Meer informatie?
Neem contact op met Barbara Kuepper
Meer informatie?
Neem contact op met Diana Quiroz
Meer informatie?
Neem contact op met Gerard Rijk
Meer informatie?
Neem contact op met Paula Skilling
Meer informatie?
Neem contact op met Ward Warmerdam
 • Duurzaamheidsthema's (1293)
  • Arbeidsrechten (113)
  • Belasting (37)
  • Biodiversiteit (363)
  • Circulaire economie (20)
  • Conflict en veiligheid (149)
  • Corruptie (11)
  • Dierenwelzijn (46)
  • Gender (28)
  • Genetische modificatie (9)
  • Gezondheid (115)
  • Klimaatverandering (631)
  • Landgrabbing (255)
  • Marktregulering (77)
  • Mensenrechten (428)
  • Migratie (13)
  • MVO beleid en praktijk (428)
  • Ontbossing (352)
  • Transparantie (82)
  • Vervuiling (211)
  • Voedselzekerheid (175)
  • Waardeketens (157)
  • Water (70)
 • Sectoren & Grondstofketens (1517)
  • Banken (832)
  • Beleggers (634)
  • Beveiliging (11)
  • Bosbouw (172)
   • Hout (122)
   • Pulp & papier (113)
  • Bouw (53)
   • Vastgoed (3)
  • Chemie (38)
  • Detailhandel (38)
  • Elektronica (21)
  • Energie (465)
   • Biobrandstoffen (43)
   • Duurzame energie (47)
   • Kernenergie (26)
   • Kolencentrales (169)
   • Olie & gas (259)
   • Waterkracht (62)
  • Farmaceuten (6)
  • Kleding (16)
  • Landbouw (434)
   • Aardappel (8)
   • Banaan (6)
   • Bloemen (3)
   • Cacao (26)
   • Cassave (3)
   • Fruit (26)
   • Graan (21)
   • Groente (21)
   • Katoen (11)
   • Koffie (17)
   • Noten (4)
   • Palmolie (275)
   • Rijst (12)
   • Rubber (30)
   • Sinaasappel (2)
   • Soja (151)
   • Specerijen (1)
   • Suiker (42)
   • Tabak (5)
   • Thee (4)
   • Wijn (5)
  • Mijnbouw (298)
   • Aluminium (27)
   • Cement (8)
   • Diamant (7)
   • Goud (69)
   • IJzer & staal (32)
   • Kobalt (22)
   • Koper (67)
   • Lithium (7)
   • Lood (13)
   • Mangaan (11)
   • Natuursteen (2)
   • Nikkel (35)
   • Platina (11)
   • Steenkool (188)
   • Tantalum (7)
   • Tin (9)
   • Uranium (10)
   • Wolfraam (5)
   • Zilver (9)
   • Zink (17)
  • Recycling (18)
  • Toerisme (7)
  • Transport (57)
  • Veeteelt (131)
   • Bont & leer (5)
   • Pluimvee (60)
   • Rundvlees (81)
   • Varkens (60)
   • Zuivel (46)
  • Verzekeraars (102)
  • Visserij (44)
   • Garnalen (12)
   • Overige vis (13)
   • Pelagische vis (26)
   • Tonijn (12)
   • Zalm (5)
  • Voeding & dranken (100)
  • Wapens (117)
 • Sectoren & Grondstofketens
 • Duurzaamheidsthema's

Projecten

Onze projecten hebben betrekking op veel verschillende economische sectoren, grondstoffen, duurzaamheidsthema's en landen. Deze pagina geeft een overzicht van alle projecten die Profundo in de loop van de jaren heeft uitgevoerd. In het menu kunt u de projecten filteren op de themagebieden waarop wij actief zijn. Elk project wordt kort beschreven en waar mogelijk laten we de geproduceerde rapporten, brochures of presentaties zien. Ook laten we zien hoe media en politiek op het project reageerden.

 

We analyseren de financiële kengetallen van bedrijven en beoordelen in scenariostudies wat de financiële impact kan zijn van Environmental, Social en Governance (ESG) risico's, zoals ontbossing, klimaatverandering, mensenrechtenschendingen, uitputting van natuurlijk kapitaal en andere duurzaamheidskwesties.
We analyseren en beoordelen het verantwoord beleggings- en kredietbeleid van banken en beleggers en we adviseren over hoe dat beleid kan worden verbeterd en geïmplementeerd via screening, stembeleid, engagement en uitsluitingsstrategieën.
We analyseren hoe bedrijven worden gefinancierd door banken, aandeelhouders en andere financiële instellingen, om te beoordelen wat deze financiers kunnen doen om duurzame bedrijfspraktijken te bevorderen. We leggen ook eigendomsstructuren bloot, vaak in samenhang met structuren die bedrijven hebben opgezet om belastingen te ontwijken.
We analyseren mensenrechten- en andere duurzaamheidsrisico's in internationale waardeketens en identificeren wat verschillende partijen kunnen doen om duurzame ontwikkeling in de landbouw, bosbouw, veeteelt, energiewinning, visserij en mijnbouw te bevorderen.

september 2023

20 september 2023
Training fair finance in Indonesië
Profundo was in Jakarta, Indonesië, om trainingen te geven over Fair Finance. Samen met Responsibank Indonesia en the PRAKARSA bespraken zij de Just Energy Transition (JET) in Indonesië. De eerste sessie ging over de "Just Energy Transition in de Indonesische Context". Deelnemers leerden over het belang van JET in Indonesië en hoe het kan worden geïmplementeerd. De tweede sessie ging over "De rol van de financiële sector in een rechtvaardige energietransitie", inclusief het JET-financieringsmechanisme, de voor- en nadelen van dit mechanisme, en hoe de financiële sector JET kan stimuleren door middel van overheidsbeleid.
14 september 2023
Ondersteuning Fair Finance Indonesia
Dit rapport beoordeelt het beleid van Indonesische banken op verschillende aspecten volgens de internationale financiële richtlijnen/methodologieën ontwikkeld door Fair Finance Guide International (FFGI). Deze beoordeling werd uitgevoerd bij 11 banken in Indonesië, die qua totale activa en kernkapitaal de grootste groep commerciële banken in Indonesië vertegenwoordigen. Profundo ondersteunde bij de beleidsbeoordeling en deed de kwaliteitstoetsing.
12 september 2023
Papieren wegwerp-verpakkingen voor voedingswaren
Verpakkingen gemaakt van papier blijven de grootste bron van verpakkingsafval in de Europese Unie (41,1%), hoger dan het totaal van de twee op één na grootste materialen samen: plastic (19,4%) en glas (19,1%). Als reactie op de milieu- en sociaal-economische gevolgen van plastic worden papieren verpakkingen steeds vaker op de markt gebracht als duurzaam alternatief. Er is echter bewijs dat papieren vervangers veel nieuwe en vergelijkbare uitdagingen met zich meebrengt, zoals ontbossing en een hoog waterverbruik. Bovendien wordt papier vrijwel altijd gecombineerd met plastic en chemische coatings. Daarom is het op de markt brengen van op papieren verpakkingen voor eenmalig gebruik als duurzaam alternatief voor plastic misleidend.
4 september 2023
Banken die fossiele brandstoffen en industriële landbouw in het Mondiale Zuiden financieren
In dit rapport wordt gekeken naar de rol die grote internationale banken spelen bij de financiering van fossiele brandstoffen en industriële landbouw in het Mondiale Zuiden. De financiering van banken aan de fossiele-brandstofindustrie in het Mondiale Zuiden bedroeg naar schatting 3,2 biljoen dollar in de zeven jaar sinds de Overeenkomst van Parijs over klimaatverandering werd aangenomen. Financiering van banken aan de grootste industriële landbouwbedrijven die actief zijn in het Mondiale Zuiden bedroeg in dezelfde periode 370 miljard dollar. Het rapport onderzoekt ook de huidige rol van publieke financiering bij het ondersteunen van fossiele brandstoffen en industriële landbouw, en hoe publieke financiering in plaats daarvan een transitie naar een duurzamere toekomst gebaseerd op hernieuwbare energie en agro-ecologie zou kunnen ondersteunen.
15 september 2023
Rabobank's aandeel in ontbossing in Brazilië
Eerder berekende Profundo de totale kosten van de schade die gelinkt is aan de verwoestende geldstromen van Rabobank naar Brazilië. In een vervolgonderzoek berekende Profundo welke schadeclaim direct aan Rabobank toekomt. Dat toont aan dat Rabobank verantwoordelijk is voor minstens 9,5 miljard euro van de totale schade, in het ongunstigste scenario loopt die verantwoordelijkheid zelfs op tot 61 miljard euro. Bij het berekenen van het aandeel van Rabobank keek Profundo naar meerdere factoren, zoals de gemaakte winst en de kennis van de betrokken ketenspelers.
13 september 2023
Kosten scope 3 ontbossingsemissies
Emissies uit ontbossing voor grondstoffen die in de Verenigde Staten worden geïmporteerd brengen aanzienlijke financiële risico's met zich mee voor investeerders en zorgen voor importerende bedrijven. Scope 3-emissies als gevolg van ontbossing voor de productie van in de VS geïmporteerde grondstoffen bedroegen in 2019 in totaal 21,24 mt CO2. De totale risicowaarde voor geïmporteerde ontbossing-emissies van bosproducten varieert van 7,28 miljard dollar tot 114,98 miljard dollar. Het handhaven van een ‘business-as-usual’ benadering van geïmporteerde ontbossings-risicogrondstoffen (FRC’s) zorgt ervoor dat beleggers in het ongewisse blijven over toekomstige financiële risico’s, waardoor hun bredere portefeuilles mogelijk worden blootgesteld aan zwaardere gevolgen van de klimaatverandering.
6 september 2023
Leefbaar loon in de Cambodjaanse kledingsector
De werkomstandigheden van de werknemers in de Cambodjaanse kledingsector zijn aan het verslechteren. Een onderzoek van de Fair Work Monitor van CNV International, in samenwerking met Cambodjaanse vakbonden, en geschreven door Profundo, toont een verdere achteruitgang in de omstandigheden van de werknemers in de Cambodjaanse kledingsector sinds het onderzoek van 2022. Het gemiddelde loon van Cambodjaanse kledingarbeiders bedraagt $260, terwijl de gemiddelde kosten $500 bedragen. Ongeveer 40% van de ondervraagde werknemers heeft een tweede baan aangenomen vanwege de lage lonen en het veelvuldig onbetaald overwerken. 77% van de werknemers leent geld voor de dagelijkse uitgaven, wat een gebrek aan leefbare lonen impliceert. Dit laat zien dat actie van merken en overheden nodig is. Het overbruggen van de verschillen in de kosten van levensonderhoud en het aanpakken van de loonkloof tussen mannen en vrouwen zijn van cruciaal belang. Samenwerking met belanghebbenden, waaronder werkgevers, overheid, vakbonden en kopers, is essentieel voor het herstel van de sector en om leefbare lonen voor de werknemers in de Cambodjaanse sector te garanderen.
4 september 2023
De rol van Ierland in de financiering van klimaatverandering door banken
Profundo analyseerde financiële instellingen met hoofdkantoor en registratie in Ierland die landbouwbedrijven en fossiele-brandstofindustrieën financieren. Uit het onderzoek blijkt dat Ierland een belangrijke route is voor mondiale institutionele investeringen in fossiele brandstoffen en industriële landbouw, met 5,7 miljard euro aan klimaatschadelijke investeringen in het Mondiale Zuiden. Uit het rapport blijkt ook dat Ierse financiële instellingen vanaf januari dit jaar €12,1 miljoen aan investeringen in fossiele brandstoffen in handen hadden. Hiervan bezat het Ireland Strategic Investment Fund (ISIF) € 10,4 miljoen, grotendeels in obligaties uitgegeven door het Chinese elektriciteitsbedrijf State Grid Corporation uit China. Het is zo ontworpen dat Ierland fungeert als kanaal voor mondiale institutionele beleggers om te profiteren van hun investeringen in fossiele brandstoffen in het Mondiale Zuiden. Ierland moet dit aanpakken en zorgen voor beleidscoherentie.

augustus 2023

30 augustus 2023
Nederlandse pensioenfondsen en verzekeraars financieren risicovolle wapenhandel
Uit het onderzoek blijkt dat grote Nederlandse investeerders blijven investeren in wapenproducenten die wapens leveren aan staten waar het risico groot is dat de wapens worden gebruikt in strijd met humanitaire normen. De beleggingen van Nederlandse pensioenfondsen en verzekeraars, waaronder Allianz, Aegon Life, Pensioenfonds ABP en Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW), overschreden in totaal de 5,7 miljard. Het financiële onderzoek is uitgevoerd door Profundo. Profundo analyseerde de portefeuilles van de pensioenfondsen en beleggingen in de vijftien geselecteerde bedrijven. Twaalf financiële instellingen hebben geen beleggingen in deze bedrijven, de meeste uit bezorgdheid over het risico op mensenrechtenschendingen. Bij vier investeerders is er sprake van 'engagement' met het bedrijf waarin ze investeren met als doel het gedrag van het bedrijf rond de verkoop van militaire goederen te veranderen. Sommige landen met een hoog risico zijn betrokken bij ernstige schendingen van de mensenrechten en/of het internationaal humanitair recht. Het gedrag van Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten in Jemen laat bijvoorbeeld de mogelijke gevolgen zien van wapenverkopen aan staten die weinig aandacht besteden aan mensenrechten en menselijke waardigheid. De afgelopen jaren zijn beide staten betrokken geweest bij de bombardementen op ziekenhuizen, scholen en woonwijken in Jemen. Volgens recente schattingen heeft de oorlog in Jemen 377.000 levens gekost.
18 augustus 2023
Aandeelhoudersanalyse van waterkrachtcentrale (Ecuador)
Hidrotambo S.A., het hydro-elektro bedrijf heeft tientallen boerengemeenschappen schade berokkend en de Dulcepamba-rivier in Ecuador verwoest. Profundo deed financieel onderzoek naar het bedrijf en bracht alle aandeelhouders in kaart om een volledige bedrijfsstructuur te krijgen.
29 augustus 2023
Benchmark ontbossing en conversievrije soja in Europa
In opdracht van WWF Duitsland en IUCN NL heeft Profundo een benchmark ontwikkeld waarin de European Feed Manufacturers' Federation Soy Sourcing Guidelines (FEFAC SSG) en 20 Voluntary Standard Systems (VSS) worden vergeleken met 49 basisbepalingen en 11 aanvullende eisen die betrekking hebben op de belangrijkste duurzaamheidsthema's in de soja-industrie. Beoordelingscriteria zijn gericht op ontbossing en conversie van ecosystemen, landschappen en biodiversiteit, maatschappelijke kwesties en mensenrechten, traceerbaarheid, en bestuur en zekerheid. Ze zijn gebaseerd op de EU-ontbossingsverordening (EUDR), de kernprincipes van het Accountability Framework Initiative (AFi), de komende EU Corporate Sustainability Due Diligence-richtlijn (CSDDD), de FEFAC SSG en de natuurbehoudsagenda van het WWF. Vrijwel alle standaarden zijn robuuster geworden sinds 2019, toen de vorige benchmark werd gepubliceerd. Twintig daarvan gaan al verder dan de legaliteit wat betreft hun eisen tegen ontbossing, en zeventien bestrijken ook andere ecosystemen dan bossen. Ondanks de algemene verbetering van alle normen presteren onafhankelijke multi-stakeholderinitiatieven beter dan bedrijfsplannen op een reeks milieu- en sociale criteria en zijn ze beter voorbereid op de EUDR. Uit het rapport blijkt ook dat bedrijven vrijwillige normen volgen. Ze kunnen worden gebruikt om te voldoen aan wettelijke voorschriften, maar bieden in feite zoveel meer: alomvattende ecologische en sociale eisen die bedrijven kunnen helpen hun verantwoordelijkheid te nemen voor het begrijpen van hun toeleveringsketens en het duurzamer maken ervan ten behoeve van onze samenlevingen en de omgeving. Op basis van de gesprekken met de normhouders zien we nu al dat degenen die de ambitie hebben om EUDR-compliant te worden, actief hun eisen en implementatierichtlijnen aanpassen. Om dit proces en de uitkomsten ervan beter weer te geven, zal deze benchmark in de eerste helft van 2024 worden bijgewerkt met betrekking tot de EUDR-gereedheid.

juli 2023

27 juli 2023
PAX
Kernwapenuitsluitingsbeleid van de financiële sector
Het rapport profileert financiële instellingen dat een beleid heeft dat investeringen in de bedrijven die betrokken zijn bij de productie van kernwapens beperkt of volledig uitsluit. Van de 109 geprofileerde instellingen zijn er 55 die elke financiële betrokkenheid bij bedrijven die kernwapens produceren volledig uitsluiten. De overige 54 instellingen hebben een beleid dat niet allesomvattend is. Sinds vorig jaar zijn er 11 nieuwe instellingen in de lijst bijgekomen, waarvan er 6 een volledig uitsluitingsbeleid hebben. Financiële instellingen wereldwijd krijgen een grondige beoordeling. Er wordt gecontroleerd of het beleid van toepassing is op alle soorten kernwapenproducenten van alle locaties, en hen uitsluit van alle financiële producten en diensten van de financiële instellingen. Verder wordt er een implementatie check uitgevoerd om na te gaan of er geen uitstaande investeringen zijn in kernwapenproducenten.
20 juli 2023
Financiering van wildlife toerisme en -exploitatie
Wilde dieren zoals olifanten, dolfijnen en tijgers in gevangenschap lijden chronisch onder slechte omstandigheden die een impact hebben op hun welzijn. Attracties voor wildlife toerisme hebben niet alleen substantiële negatieve effecten op het dierenwelzijn, ze hebben ook gevolgen voor de volksgezondheid, de biodiversiteit en klimaatverandering. Uit een onderzoek naar de geldstromen naar deze bedrijven in toerisme bleek dat zeven Nederlandse financiële instellingen financiële banden hebben met geselecteerde toeristische bedrijven. In februari 2023 investeerden Nederlandse financiële instellingen US$ 38 miljoen in TUI Group, Trip.com en SeaWorld via aandelen- en obligatiebezit. ING Groep is de grootste investeerder, met een investering van US$ 23 miljoen in SeaWorld. Tussen januari 2016 en december 2022 werd ING Groep ook geïdentificeerd als aanbieder van leningen en verzekeringsdiensten (in totaal een waarde van US$ 436 miljoen) aan TUI Group. Voor GetYourGuide, Klook, Traveloka en Aspro Ocio werden geen financiële banden met Nederlandse financiële instellingen gevonden. Van de zeven financiële instellingen vermelden er drie dierenwelzijn niet in hun beleid op het gebied van duurzaam of verantwoord beleggen (ABP, PFZW en Shell Asset Management Company).
6 juli 2023
Investeren in het militaire kartel van Myanmar
Onderzoek naar lopende investeringen door Franse financiële instellingen in bedrijven die banden hebben met de Myanmarese junta toont aan dat vijf Franse financiële instellingen - Crédit Agricole, Groupe BPCE, BNP Paribas, La Banque Postale, Société Générale en Fonds de Réserve pour les Retraites - meer dan 6 miljard USD investeren in bedrijven die banden hebben met het militaire kartel van Myanmar. Meer dan 75% van deze investeringen zijn gerelateerd aan fossiele brandstoffen. Profundo verstrekte data over het aandeelhouderschap van geselecteerde bedrijven met banden met het leger in Myanmar.
20 juli 2023
Klimaat & plastic beleid van investeerders en bedrijven
Uit een evaluatie van de klimaattoezeggingen van investeerders en bedrijven bleek dat 11 van de 12 investeerders en 25 van de 28 bedrijven geen plastic opnemen in hun klimaattoezeggingen. Ook is er geen transparantie over hoe deze bedrijven en investeerders van plan zijn de klimaateffecten van hun productie ketens te verminderen. Bovendien wordt in klimaatrichtlijnen vaak geen rekening gehouden met de uitstoot van broeikasgassen door plastic en wordt in sommige gevallen een aanhoudende groei van kunststoffen gestimuleerd. Plastic heeft een impact op vervuiling, klimaatverandering en gezondheidsproblemen. Daarom is het belangrijk dat deze bedrijven en investeerders hun klimaatverplichtingen nakomen en plannen voor het verminderen van plastic in hun beleid opnemen. Om hen te helpen, bevat dit rapport 10 principes voor het opnemen van plastic in hun beleid.
10 juli 2023
Handel in groentezaden tussen India en Nederland
In dit onderzoek werd het beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) van tien in Nederland gevestigde groentezaadbedrijven beoordeeld aan de hand van fundamentele, internationaal geaccepteerde richtlijnen op het gebied van mensenrechten en arbeidsrechten. De resultaten laten zien dat de inspanningen van bedrijven tekortschieten in hun beleid om schendingen van de arbeidsrechten in de toeleveringsketen te voorkomen en te beperken, zoals leefbare lonen, kinderarbeid en vrouwenrechten. Een aantal van de beoordeelde zaadbedrijven heeft geen MVO-beleid. Bedrijven die wel een MVO-beleid hebben, beschrijven dan weer niet hoe deze verplichtingen in de praktijk worden gebracht.
Meer resultaten...
Disclaimer
Copyright Profundo, bouw EasyMIND