Meer informatie?
Neem contact op met Barbara Kuepper
Meer informatie?
Neem contact op met Diana Quiroz
Meer informatie?
Neem contact op met Gerard Rijk
Meer informatie?
Neem contact op met Jan Willem van Gelder
Meer informatie?
Neem contact op met Ward Warmerdam
 • Duurzaamheidsthema's (649)
  • Arbeidsrecht (28)
  • Belastingontwijking (28)
  • Biodiversiteit (172)
  • Buitenlandse investeringen (3)
  • Circulaire economie (6)
  • Conflict en veiligheid (75)
  • Dierenwelzijn (24)
  • Gender (5)
  • Genetische modificatie (6)
  • Gezondheid (12)
  • Klimaatverandering (234)
  • Landgrabbing (127)
  • Marktregulering (35)
  • Mensenrechten (202)
  • Migratie (4)
  • MVO beleid en praktijk (144)
  • Transparantie (13)
  • Waardeketens (41)
  • Water (21)
 • Sectoren & Grondstofketens (1098)
  • Banken (565)
  • Beleggers (28)
  • Bosbouw (143)
   • Hout (100)
   • Pulp & papier (90)
  • Bouw (11)
  • Chemie (30)
  • Energie (315)
   • Biobrandstoffen (40)
   • Duurzame energie (19)
   • Elektriciteit (13)
   • Kernenergie (22)
   • Kolencentrales (103)
   • Olie & gas (161)
   • Teerzanden (2)
   • Waterkracht (51)
  • Farmaceuten (4)
  • Investeringen (221)
  • Kleding (6)
  • Landbouw (311)
   • Aardappel (7)
   • Banaan (5)
   • Cacao (16)
   • Cassave (3)
   • Fruit (16)
   • Groente (16)
   • Katoen (6)
   • Koffie (6)
   • Palmolie (213)
   • Rijst (6)
   • Rubber (12)
   • Soja (96)
   • Suiker (23)
   • Tabak (3)
  • Mijnbouw (169)
   • Aluminium (13)
   • Diamant (7)
   • Goud (45)
   • Kobalt (11)
   • Koper (42)
   • Lood (8)
   • Nikkel (20)
   • Platina (9)
   • Staal (12)
   • Steenkool (97)
   • Tantalum (7)
   • Uranium (8)
   • Zink (12)
  • Recycling (11)
  • Transport (27)
  • Veeteelt (64)
   • Pluimvee (30)
   • Rundvlees (41)
   • Varkens (30)
   • Zuivel (27)
  • Verzekeraars (65)
  • Visserij (41)
   • Garnalen (12)
   • Pelagische vis (30)
   • Tonijn (11)
  • Voeding (40)
  • Wapens (103)
 • Sectoren & Grondstofketens
 • Duurzaamheidsthema's

Projecten

Onze projecten hebben betrekking op veel verschillende economische sectoren, grondstoffen, duurzaamheidsthema's en landen. Deze pagina geeft een overzicht van alle projecten die Profundo in de loop van de jaren heeft uitgevoerd. In het menu kunt u de projecten filteren op de themagebieden waarop wij actief zijn. Elk project wordt kort beschreven en waar mogelijk laten we de geproduceerde rapporten, brochures of presentaties zien. Ook laten we zien hoe media en politiek op het project reageerden.

 

We analyseren de financiële kengetallen van bedrijven en beoordelen in scenariostudies wat de financiële impact kan zijn van Environmental, Social en Governance (ESG) risico's, zoals ontbossing, klimaatverandering, mensenrechtenschendingen, uitputting van natuurlijk kapitaal en andere duurzaamheidskwesties.
We analyseren en beoordelen het verantwoord beleggings- en kredietbeleid van banken en beleggers en we adviseren over hoe dat beleid kan worden verbeterd en geïmplementeerd via screening, stembeleid, engagement en uitsluitingsstrategieën.
We analyseren hoe bedrijven worden gefinancierd door banken, aandeelhouders en andere financiële instellingen, om te beoordelen wat deze financiers kunnen doen om duurzame bedrijfspraktijken te bevorderen. We leggen ook eigendomsstructuren bloot, vaak in samenhang met structuren die bedrijven hebben opgezet om belastingen te ontwijken.
We analyseren mensenrechten- en andere duurzaamheidsrisico's in internationale waardeketens en identificeren wat verschillende partijen kunnen doen om duurzame ontwikkeling in de landbouw, bosbouw, veeteelt, energiewinning, visserij en mijnbouw te bevorderen.

december 2020

10 december 2020
Five Years Lost: How Finance is Blowing the Paris Carbon Budget
Profundo heeft financieel onderzoek gedaan voor dit rapport, dat de banken en investeerders blootstelt die financiering verstrekken aan de fossiele brandstofbedrijven die grootschalige, betwiste kolen-, olie- en gasuitbreidingsprojecten ontwikkelen. 12 casestudies in het rapport benadrukken de immense milieuschade, de schending van inheemse rechten, de negatieve gevolgen voor de gezondheid, de mensenrechtensituatie en de verwachte CO2-uitstoot die door elk van de projecten wordt veroorzaakt.
8 december 2020
South Korean Companies Have Outsized Impact on Palm Oil Leakage Market
Dit rapport gaat over de rol van Zuid-Koreaanse bedrijven in de wereldwijde palmoliemarkt en de positie van Zuid Korea als eigenaar van concessies voor palmolie, koper van palmolieproducten en een financier van palmolie-activiteiten. De analyse benadrukt de rol van het land op de "lekmarkt" van palmolie, waarop niet-duurzame palmolie verhandeld wordt van telers en producenten die niet voldoen aan No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) beleid.
3 december 2020
JBS, Marfrig, and Minerva: Material Financial Risk from Deforestation in Beef Supply Chains
JBS, Marfrig en Minerva zijn de grootste vleesverwerkers in Brazilië en domineren rundvlees verwerking en export. De vee-industrie is de belangrijkste motor van ontbossing in Brazilië. Dit rapport, dat voortbouwt op de eerdere JBS-analyse van CRR, beoordeelt de blootstelling van bedrijven aan ontbossing en analyseert hun markt, reputatie en technologische risico's. CRR heeft 1.545 rechtstreekse leveranciers gelokaliseerd en gecontroleerd en 3.164 indirecte leveranciers die zijn aangesloten bij de top drie van vleesverpakkers in zeven staten in de biomen Cerrado en Amazone.
9 december 2020
Controversial arms trade and investments of insurers
Voor dit praktijkonderzoek van de Eerlijke Verzekeringswijzer (EVW) heeft Profundo onderzoek gedaan naar de investeringen van de negen grootste Nederlandse verzekeraars in wapenbedrijven die wapens leveren aan landen 49 landen die nu in gewapend conflict zijn, of die de mensenrechten ernstig schenden.
3 december 2020
Fair Insurance Guide Germany, 2e update
De Duitse Fair Finance Guide coalitie heeft voor de tweede keer het verantwoord beleggingsbeleid van de grootste Duitse verzekeraars beoordeeld, op basis van de Fair Finance Guide methodologie. Die werd ontwikkeld door Profundo, samen met de NGO's die deelnemen in het Fair Finance International (FFI) netwerk. Profundo heeft de Duitse Fair Finance Guide coalitie geadviseerd bij de beoordeling.

november 2020

17 november 2020
Monitoring the Sustainability Status of the Dutch Coffee Sector: Tracking Progress Beyond Certification
In opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) beoordeelt dit onderzoek de mogelijkheden voor een meer omvattende monitoring van de duurzaamheid van de Nederlandse koffiemarkt. De vorige aanpak, waarbij vooruitgang werd gemeten op basis van het marktaandeel van gecertificeerde koffie, wordt gezien als ontoereikend om rekening te houden met de steeds diversere duurzaamheidsstrategieën die door de sectorpartijen worden gekozen. Het rapport inventariseert de mogelijkheden en belemmeringen voor een bredere benadering van het monitoren van de voortgang en de effecten.
12 november 2020
A Just Energy Transition for Africa - Mapping the impacts of ECAs active in the energy sector in Ghana, Nigeria, Togo and Uganda
Dit rapport onderzoekt, vanuit het perspectief van gemeenschappen in Afrikaanse landen die te maken hebben met energieprojecten die met exportkredietverzekeringen worden ondersteund, wat de beste manier is om enerzijds de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 ° Celsius en anderzijds om toegang tot energie in deze landen te bevorderen. Bovendien analyseert het de vraag wat de rol van openbare financiële instellingen zoals exportkredietverzekeraars zou kunnen zijn bij het bevorderen van een groene energietoekomst in landen in Afrika.
5 november 2020
The dark side of Neste's biofuel production
Deze studie, in opdracht van Milieudefensie, onderzoekt niet-duurzame praktijken in de palmolieketen van Neste. Neste is 's werelds grootste producent van biodiesel en biokerosine, maar zegt tegelijkertijd groot op duurzaamheid in te zetten.Uit het onderzoek blijkt echter dat bedrijven in de toeleveringsketen in de periode van januari 2019 tot juni 2020 verantwoordelijk zijn voor ten minste 10.000 ha ontbossing, een gebied ter grootte van Parijs, en ongeveer 13.000 brandalarmen in 2019.
12 november 2020
2020 Global Coal Exit List
Profundo heeft data geleverd aan Urgewald voor de Global Coal Exit List 2020.
9 november 2020
The EIB’s Economic Resilience Initiative: A portfolio and thematic analysis
Profundo heeft in opdracht van Counter Balance een evaluatie uitgevoerd van het Economic Resilience Initiative (ERI) van de Europese Investeringsbank (EIB). Het ERI is een reeks financieringsprojecten die sinds 2016 in het kader van het externe kredietmandaat van de Europese Unie (ELM) worden uitgevoerd in de zuidelijke buurlanden en de westelijke Balkanregio's, met als doel de economische veerkracht van vluchtelingen, migranten, gast- en doorreisgemeenschappen en gemeenschappen van herkomst te ondersteunen als onderdeel van het strategische antwoord van de EU op de migratiecrisis.
2 november 2020
Financing of Arms Companies – Policies and Practices of Swiss Banks
Voor de Zwitserse Bündnis für ein Verbot von Kriegsgeschäften heeft Profundo onderzoek uitgevoerd naar de financiering van wapenbedrijven door drie grote Zwitserse banken: Credit Suisse, de Schweizerische Nationalbank, en UBS.

oktober 2020

28 oktober 2020
Bankrolling Extinction: The Banking Sector's Role in the Global Biodiversity Crisis
Dit rapport is een eerste poging om de impact van 50 banken op sectoren gelinkt aan biodiversiteitsverlies te kwantificeren, en om de 10 banken te noemen die de meeste financiering bieden. Het rapport concludeert dat 's werelds grootste banken in 2019 meer dan 2,6 biljoen dollar (vergelijkbaar met het hele BBP van Canada) hebben geïnvesteerd in sectoren waarvan regeringen en wetenschappers het erover eens zijn dat ze de belangrijkste aanjagers zijn van de vernietiging van de biodiversiteit. Geen van de onderzochte banken heeft voldoende systemen om de impact van hun leningen op de biodiversiteit te monitoren of te meten, noch hebben ze een omvattend beleid om deze te stoppen.
27 oktober 2020
Complicity in Destruction III: How Global Corporations Enable Violations of Indigenous Peoples' Rights in The Brazilian Amazon
Deze nieuwe editie van Complicity in Destruction III, gepubliceerd door de Association of Brazil's Indigenous Peoples (APIB) in samenwerking met Amazon Watch, onthult hoe een netwerk van toonaangevende internationale financiële instellingen verbonden is met conflicten op inheems grondgebied, illegale ontbossing, landroof, de verzwakking van de milieubescherming en de productie en export van conflictgrondstoffen.
23 oktober 2020
Women’s Rights Violations in Dutch Palm Oil Supply Chains: The Case Of Guatemala
Dit rapport van ActionAid Nederland en ActionAid Guatemala presenteert gedocumenteerde schendingen van mensenrechten in de palmolieproductie in Guatemala alsmede de verbanden die er zijn tussen deze schendingen en Nederland via de palmoliewaardeketen en de haven van Rotterdam.
1 oktober 2020
Brandbeschleuniger Soja: Handlungsoptionen gegen Entwaldung durch Futtermittelimporte nach Deutschland
In opdracht van Deutsche Umwelthilfe heeft Profundo de Duitse markt voor soja uit Zuid-Amerika onderzocht. Het onderzoek toont aan dat de Duitse intensieve veeteelt sterk afhankelijk is van de invoer van soja, die in verband staat met de illegale ontbossing van tropische regenwouden. De import van soja is daarom een gevaarlijke brandversneller voor de vernietiging van soortenrijke habitats en bossen zoals de Cerrado en het Amazone-regenwoud. Het rapport geeft een reeks criteria voor uitgebreid due diligence-onderzoek naar de toeleveringsketen, kijkt kritisch naar de rol van de TSD-hoofdstukken in handelsovereenkomsten en geeft een samenvatting van de belangrijkste aanbevelingen voor effectieve wetgeving om ontbossingsvrije toeleveringsketens voor grondstoffen te realiseren.
27 oktober 2020
Eerlijke Bankwijzer, 18e update
De Eerlijke Bankwijzer is een consumententool. Steeds meer consumenten vinden het belangrijk dat hun bank maatschappelijk verantwoord investeert. Consumenten worden via de site van de Eerlijke Bankwijzer (www.eerlijkebankwijzer.nl) betrokken bij het verwezenlijken van het doel van de Eerlijke Bankwijzer. Op de website kunnen consumenten het MVO-beleid en -praktijk van de belangrijkste bankgroepen vergelijken en kunnen zij hen ook aanschrijven voor het geven van eventuele positieve of negatieve feedback.
25 oktober 2020
Who is profiting from Brazilian soy? An analysis of the Dutch soy supply chain
Dit onderzoek analyseert de rol van Braziliaanse soja in het totale binnenlandse sojagebruik op de Nederlandse markt en heeft tot doel de omzet en winst te schatten die ermee wordt gegenereerd door een selectie van belangrijke belanghebbenden uit de sector op verschillende niveaus van de toeleveringsketen - van import en crush tot diervoeder tot verwerking van dierlijke producten en uiteindelijk in de detailhandel.
15 oktober 2020
Fossil Fuel Portfolio of Credit Suisse and UBS
Profundo heeft voor de Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) financieel onderzoek gedaan naar de fossiele-brandstofportefeuilles van de Zwitserse banken Credit Suisse en UBS.
Meer resultaten...
Disclaimer
Copyright Profundo, bouw EasyMIND