedrijven die actief zijn in zes grondstoffen met een ontbossingsrisico in drie bosrijke regio's, door Chinese financiële instellingen, zoals vermeld in Forests & Finance. Het belicht de risico's waaraan de grootste klanten nog steeds blootstaan, en beveelt concrete acties aan om die risico's te beperken en de bedrijfsvoering ter plaatse te verbeteren.
5 mei 2021
Ondernemingen betrokken bij megaprojecten in Saudi-Arabië
In de komende jaren zullen in Saoedi-Arabië acht megaprojecten worden ontwikkeld. Het doel van dit onderzoek was na te gaan welke Europese en Amerikaanse bedrijven en investeerders betrokken zijn bij megaprojecten in Saudi-Arabië, op het gebied van de bouw en de technologie. Het onderzoek had ook tot doel na te gaan welke rol deze bedrijven spelen en wat de waarde is van hun opdrachten of investeringen.
4 mei 2021
Evaluatie van het effect van de Global Alliance for Inproved Nutrition (GAIN) op voeding
Het doel van dit project was om na te gaan of de Global Alliance for Inproved Nutrition (GAIN) voldoende toegerust is om partijen in de voedselketen te ondersteunen bij het bijdragen aan voedingsresultaten om een directe subsidie van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken te rechtvaardigen.
27 mei 2021
Financiers van de gassector in Europa
Als onderdeel van het Gas Tracker-werk van Global Energy Monitor probeerde GEM de financiers van verschillende gaspijpleidingen en bedrijven in Europa te identificeren.
21 mei 2021
De financiering van Norilsk Nickel, Rusland
Dit onderzoek identificeerde de schuldeisers en investeerders van de Russische mijnbouwonderneming Norilsk Nickel. Dit bedrijf was betrokken bij een recente olielek in het Russische Noordpoolgebied.
19 mei 2021
Zweedse financiële instellingen betrokken bij ontbossing in het Amazonegebied
Dit onderzoek identificeerde de financiële banden tussen Zweedse financiële instellingen en de ontbossing in het Amazonegebied.
18 mei 2021
De grootste infrastructuurprojecten ter wereld in kaart gebracht
Deze studie had tot doel de grootste infrastructuurprojecten wereldwijd in kaart te brengen. Het doel was de BWI te informeren over haar planning voor betrokkenheid en belangenbehartiging, bij te dragen aan de institutionalisering van haar infrastructuurcampagne, en uiteindelijk de consolidatie van haar wereldwijde infrastructuurstrategie.
12 mei 2021
De rol van Braziliaanse vleesverpakkers in ontbossing
Deze analyse ondersteunt de digitale en mediacampagne van Global Strategic Climate Communications om de belangrijkste vleesverpakkers (JBS, Marfrig en Minerva) tijdens het Braziliaanse bosbrandseizoen te bewegen tot een krachtiger beleid om de vernietiging van de bossen in het Amazonegebied tegen te gaan.
7 mei 2021
Oliepalmuitbreiding op schiereiland Maleisië zonder transparantie
Maleisië is de op één na grootste palmolieproducent ter wereld, na Indonesië. Het westelijke schiereiland van Maleisië (Malakka) is goed voor meer dan 12 procent van de wereldproductie en produceert ongeveer de helft van de palmolie van Maleisië. Malakka herbergt ook een groot aantal bossen die rijk zijn aan biodiversiteit en een grote koolstofvoorraad. Hoe worden de bossen van het schiereiland beschermd tegen meer ontbossing voor oliepalm? Wat kunnen de belangrijkste bedrijven in de palmolieketen nog meer doen om ontbossing te stoppen? Dit rapport werpt een licht op de monitoring van ontbossing op het schiereiland.
5 mei 2021
Arbeidsrechten in de Latijns-Amerikaanse palmoliesector
Dit project brengt de toeleveringsketens voor palmolie in Latijns-Amerika in kaart. Het richt zich in het bijzonder op de landen waar CNV Internationaal partnerschappen met vakbondsorganisaties heeft opgezet en waar er een aanzienlijk potentieel is voor verbetering van de arbeidsrechtensituatie van werknemers in de palmoliesector en aanverwante toeleveringsketens wereldwijd.
Meer resultaten...
Disclaimer
Copyright Profundo, bouw EasyMIND