Meer informatie?
Neem contact op met Diana Quiroz
Meer informatie?
Neem contact op met Gerard Rijk
Meer informatie?
Neem contact op met Pavel Boev
Meer informatie?
Neem contact op met Ward Warmerdam
 • Duurzaamheidsthema's (1245)
  • Arbeidsrechten (100)
  • Belasting (35)
  • Biodiversiteit (349)
  • Circulaire economie (20)
  • Conflict en veiligheid (145)
  • Corruptie (11)
  • Dierenwelzijn (35)
  • Gender (22)
  • Genetische modificatie (9)
  • Gezondheid (97)
  • Klimaatverandering (598)
  • Landgrabbing (253)
  • Marktregulering (78)
  • Mensenrechten (400)
  • Migratie (13)
  • MVO beleid en praktijk (395)
  • Ontbossing (336)
  • Transparantie (59)
  • Vervuiling (190)
  • Voedselzekerheid (175)
  • Waardeketens (145)
  • Water (68)
 • Sectoren & Grondstofketens (1473)
  • Banken (808)
  • Beleggers (618)
  • Beveiliging (11)
  • Bosbouw (169)
   • Hout (120)
   • Pulp & papier (111)
  • Bouw (53)
   • Vastgoed (3)
  • Chemie (37)
  • Detailhandel (37)
  • Elektronica (21)
  • Energie (444)
   • Biobrandstoffen (43)
   • Duurzame energie (35)
   • Kernenergie (25)
   • Kolencentrales (163)
   • Olie & gas (241)
   • Waterkracht (61)
  • Farmaceuten (6)
  • Kleding (14)
  • Landbouw (425)
   • Aardappel (8)
   • Banaan (5)
   • Bloemen (3)
   • Cacao (25)
   • Cassave (3)
   • Fruit (25)
   • Graan (19)
   • Groente (20)
   • Katoen (10)
   • Koffie (16)
   • Noten (3)
   • Palmolie (273)
   • Rijst (11)
   • Rubber (28)
   • Sinaasappel (2)
   • Soja (144)
   • Specerijen (1)
   • Suiker (39)
   • Tabak (4)
   • Thee (4)
   • Wijn (5)
  • Mijnbouw (287)
   • Aluminium (26)
   • Cement (8)
   • Diamant (7)
   • Goud (67)
   • IJzer & staal (29)
   • Kobalt (19)
   • Koper (64)
   • Lithium (6)
   • Lood (13)
   • Mangaan (10)
   • Natuursteen (2)
   • Nikkel (33)
   • Platina (11)
   • Steenkool (181)
   • Tantalum (7)
   • Tin (9)
   • Uranium (9)
   • Wolfraam (5)
   • Zilver (9)
   • Zink (16)
  • Recycling (16)
  • Toerisme (5)
  • Transport (57)
  • Veeteelt (122)
   • Bont & leer (5)
   • Pluimvee (54)
   • Rundvlees (72)
   • Varkens (54)
   • Zuivel (39)
  • Verzekeraars (97)
  • Visserij (42)
   • Garnalen (11)
   • Overige vis (11)
   • Pelagische vis (26)
   • Tonijn (12)
   • Zalm (5)
  • Voeding & dranken (95)
  • Wapens (112)
 • Sectoren & Grondstofketens
 • Duurzaamheidsthema's

Projecten

Onze projecten hebben betrekking op veel verschillende economische sectoren, grondstoffen, duurzaamheidsthema's en landen. Deze pagina geeft een overzicht van alle projecten die Profundo in de loop van de jaren heeft uitgevoerd. In het menu kunt u de projecten filteren op de themagebieden waarop wij actief zijn. Elk project wordt kort beschreven en waar mogelijk laten we de geproduceerde rapporten, brochures of presentaties zien. Ook laten we zien hoe media en politiek op het project reageerden.

 

We analyseren de financiële kengetallen van bedrijven en beoordelen in scenariostudies wat de financiële impact kan zijn van Environmental, Social en Governance (ESG) risico's, zoals ontbossing, klimaatverandering, mensenrechtenschendingen, uitputting van natuurlijk kapitaal en andere duurzaamheidskwesties.
We analyseren en beoordelen het verantwoord beleggings- en kredietbeleid van banken en beleggers en we adviseren over hoe dat beleid kan worden verbeterd en geïmplementeerd via screening, stembeleid, engagement en uitsluitingsstrategieën.
We analyseren hoe bedrijven worden gefinancierd door banken, aandeelhouders en andere financiële instellingen, om te beoordelen wat deze financiers kunnen doen om duurzame bedrijfspraktijken te bevorderen. We leggen ook eigendomsstructuren bloot, vaak in samenhang met structuren die bedrijven hebben opgezet om belastingen te ontwijken.
We analyseren mensenrechten- en andere duurzaamheidsrisico's in internationale waardeketens en identificeren wat verschillende partijen kunnen doen om duurzame ontwikkeling in de landbouw, bosbouw, veeteelt, energiewinning, visserij en mijnbouw te bevorderen.

januari 2023

24 januari 2023
Energiefinanciering van banken
Slechts 7% van de financiering van energiebedrijven wereldwijd ging tussen 2016 en 2022 naar hernieuwbare energiebronnen. Citi en JP Morgan Chase pompten elk het meest in energiebedrijven, maar slechts 2% ging naar hernieuwbare energiebronnen, slechts 2% van Barclays' financiering van de onderzochte energiebedrijven ging naar hernieuwbare energie. Royal Bank of Canada heeft slechts 1%, Mizuho 4%, HSBC 5% en BNP Paribas 7%. Uit financieel onderzoek van Profundo voor Sierra Club, Fair Finance International, BankTrack en Rainforest Action Network blijkt dat banken die lid zijn van GFANZ gemiddeld genomen minder financiering verstrekken voor hernieuwbare energie dan banken die geen lid zijn van de alliantie.
17 januari 2023
GFANZ financiert uitbreiding van fossiele brandstoffen
Ook na het aansluiten bij de Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), zijn financiële instellingen, waaronder HSBC en LGIM, honderden miljarden dollars blijven steken in de bedrijven die fossiele brandstoffen ontwikkelen, volgens een nieuw rapport. Financieel onderzoek is uitgevoerd door Profundo.
11 januari 2023
Cross-commodity NDPE beleid in de toeleveringsketen van palmolie
Dit rapport analyseert de status van cross-commodity NDPE beleid en implementatie in elke fase van de toeleveringsketen van palmolie, inclusief van financiële instellingen en hun invloed voor implementatie van beleid en het rapport laat zien waar de belangrijkste uitdagingen liggen.
19 januari 2023
Duurzaamheidsbeleid Noorse banken
Het duurzaamheidsbeleid van de grootste banken actief in Noorwegen is beoordeeld en gerangschikt op thema's als klimaatverandering, mensenrechten en transparantie, gebaseerd op de door Profundo ontwikkelde Fair Finance Guide-methode. Profundo heeft de Noorse Fair Finance Guide-coalitie bij de beoordelingen ondersteund. Uit de beoordeling blijkt dat Noorse banken hoog scoren op hun beleid, maar slechter op de uitvoering en het in praktijk brengen ervan.
17 januari 2023
Initiatieven van merken in de kleding en elektronica industrie in Azië tijdens Covid-19
Dit rapport geeft een algemeen beeld van de gevolgen van de Covid-19 pandemie op elektronica- en kledingarbeiders in Azië, de implementatie en beperkingen van initiatieven van merken op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, en onderzoekt hoe werknemers en maatschappelijke organisaties in staat kunnen worden gesteld merken verantwoordelijk te houden.

december 2022

21 december 2022
Geldstromen naar DEME (Belgie) in diepzeemijnbouw
Profundo onderzocht de geldstromen naar DEME, een Belgisch bedrijf dat via haar dochteronderneming Global Sea Mineral Resources (GSR), haar eerste stappen zet naar diepzeemijnbouw. Deze mineralen uit de diepzee spelen een grote rol in de huidige aanpak van de klimaattransitie, maar heeft ook potentieel grote gevolgen voor mens en milieu. Onder andere BNP Paribas en de Nationale Bank van België (NBB) zijn aandeelhouders van DEME. Daarnaast gaven KBC, ING, Belfius en BNP Paribas leningen aan DEME, maar hierover zijn de banken en het bedrijf weinig transparant.
15 december 2022
Syngenta's IPO: hoog beleggingsrisico
Het onderzoek laat zien hoe de effecten van pesticiden op de gezondheid van de mens en het milieu risico's vormen voor het bedrijf Syngenta, en dus voor potentiële investeerders en kredietverstrekkers. Dit omvat klimaatrisico's die van invloed kunnen zijn op de ondoorzichtige kunstmestactiviteiten. Bovendien ontbreekt transparantie over Syngenta's grote mestdistributiebedrijf, terwijl deze activiteit een enorme CO2-bom zou kunnen zijn. In totaal komen de financiële risico's in een laag risico/hoog risico bereik uit op USD 28 tot 155 miljard. Dit is materieel versus de beoogde marktkapitalisatie van USD 45 miljard.
9 december 2022
EU-fondsen voor migratie en asiel voor derde landen
Deze studie, in opdracht van de afdeling Beleid rechten van de burger en constitutionele zaken van het Europees Parlement op verzoek van de LIBE-commissie, geeft een overzicht van de EU-financiering voor asiel en migratie in derde landen. Het onderzocht financiering uit zowel de fondsen voor justitie en binnenlandse zaken als de fondsen voor externe actiefondsen, die de financieringsperioden van het vorige Multiannual Financial Framework (MFF) (2014-2020) en het huidige MFF (2021-2027) bestrijken. De studie probeert goede praktijken op het gebied van EU-financiering te identificeren, met casestudies over Afghanistan en Niger. Het stelt een reeks aanbevelingen voor om de doeltreffendheid, efficiëntie, samenhang en transparantie van EU-financiering te verbeteren.
6 december 2022
Financiering van een eerlijke en duurzame energietransitie in Azie
Centraal-Azië was gezamelijk afhankelijk van fossiele brandstoffen om in maar liefst 97% van hun primaire energiebehoefte te voorzien. De studie benadrukt dat financiële instellingen verantwoordelijk zijn voor het bijdragen aan de afhankelijkheid van Azië aan fossiele brandstoffen. Hernieuwbare energie vertegenwoordigt gemiddeld slechts 14% van de energiefinanciering van Aziatische banken in de afgelopen zes jaar, zonder een waarneembare opwaartse trend. De studie brengt eerst de financiële stromen in kaart die zijn gericht om de productie van hernieuwbare energie in Azië te ondersteunen, en duikt vervolgens in dertien landen als casestudie om sociale, politieke, juridische, geografische, technische en wetgevende complexiteit te beoordelen, met de nadruk op klimaatbeleid, energiemarktbeleid en regelgeving , energie-infrastructuur, regelgeving voor de financiële sector, beleid en praktijk van financiële instellingen en sociaal beleid. Op basis van de bevindingen van het onderzoek zijn aanbevelingen geformuleerd voor overheden, bedrijven, financiële toezichthouders en financiële instellingen, allemaal belangrijke actoren bij het versnellen van de rechtvaardige energietransitie in Azië.
20 december 2022
Bedrijfsstructuur, financiering, en aan Rusland gelieerde entiteiten van Wintershall (Duitsland)
Dit onderzoek bracht de bedrijfsstructuur van Wintershall, de grootste olie- en gas speler in Duitsland, in kaart om de dochterondernemingen en joint ventures die zaken doen in of banden hebben met Rusland aan het licht te brengen. De focus lag op Russische entiteiten, maar ook op financiële instellingen uit Europa en andere regio's – inclusief externe bankfinanciering en interne intercompany-leningen, obligaties en aandeleninvesteringen tussen januari 2019 en juni 2022. De belangrijkste investeerders in Wintershall Dea-obligaties zijn Pension Fund Global (Noorwegen), Crédit Agricole (Frankrijk), Morgan Stanley (Verenigde Staten), BNP Paribas (Frankrijk) en BlackRock (United States).
15 december 2022
PAX
Kernwapenproducenten en hun financiers
Het rapport laat zien hoe 306 financiële instellingen meer dan 746 miljard dollar beschikbaar hebben gesteld aan 24 bedrijven die significant betrokken zijn bij het onderhoud en de modernisering van de kernwapenarsenalen van China, Frankrijk, India, de Russische Federatie, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.
7 december 2022
Energiebedrijf Karpowership stakeholderanalyse
Het onderzoek onthult dat een syndicaat van vier banken uit de hele wereld – Standard Chartered (Verenigd Koninkrijk), Investec Group (Zuid-Afrika), Isbank (Turkije) en MCB Group (Mauritius) – een lening van US$ 140 miljoen heeft verstrekt aan het Turkse energiebedrijf Karpowership, in maart 2020. Deze lening was bedoeld voor het Karpowership South Africa project. Uit het rapport blijkt dat de leningen zijn verstrekt voor ‘algemene bedrijfsdoeleinden’ en in maart 2025 aflopen.
5 december 2022
DBIO 2022: financiële stromen naar illegale Israëlische nederzettingen
Tussen januari 2019 en augustus 2022 hadden 725 Europese financiële instellingen financiële relaties met 50 bedrijven die actief betrokken zijn bij Israëlische nederzettingen. Tijdens de geanalyseerde periode werd USD 171,4 miljard verstrekt in de vorm van leningen. Vanaf augustus 2022 hadden Europese beleggers ook USD 115,5 miljard aan aandelen en obligaties in deze bedrijven. De coalitie "Don't Buy into Occupation" (DBIO) is een gezamenlijk project van 24 Palestijnse, regionale en Europese organisaties in België, Frankrijk, Ierland, Nederland, Noorwegen, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. De coalitie heeft het doel de financiële relaties tussen zakelijke ondernemingen die betrokken zijn bij de illegale Israëlische nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden en Europese financiële instellingen te onderzoeken en onder de aandacht te brengen.

november 2022

30 november 2022
JBS, Marfrig en Minerva voldoen waarschijnlijk niet aan de komende EU-ontbossingswet
Het onderzoek analyseert de potentiële ontbossing in de toeleveringsketens van JBS, Marfrig en Minerva die niet in overeenstemming zouden zijn met de komende EU-wetgeving. Aangezien de vleesverpakkers niet alle indirecte invoer monitoren, kunnen ze niet garanderen dat ze voldoen aan de komende EU-ontbossingswet. Zo kunnen vleesverpakkers, leerbedrijven en FMCG's juridische en reputatierisico's lopen.
22 november 2022
Banking on thin ice
Dit rapport geeft een overzicht van de financiële relaties van 10 grote Scandinavische banken en de fossiele brandstofindustrie, even als het beleid dat de banken hebben om hun banden met de industrie te reguleren.
14 november 2022
Eerlijke Geldwijzer Brazilië 2022
Het duurzaamheidsbeleid van de 8 grootste banken die actief zijn in Brazilië zijn beoordeeld op thema's als klimaatverandering, mensenrechten en transparantie, op basis van de door Profundo ontwikkelde Fair Finance Guide-methode. Profundo heeft de coalitie van de Braziliaanse Fair Finance Guide ondersteund bij de beoordelingen. De beoordeling laat een algemene verbetering van de resultaten zien: alle beoordeelde banken hadden een cijferverhoging. De gemiddelde score van 38% en minimaal 31% is echter laag in vergelijking met banken in andere landen.
9 november 2022
Traceerbaarheid in Braziliaanse vee- en sojatoeleveringsketens
Dit rapport bespreekt de traceerbaarheidseis van de nieuwe EU regulatie inzake ontbossingsvrije producten en de haalbaarheid van de implementatie ervan bij rundvee en sojatoeleveringsketens in Brazilië. Traceerbaarheid is cruciaal om ervoor te zorgen dat de productie van goederen niet is gekoppeld aan ontbossing of schade aan het bos.
7 november 2022
Financiering van bouw- en hotelondernemingen in Qatar (WK Voetbal 2022)
Bijna de helft (47%) van de financiering van de bouw- en hotelondernemingen die actief zijn in Qatar wordt verstrekt door Europese banken, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Er zijn miljarden dollars uitgegeven aan de bouw van stadions, infrastructuur en hotels, en er worden miljoenenwinsten gemaakt door de betrokken bedrijven. Maar de arbeidsmigranten, de sleutel tot het succes van het FIFA Wereldkampioenschap 2022, profiteren hier niet van.

Rapport: No questions asked: Profiting from the construction and hotel boom in Qatar

AMwatch: Storebrand after criticism for Qatar investments: "Getting good documentation requires a lot of effort"

AMWatch: Storebrand after criticism for Qatar investments: "Getting good documentation requires a lot of effort"

Business & Human Rights Resource Centre: AP Pension divests from Vinci after it is linked to labour rights abuses on Qatar World Cup projects

Business & Human rights Resource Centre: Qatar 2022: Report examines investments in construction & hotel sectors in emirate, issues recommendations to financial institutions on engaging with clients & investees on labour rights; incl co. responses

Citywire: Exklusiv: Das sagen deutsche Asset Manager zu ihren Katar-Investments

Citywire: Investors accused of ignoring human rights violations in World Cup building boom

Citywire: Katar-WM: Wie verdienten Investoren am Bauboom?

E24: Passivt eierskap gir også skitt på hendene

El Salto: BBVA y Santander, primeros ganadores del Mundial de Qatar

Enorm: FIFA WM Katar 2022: Menschen- und Arbeitsrechte im Abseits

euobserver: How EU banks underwrote the Qatar World Cup

Fair Finance International: Big European financial institutions invest heavily but turn a blind eye to human rights abuses in Qatar

FinansWatch: Framtiden i våre hender om Qatar-rapport: – Den sår tvil om hvor aktivt eierskap finansinstitusjonene har

finews.asia: World Cup: Did Investors Ignore Human Rights Abuses?

NRK: Oljefondet har investert milliarder i hotellkjede som får Qatar-kritikk

NRK: Oljefondet har investert milliarder i hotellkjede som får Qatar-kritikk

NRK: Oljefondet har milliarder i Qatar-hotellkjede – flere partier krever svar fra regjeringen

VRT: Arbeiders op WK-werven van Besix getuigden over misbruik in rapport, hoofdsponsor Rode Duivels reageert

ZDF: Deutsche Banken verdienen an Katars Bauboom

1 november 2022
Nederlandse Eerlijke Verzekeringswijzer, 7e update
Dit is de zevende update van de beleidsevaluatie van de Nederlandse Eerlijke Verzekeringswijzer. In dit rapport is het beleid van zestien verzekeringsgroepen in Nederland ten aanzien van o.a. klimaatverandering, gezondheid, natuur, mensenrechten en dierenwelzijn geanalyseerd en van een score voorzien.
24 november 2022
Follow the Money IV
Het rapport geeft een overzicht van hoe de financiering van het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) en het Fonds voor interne veiligheid, grenzen en visa (ISF-BV) in de periode 2014-2020 buiten de Europese Unie (EU) werd gebruikt, geeft een analyse van de bepalingen voor externe uitgaven uit het AMIF 2021-2027 en het grensbeheer- en visuminstrument 2021-2027 (BMVI), en biedt belangrijke aanbevelingen voor de lidstaten en de Europese Commissie om de transparantie en de verantwoordingsplicht over het gebruik van financiering voor interne aangelegenheden ter ondersteuning van asiel en beleid inzake de externe dimensie van migratie te verbeteren. Een algemene conclusie is dat van alle AMIF- en ISF-BV-financiering slechts een klein bedrag buiten de EU is besteed. Uit de uitsplitsing blijkt echter dat een aanzienlijk deel van de Union Actions, een van de categorieën van financiering onder direct beheer, buiten de EU is uitgegeven, waarbij 61% van de AMIF-middelen en 39% van de ISF-BV in deze categorie buiten de EU zijn besteed.
15 november 2022
Financiering van fossiele brandstofbedrijven in Afrika
Het rapport identificeert 200 bedrijven die nieuwe fossiele brandstofreserves verkennen of ontwikkelen of nieuwe fossiele infrastructuur ontwikkelen, zoals terminals voor vloeibaar aardgas (LNG), pijpleidingen of gas- en kolencentrales in Afrika - en de banken en investeerders achter deze bedrijven. De resultaten laten zien dat olie-, gas- en kolenbedrijven nieuwe fossiele brandstofreserves verkennen of ontwikkelen in 48 Afrikaanse landen, 89% van de nieuwe LNG-capaciteit in Afrika is gepland voor export, en dat internationale investeerders meer dan 109 miljard dollar bezitten in bedrijven die fossiele brandstoffen in Afrika aandrijven.
10 november 2022
Training en ondersteuning voor de Fair Finance Southern Africa coalitie
Profundo heeft de Zuid-Afrikaanse Fair Finance coalitie getraind en ondersteund bij het beoordelen van de mate van duurzaamheid van het beleid van ontwikkelingsbanken die actief zijn in Zuid-Afrika, met behulp van de Fair Finance Guide (FFG)-methodologie. De training ging over de rol van Development Finance Institutions (DFI's) in de financiering van verschillende sectoren en de manier waarop ze werken; de relatie tussen DFI's en andere particuliere financiële instellingen; de mogelijkheden voor maatschappelijke organisaties om invloed uit te oefenen op de financiële sector en meer in het bijzonder op DFI's; hoe de methodologie van de Fair Finance Guide (FFG) financiële instellingen beoordeelt en kan worden gebruikt om hun duurzaamheidsbeleid en -praktijken te beïnvloeden.
10 november 2022
Global Oil & Gas Exit List 2022
GOGEL is een tool die het mogelijk maakt om systematisch te beoordelen of bedrijven in lijn met het Net Zero Emissions-scenario van het IEA. Uit de 2022 analyse blijkt dat 96% van de upstream-olie- en gasbedrijven breidt hun activiteiten nog steeds uit.
9 november 2022
GFANZ trends in beleggingen met ontbossingsrisico
Vermogensbeheerders die deel uitmaken van de Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) behouden beleggingen met ontbossingsrisico's ter waarde van naar schatting $8,5 miljard. Uit de analyse blijkt dat er door de leden slechts drie procent minder investeringen zijn gedaan die het risico lopen bij te dragen aan het kappen van 's werelds klimaatkritieke bossen. Vermogensbeheergiganten BlackRock, Vanguard, State Street, Deutsche Bank en ABP lijken allemaal hun gerapporteerde blootstelling aan 'ontbossingsrisico'-beleggingen tussen september 2021 en september 2022 te hebben verhoogd.
4 november 2022
Royal Bank of Canada’s financiering van fossiele energie
Uit financieel onderzoek van Profundo voor klimaatbeschermingsgroep Stand.earth blijkt dat de Royal Bank of Canada (RBC) $9,2 miljard heeft toegezegd aan fossiele brandstoffen sinds ze in oktober 2021 toetrad tot de Net-Zero Banking Alliance en haalde in de eerste drie kwartalen van 2022 meer dan $7 miljard aan financiering op. Dit omvat meer dan $16 miljard aan extreme fossiele brandstoffen zoals teerzand, fracking en steenkool.
Meer resultaten...
Disclaimer
Copyright Profundo, bouw EasyMIND