Meer informatie?
Neem contact op met Arthur Rempel
Meer informatie?
Neem contact op met Barbara Kuepper
Meer informatie?
Neem contact op met Diana Quiroz
Meer informatie?
Neem contact op met Gerard Rijk
Meer informatie?
Neem contact op met Jan Willem van Gelder
Meer informatie?
Neem contact op met Ward Warmerdam
 • Duurzaamheidsthema's (1211)
  • Arbeidsrechten (95)
  • Belasting (35)
  • Biodiversiteit (346)
  • Circulaire economie (20)
  • Conflict en veiligheid (140)
  • Corruptie (11)
  • Dierenwelzijn (32)
  • Gender (19)
  • Genetische modificatie (9)
  • Gezondheid (92)
  • Klimaatverandering (574)
  • Landgrabbing (252)
  • Marktregulering (77)
  • Mensenrechten (384)
  • Migratie (11)
  • MVO beleid en praktijk (373)
  • Ontbossing (328)
  • Transparantie (50)
  • Vervuiling (180)
  • Voedselzekerheid (174)
  • Waardeketens (141)
  • Water (68)
 • Sectoren & Grondstofketens (1439)
  • Banken (789)
  • Beleggers (600)
  • Beveiliging (11)
  • Bosbouw (168)
   • Hout (119)
   • Pulp & papier (110)
  • Bouw (52)
   • Vastgoed (2)
  • Chemie (37)
  • Detailhandel (39)
  • Elektronica (20)
  • Energie (429)
   • Biobrandstoffen (43)
   • Duurzame energie (31)
   • Kernenergie (25)
   • Kolencentrales (157)
   • Olie & gas (230)
   • Waterkracht (61)
  • Farmaceuten (6)
  • Kleding (13)
  • Landbouw (421)
   • Aardappel (7)
   • Banaan (5)
   • Bloemen (3)
   • Cacao (25)
   • Cassave (2)
   • Fruit (25)
   • Graan (18)
   • Groente (20)
   • Katoen (10)
   • Koffie (16)
   • Noten (3)
   • Palmolie (273)
   • Rijst (11)
   • Rubber (27)
   • Sinaasappel (2)
   • Soja (141)
   • Specerijen (1)
   • Suiker (39)
   • Tabak (4)
   • Thee (4)
   • Wijn (5)
  • Mijnbouw (275)
   • Aluminium (26)
   • Cement (7)
   • Diamant (7)
   • Goud (67)
   • IJzer & staal (28)
   • Kobalt (17)
   • Koper (63)
   • Lithium (4)
   • Lood (12)
   • Mangaan (9)
   • Natuursteen (2)
   • Nikkel (32)
   • Platina (11)
   • Steenkool (172)
   • Tantalum (7)
   • Tin (9)
   • Uranium (9)
   • Wolfraam (5)
   • Zilver (8)
   • Zink (15)
  • Recycling (16)
  • Toerisme (4)
  • Transport (57)
  • Veeteelt (119)
   • Bont & leer (5)
   • Pluimvee (54)
   • Rundvlees (69)
   • Varkens (54)
   • Zuivel (39)
  • Verzekeraars (88)
  • Visserij (44)
   • Garnalen (13)
   • Overige vis (11)
   • Pelagische vis (26)
   • Tonijn (12)
   • Zalm (5)
  • Voeding & dranken (95)
  • Wapens (111)
 • Sectoren & Grondstofketens
 • Duurzaamheidsthema's

Projecten

Onze projecten hebben betrekking op veel verschillende economische sectoren, grondstoffen, duurzaamheidsthema's en landen. Deze pagina geeft een overzicht van alle projecten die Profundo in de loop van de jaren heeft uitgevoerd. In het menu kunt u de projecten filteren op de themagebieden waarop wij actief zijn. Elk project wordt kort beschreven en waar mogelijk laten we de geproduceerde rapporten, brochures of presentaties zien. Ook laten we zien hoe media en politiek op het project reageerden.

 

We analyseren de financiële kengetallen van bedrijven en beoordelen in scenariostudies wat de financiële impact kan zijn van Environmental, Social en Governance (ESG) risico's, zoals ontbossing, klimaatverandering, mensenrechtenschendingen, uitputting van natuurlijk kapitaal en andere duurzaamheidskwesties.
We analyseren en beoordelen het verantwoord beleggings- en kredietbeleid van banken en beleggers en we adviseren over hoe dat beleid kan worden verbeterd en geïmplementeerd via screening, stembeleid, engagement en uitsluitingsstrategieën.
We analyseren hoe bedrijven worden gefinancierd door banken, aandeelhouders en andere financiële instellingen, om te beoordelen wat deze financiers kunnen doen om duurzame bedrijfspraktijken te bevorderen. We leggen ook eigendomsstructuren bloot, vaak in samenhang met structuren die bedrijven hebben opgezet om belastingen te ontwijken.
We analyseren mensenrechten- en andere duurzaamheidsrisico's in internationale waardeketens en identificeren wat verschillende partijen kunnen doen om duurzame ontwikkeling in de landbouw, bosbouw, veeteelt, energiewinning, visserij en mijnbouw te bevorderen.

juli 2022

12 juli 2022
Toxic bonds
Sinds januari 2016 hebben banken in totaal 2,7 biljoen dollar aan obligaties uitgegeven voor bedrijven in kool en olie en gas. Dit is nu de belangrijkste manier waarop banken veel bedrijven in fossiele energie helpen geld te verwerven, waardoor de bankensector medeplichtig wordt aan de klimaatcrisis, ondanks klimaatinitiatieven zoals de Net Zero Banking Alliance. Obligaties voor bedrijven in fossiele energie zijn echter geen belangrijke bron van inkomsten voor grote banken, vergeleken met het reputatierisico en de impact op de aarde. Met andere woorden, de bedrijven hebben banken nodig, maar banken hebben geen bedrijven in fossiele energie nodig." Profundo heeft de financiele data bijgedragen aan het rapport.
6 juli 2022
Nederlandse pensioenfondsen en mensenrechtenschendingen
Voor de Eerlijke Pensioen Wijzer hebben we onderzocht en beoordeeld hoe tien Nederlandse pensioenfondsen omgaan met mensenrechtenrisico's in hun investeringsportfolio's met mijnbouwbedrijven, met behulp van de door Profundo ontwikkelde methodologie. Uit de resultaten blijkt dat alle pensioenfondsen zich committeren aan de naleving van de OESO-richtlijnen, maar dat geen van de pensioenfondsen in de praktijk adequaat handelen.
8 juli 2022
EU wetgeving ontbossing: gevolgen voor de palmolie industrie
Dit rapport bespreekt de EU-regelgeving inzake ontbossingsvrije producten en hoe de vereisten ervan van invloed zullen zijn op de palmolie-industrie, een van de belangrijkste grondstoffen die zorgt voor ontbossing. De aanstaande wet, die naar verwachting in 2023 wordt geïmplementeerd, zal gevolgen hebben voor actoren in de productieketen van palmolie en hun financiers.

juni 2022

13 juni 2022
Wilmar’s raffinaderijen en merken lopen achter bij de implementatie van ESG-beleid
Wilmar International is een vooraanstaande leider in ESG-beleid en domineert de wereldwijde palmolieketen met een aandeel van bijna 30%. Wilmar koopt slechts 7% gecertificeerde duurzame palmolie voor zijn raffinaderijen in en het bedrijf loopt ook achter bij de duurzame inkoop voor zijn eigen consumenten-merken. Bezorgdheid over ESG-schendingen en investeerdersbeoordelingen hebben Wilmar gehinderd, ook door gebrek aan transparantie, de EU-voorstellen over ontbossing en due diligence in de toeleveringsketen zullen Wilmars investeerders schaden. Dit rapport evalueert de risico's en engagementmogelijkheden van financiers met betrekking tot Wilmar.
7 juni 2022
Financiële instellingen in Japan & de energie sector
Het onderzoek analyseerde de financiering en investeringen die in de afgelopen vijf jaar (januari 2016 – juni 2021) van 190 Japanse financiële instellingen naar bedrijven in kolen, olie & gas, kernenergie en hernieuwbare energie gingen. Uit gegevens blijkt dat Japanse financiële instellingen enorme hoeveelheden fondsen blijven verstrekken aan bedrijven in de fossiele energie sector: deze zijn 19 keer hoger dan aan hernieuwbare energiebronnen.
1 juni 2022
Beoordeling duurzaamheidsbeleid van PNO Media
In dit onderzoek wordt het duurzaamheidsbeleid van PNO Media, het pensioenfonds voor de media- en cultuur sector beoordeeld op basis van de methodologie die ook wordt gehanteerd in het beleidsonderzoek van de Eerlijke Pensioenwijzer. De conclusie is dat het beleid van PNO Media slecht scoort, zowel ten opzichte van de criteria van de gehanteerde methodologie als ten opzichte van de pensioenfondsen in de Eerlijke Pensioenwijzer. PNO Media heeft vrijwel geen beleid voor de thema’s klimaatverandering en natuur, heeft geen sectorspecifiek beleid voor de mijnbouwsector en de olie- en gassector en scoort onvoldoende op transparantie over verantwoord beleggen.
8 juni 2022
Support Eerlijke Geldwijzer Zweden 2022
Het duurzaamheidsbeleid van de grootste banken die actief zijn in Zweden zijn beoordeeld op thema's als klimaatverandering, mensenrechten en transparantie, op basis van de door Profundo ontwikkelde Fair Finance Guide-methode. Profundo heeft de coalitie van de Zweedse Fair Finance Guide ondersteund bij de beoordelingen. Over het algemeen hebben Zweedse banken hun duurzaamheidsbeleid verbeterd, maar geen van hen beperkt de financiering van bedrijven die hun olie- en gaswinning uitbreiden. Na de publicatie van deze beoordeling heeft een van de banken, Handelsbanken, een nieuw beleid over fossiele energie aangekondigd, waaronder een verbod op nieuwe financiering van bedrijven met projecten in de uitbreiding van olie- en gas.
1 juni 2022
Voordelen van snelle overstap naar elektrische auto's
Een snelle overgang naar elektrische auto's is niet alleen goed voor het klimaat en de consument, het is ook van belang voor het industriële en financiële succes van Europese autofabrikanten. Profundo heeft financiële gegevens geanalyseerd van zes autofabrikanten: drie autofabrikanten voor de massamarkt (VW, Stellantis en Toyota) en drie premium autofabrikanten (Volvo Cars, Mercedes-Benz en BMW). Conclusies laten zien dat autobedrijven 800 miljard euro aan de waarde van hun aandelen zouden toevoegen als ze sneller zouden overstappen op elektrisch. Dit is in tegenspraak met de visie van de auto-industrie dat een snellere overgang naar elektrische voertuigen financiële problemen, banenverlies en zelfs faillissementen met zich mee zou brengen.
1 juni 2022
Achtergrondonderzoek Eerlijke Waardeketens en Voedselsystemen
Voor de strategieontwikkeling van Oxfam Novib's Fair Food Value Chains & Food Systems team heeft Profundo achtergrondonderzoek uitgevoerd naar trends in internationale handel van voedselproducten vanuit geselecteerde landen richting Nederland, kansen geïnventariseerd voor transformatie van voedselsystemen, en potentiële bondgenoten in het maatschappelijk middenveld in kaart gebracht die pleiten voor eerlijke en rechtvaardige voedselwaardeketens. Het achtergrondonderzoek bestaat uit vier centrale elementen (marktonderzoek, inventarisatie van regelgeving en beleid, een typologie van alternatieve voedselsystemen en een mapping van potentiële bondgenoten), resulterend in een aantal aanbevelingen voor toekomstige campagnes van Oxfam Novib voor de transformatie van voedselsystemen en eerlijke waardeketens.

mei 2022

27 mei 2022
Kunst als activisme voor klimaatrechtvaardigheid
Activisten voor klimaatrechtvaardigheid gebruiken kunst als een instrument om te pleiten voor beleidsverandering en om belangrijke boodschappen over klimaatrechtvaardigheid te communiceren. Profundo bestudeerde de kracht van kunst en het rapport laat zien dat kunst een essentieel hulpmiddel is bij het mobiliseren en versterken van bewegingen over de hele wereld, omdat het mensen in staat stelt om innovatieve ideeën en problemen snel en krachtig te communiceren met als doel positieve verandering in beleid en de samenleving. De verschillende manieren waarop kunst kan fungeren als medium om te pleiten voor klimaatrechtvaardigheid is in kaart gebracht. Verder presenteert het rapport tien casestudies en sluit het af met kansen, uitdagingen en aanbevelingen om 'artivisme' voor klimaatrechtvaardigheid te bevorderen.
21 mei 2022
Sojateelt in Brazilie
Kippen en varkens in Duitsland worden gevoed met soja die deels afkomstig is van velden waar vroeger het Amazone-regenwoud stond. Supermarktketens beloven al jaren om deze soja uit hun toeleveringsketens te halen, maar er is weinig veranderd.
19 mei 2022
Beleggingen van Nederlandse verzekeraars in bedrijven met biodiversiteitsrisico's
Dit rapport voorde Eerlijke Verzekeringswijzer gaat over het biodiversiteitsbeleid van Nederlandse verzekeraars. Profundo verzorgde het financiële onderzoek naar geselecteerde bedrijven en de financiële banden met de verzekeraars. We identificeerden de krediet- en investeringsstromen naar 15 bedrijven in de cacao, maïs en zalm waardeketen die in hun activiteiten en/of productieketens mogelijk negatieve impact kunnen hebben op biodiversiteit.
25 mei 2022
Bakolie crisis in Indonesië
In april 2022 heeft de Indonesische regering een nieuwe wet ingevoerd dat de export van palmolie te verbied, met als reden de beschikbaarheid van deze olie in Indonesië te stabiliseren. Met palmolie, de meest gebruikte bakolie van Indonesië, wekte de nieuwe regel veel zorgen over tekorten aan palmolie in winkels en markten. Verder hebben vermeende corruptie en de vraag in de biodieselsector geleid tot een bakolie crisis in Indonesië.
20 mei 2022
Arbeidsrechten in de Zuid-Amerikaanse rietsuiker sector
In opdracht van CNV Internationaal is dit rapport het eerste jaarverslag van het Labour Rights Observatory voor de Latijns-Amerikaanse rietsuikersector. Het presenteert de resultaten van een online-enquête onder 840 werknemers uit Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras en Guatemala, met als doel de arbeidssituatie in de sector te vatten vanuit het perspectief van de werknemers. De resultaten laten een significant verschil in perspectieven zien tussen directe werknemers en indirecte werknemers. Indirecte werknemers ontvangen bijvoorbeeld lagere lonen en ervaren slechtere arbeidsomstandigheden. Bovendien wijzen de gegevens op een lage participatie van vrouwen in de sector en minder baangaranties voor vrouwen.
3 mei 2022
Nederlandse soja-import uit Brazilië
Nederland is de grootste importeur van soja in de EU, 60% van de Nederlandse soja-import komt uit Brazilië, een deel daarvan wordt weer uitgevoerd naar andere landen in de EU. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt ook dat meer dan 85% hiervan als veevoer wordt gebruikt. Het rapport in opdracht van Greenpeace geeft een overzicht van data over sojatransporten naar Nederland, bestemmingen van Nederlandse soja-import uit Brazilië, landgebruik en de mogelijke ontbossing die samenhangt met de sojaproductie in Brazilië.

april 2022

28 april 2022
European Big Oil: Grote aansprakelijkheid in kosten voor koolstofemissies, vervuiling en gezondheidszorg
Voor Transport & Environment heeft Profundo de winsten gekwantificeerd van de vijf Big Oil-bedrijven (BP, Eni, Repsol, Shell en TotalEnergies) en hun onbetaalde kosten voor de impact op het milieu en de gezondheid sinds 1993. Hun activiteiten hebben geleid tot hoge maatschappelijke kosten door vervuiling, verslechtering van de volksgezondheid en koolstofemissies, geschat op €13 biljoen. Ze hebben slechts 5% van deze schade aan vennootschapsbelasting terugbetaald.
20 april 2022
Vermogensbeheerders financieren klimaatchaos, scorekaart 2022
Uit nieuw onderzoek blijkt dat de grootste vermogensbeheerders nog steeds geen passende maatregelen hebben genomen tegen de uitbreiding van fossiele brandstoffen. De nieuwe scorekaart over vermogensbeheerders, fossiele brandstoffen en klimaatverandering is gepubliceerd door Reclaim finance, Re:common, The sunrise project, Urgewald, waaraan Profundo heeft meegewerkt. De 30 grootste vermogensbeheerders met hoofdkantoor in Europa en de VS en hun beleggingspraktijken met betrekking tot klimaatverandering, gericht op de sector fossiele brandstoffen, werden geanalyseerd. Hieruit blijkt dat vermogensbeheerders nog steeds investeren in bedrijven met uitbreidingsplannen in fossiele energie en dat de meeste geen beleid hebben dat investeringen in fossiele brandstoffen beperkt. Het wordt aanbevolen dat ze streng beleid aannemen om de uitbreiding van fossiele energie tegen te gaan zodat de doelstelling van Parijs gehaald kunnen worden.
4 april 2022
Financiering van Russisch olie & gas
Poetin financiert de oorlog in Oekraïne met de miljarden Amerikaanse dollars en euro's die bedrijven hebben uitgegeven aan de invoer van Russische kolen, olie, gas en nucleaire brandstof in de Europese Unie. Uit deze studie blijkt dat in 2021 de EU € 99 miljard heeft uitgegeven aan de invoer van Russische energie. Profundo zorgde voor een update van financiële gegevens in GCEL en GOGEL, specifiek voor olie- en gasbedrijven die actief zijn in Rusland.
3 april 2022
Gemobiliseerde private klimaat- en biodiversiteitsfinanciering 2021
Het rapport geeft een overzicht van private financiering die is gemobiliseerd voor interventies gerelateerd aan ontwikkeling, klimaat en biodiversiteit door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Uit het rapport blijkt dat in 2021 door deze interventies €369 miljoen aan private financiering, €620 miljoen aan private klimaatfinanciering en €17 miljoen aan private financiering van biodiversiteit is gemobiliseerd.
22 april 2022
Kolen- en gas sector in Tsjechië
In opdracht van Re:Common deed Profundo onderzoek naar Assicurazioni Generali (Italiaanse verzekeringsmaatschappij) en haar betrokkenheid bij de kolen-naar-gassector in Tsjechië. We ontdekten dat Generali nog steeds 368 miljoen dollar in de kolensector investeert. Re:Common blijft Italiaanse financiële instellingen echter onder druk zetten om financiering weg te halen uit fossiele brandstoffen.
12 april 2022
Financiering van mijnbouwbedrijven
Forests & Finance heeft een nieuwe voorlopige dataset gelanceerd die de financiering van mijnbouwbedrijven beoordeelt. Industriële mijnbouwactiviteiten hebben grote impact op het milieu en op sociaal gebied. Deze studie onderzocht bedrijven die een impact kunnen hebben op tropische bossen en de gemeenschappen die ervan afhankelijk zijn in Zuidoost-Azië, Centraal- en West-Afrika en delen van Zuid-Amerika. Profundo heeft bijgedragen aan het onderzoek achter de dataset.
4 april 2022
Coördinatie scorekaart voor supermarkten
De vierde scorekaart voor supermarkten is gelanceerd. Dit onderzoek analyseerde het duurzaamheidsbeleid van de toonaangevende supermarkten, met name mensenrechten in hun productieketens, transparantie en verantwoording. Profundo was verantwoordelijk voor de coördinatie tussen de deelnemende landen (NL, UK en Duitsland) en het controleren van alle beoordelingen op inhoud, kwaliteit en consistentie. Daarnaast hebben we ook gezorgd voor alle documentatie achter het onderzoek en een uitgebreide analyse aangeleverd die gebruikt is voor de campagnematerialen.
Meer resultaten...
Disclaimer
Copyright Profundo, bouw EasyMIND