Meer informatie?
Neem contact op met Anniek Herder
Meer informatie?
Neem contact op met Anselm Iwundu
Meer informatie?
Neem contact op met Barbara Kuepper
Meer informatie?
Neem contact op met Gerard Rijk
Meer informatie?
Neem contact op met Jan Willem van Gelder
Meer informatie?
Neem contact op met Ward Warmerdam

Projecten

Onze projecten hebben betrekking op veel verschillende economische sectoren, grondstoffen, duurzaamheidsthema's en landen. Deze pagina geeft een overzicht van alle projecten die Profundo in de loop van de jaren heeft uitgevoerd. In het menu kunt u de projecten filteren op de themagebieden waarop wij actief zijn. Elk project wordt kort beschreven en waar mogelijk laten we de geproduceerde rapporten, brochures of presentaties zien. Ook laten we zien hoe media en politiek op het project reageerden.

Als u op zoek bent naar een specifiek rapport, raden we u aan om onze Portfolio-pagina te bezoeken.

We analyseren mensenrechten- en andere duurzaamheidsrisico's in internationale waardeketens en identificeren wat verschillende partijen kunnen doen om duurzame ontwikkeling in de landbouw, bosbouw, veeteelt, energiewinning, visserij en mijnbouw te bevorderen.
We analyseren hoe bedrijven worden gefinancierd door banken, aandeelhouders en andere financiële instellingen, om te beoordelen wat deze financiers kunnen doen om duurzame bedrijfspraktijken te bevorderen. We leggen ook eigendomsstructuren bloot, vaak in samenhang met structuren die bedrijven hebben opgezet om belastingen te ontwijken.
We analyseren en beoordelen het verantwoord beleggings- en kredietbeleid van banken en beleggers en we adviseren over hoe dat beleid kan worden verbeterd en geïmplementeerd via screening, stembeleid, engagement en uitsluitingsstrategieën.
We analyseren de financiële kengetallen van bedrijven en beoordelen in scenariostudies wat de financiële impact kan zijn van Environmental, Social en Governance (ESG) risico's, zoals ontbossing, klimaatverandering, mensenrechtenschendingen, uitputting van natuurlijk kapitaal en andere duurzaamheidskwesties.
We analyseren waar overheidsbeleid op economisch, fiscaal en milieugebied de duurzame transitie van het bedrijfsleven en de financiële wereld bevordert of juist belemmert. Ook ontwikkelen we voorstellen voor alternatief beleid.

januari 2019

8 januari 2019
De vleeskoorts van de Rabobank
Als boerenbank investeert de Rabobank veel geld in de vee-industrie – 85% van de Nederlandse agro industrie wordt gefinancierd door deze bank. Profundo heeft in opdracht van Greenpeace Nederland een analyse uitgevoerd van ruim 80 (beleids)documenten van de Rabobank.

december 2018

18 december 2018
Foreign Farmland Investors in Brazil Linked to 423,000 Hectares of Deforestation
Brazilië is een van de belangrijkste landen waar geïnvesteerd wordt in landbouwgrond, vanwege de mogelijkheden voor grote opbrengsten. Na de financiële crisis van 2007 en 2008 hebben institutionele investeerders, waaronder pensioenfondsen, universiteitsfondsen en private equity, veel geïnvesteerd in nieuw opgezette agrarische vastgoedbedrijven. Dit rapport beschrijft de verbanden tussen buitenlandse investeringen in Braziliaanse landbouwgrond en de ontbossing van deze grond sinds 2000. De focus ligt op Matopiba, de regio die bestaat uit de staten Maranhão, Tocantins, Piauí en Bahia.
13 december 2018
Eerlijke Bankwijzer, 17e update
De Eerlijke Bankwijzer is een consumententool. Steeds meer consumenten vinden het belangrijk dat hun bank maatschappelijk verantwoord investeert. Consumenten worden via de site van de Eerlijke Bankwijzer (www.eerlijkebankwijzer.nl) betrokken bij het verwezenlijken van het doel van de Eerlijke Bankwijzer. Op de website kunnen consumenten het MVO-beleid en -praktijk van de belangrijkste bankgroepen vergelijken en kunnen zij hen ook aanschrijven voor het geven van eventuele positieve of negatieve feedback.
5 december 2018
Coal Exit
Profundo heeft de financiële data geleverd voor de Global Coal Developers lijst, die is gepubliceerd door Urgewald on coalexit.org, in samenwerking met BankTrank, Les Amis de la Terre, RAN en Re:Common. De financiële informatie behelst de leningen en underwritings aan, en de obligaties en aandelen van 120 kolenbedrijven wereldwijd.
3 december 2018
Insuring Coal No More, The 2018 Scorecard on Insurance, Coal and Climate Change
Het rapport geeft een ranglijst van de 24 grootste verzekeraars op het gebied van hun beleid op fossiele brandstoffen, met name kolen. In Europa zijn de meeste grote verzekeraars in actie gekomen op het gebied van kolen, in tegenstelling tot in de VS. Bedrijven zoals AIG, Chubb, Liberty Mutual en Berkshire Hathaway gaan door met investeringen in de industrie. Ook verzekeraars uit Azië en de Stille Oceaan gaan door met het investeren in kool, al kun je daar wel de eerste tekenen van verandering zien.
14 december 2018
Deforestation Risk in Colombia: Beef and Dairy Sectors May Expose Investors
In de afgelopen twee jaar heeft Colombia, het land met de op een na grootste biodiversiteit, te maken gekregen met ontbossing in hoog tempo. Dit rapport van Chain Reaction Research beschrijft de politieke veranderingen die hiertoe geleid hebben. Het focust op toeleveringsketen van vee, de sector die er in belangrijke mate voor zorgt dat investeerders aan ontbossingsrisico's blootgesteld worden in Colombia.
11 december 2018
USD 11B Loans to Palm Oil Industry: ESG Issues May Create Indirect Risks for Bank Investors
Omdat de palmoliesector kapitaalintensief is en lange termijn financiering nodig heeft, zijn de palmoliebedrijven afhankelijk van leningen van banken. Door te investeren in banken die lenen aan de palmolie-industrie kunnen investeerders indirect te maken krijgen met ontbossingsrisico's. Voor dit rapport werden 105 bedrijven, die ergens in de palmoliesector actief zijn, geanalyseerd. De top 10 van banken die de palmoliesector financieren zijn geïdentificeerd. Tenslotte is er een lijst gemaakt van de grootste investeerders van de top 10 van banken.
3 december 2018
Worldwide Investments in cluster munitions: a shared responsibility
Dit is de negende editie van het rapport Worldwide Investments in Cluster Munitions. Het laat zien dat twee grote wapenproducenten uit de VS, Textron en Orbital ATK, bekend hebben gemaakt dat ze geen clustermunitie meer produceren. Orbital ATK heeft zelfs verklaard dat clustermunitie niet hoort bij het arsenaal van een modern leger. Deze ontwikkelingen zijn op zijn minst gedeeltelijk het resultaat van druk vanuit de financiële sector.

november 2018

29 november 2018
BrasilAgro: 5,069 Hectares of Cerrado Forest at Imminent Risk
Dit rapport bouwt voort op het bedrijfsprofiel van BrasilAgro, gepubliceerd door Chain Reaction Research in november 2017. Dat profiel liet zien dat BrasilAgro tussen 2012 en 2017 21.690 ha land van de Braziliaanse Cerrado heeft ontgonnen. Het bedrijf liep daardoor het risico om klanten te verliezen die ontbossing tegen willen gaan, en zich aan afspraken daarover gecommitteerd hebben. Bovendien liep BrasilAgro het risico dat het land van het bedrijf overgewaardeerd werd. Deze update van het profiel laat zien dat BrasilAgro nog steeds aan ontbossing doet en dat de genoemde risico's nog altijd aanwezig zijn.
23 november 2018
Banques françaises, les fossiles raflent la mise
In 2015 is in het Klimaatakkoord van Parijs afgesproken om de opwarming van de aarde tot maximaal 2°C te beperken, en om te proberen deze onder 1,5°C te houden. Ondanks de dringende noodzaak om op te treden, zijn de sindsdien genomen maatregelen niet toereikend om deze doelstellingen te halen. In het tempo van de huidige emissies, riskeren we in de komende decennia de 1,5°C te overschrijden. In 2016 en 2017 hebben de belangrijkste Franse banken (BNP Paribas, Crédit Agricole, Société General, BPCE, La Banque Postale en Crédit Mutuel-CIC) € 42,9 miljard besteed aan financiering van fossiele brandstoffen tegen slechts 11,8 miljard euro voor hernieuwbare energie.
21 november 2018
Leakage Risks in India, 58 Percent of Palm Oil Imports Not Covered by NDPE Policies
Grote raffineerders van palmolie hebben inkoopbeleid waarin staat dat hun toeleveranciers niet mogen bijdragen aan ontbossing, dat ze geen veengronden mogen gebruiken en dat ze mensen niet mogen uitbuiten. Een analyse van Chain Reaction Research uit november 2017 heeft laten zien dat 74 procent van de Indonesische en Maleisische raffinage gebeurt met zulk No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NPDE) beleid. Dit rapport kijkt naar het gebruik van palmolie in India en Pakistan. Het beoordeelt of deze landen een markt vormen voor niet duurzaam geproduceerde palmolie, wie de belangrijkste verwerkers zijn van palmolie en of hun activiteiten vallen onder NDPE beleid.
27 november 2018
Still Undermining our Future?
Voor dit rapport is onderzocht welke veranderingen zich hebben voorgedaan in de leningen en investeringen die Nederlandse financiële instellingen hebben gedaan sinds het Parijse Klimaatakkoord van 2015, op het gebied van hernieuwbare energie en fossiele brandstoffen. Het laat zien dat individuele banken en verzekeraars ver achter liggen bij de trend om meer hernieuwbare energie te financieren.
22 november 2018
Fair Bank Guide Sweden - Lägg om växeln
Dit rapport geeft een overzicht van de investeringen en leningen van de zeven grootste banken in de energiesector in 2016 en 2017, de jaren na het Akkoord van Parijs. In het kader van het klimaatakkoord moeten de geldstromen veranderen om duurzaam te worden. Het doel was om te zien of het akkoord invloed heeft gehad op de leningen en investeringen van de banken in de energiesector. Daarom wordt er vergeleken met de cijfers van 2009-2014
15 november 2018
Carbon footprint of Japanese financial institutions
Het doel van deze studie is om een schatting te maken van de carbon footprint van 15 Japanse financiële instellingen (banken en verzekeraars) door middel van hun aandelen in de top 50 van CO2 uitstoters in Japan.

oktober 2018

29 oktober 2018
SLC Agrícola: Planned Deforestation Could Contradict Buyers’ ESG Policies
Dit rapport, dat voortbouwt op het bedrijfsprofiel van SLC Agrícola, door Chain Reaction Research gepubliceerd in september 2017, geeft een overzicht van de duurzaamheids- en de bedrijfsrisico's van het bedrijf over het afgelopen jaar. Het initiële rapport liet zien dat SLC Agrícola 39.887 ha land heeft vrijgemaakt van de originele beplanting. 30.000 ha hiervan was Cerrado bosgebied. SLC Agrícola kreeg hierdoor te maken met het risico om klanten kwijt te raken die zero-deforestation verplichtingen zijn aangegaan, en met het risico van overwaardering van de land-portfolio. In deze update worden belangrijke ontwikkelingen besproken die sindsdien hebben plaatsgevonden.
9 oktober 2018
Assessing the response of Dutch banks to severe human rights abuses in the extractive industry
De delfstofwinnende sector is een sector met een relatief hoog risico op mensenrechtenschendingen. Dit rapport geeft aan welke banken leningen hebben verstrekt aan vijf bedrijven die ernstige mensenrechtenschendingen veroorzaken of daartoe bijdragen. De geselecteerde bedrijven/cases laten een gebrek aan vooruitgang zien wat betreft het beperken van de schade en het bieden van genoegdoening aan slachtoffers.
22 oktober 2018
Cencosud: 35 Beef Products Link Retailer to High-Risk Amazon Slaughterhouses
Cencosud is een winkelketen in Zuid Amerika, met het hoofdkantoor in Chili. Het bedrijf is de op drie na grootste supermarktketen in Brazilië. Cencosud loopt het risico bij ontbossing betrokken te zijn. Supermarktbezoeken tonen aan dat Cencosud rundvlees verkoopt afkomstig van slachterijen die betrokken zijn bij ontbossing in het Braziliaanse Amazonegebied.
2 oktober 2018
Cerrado Deforestation Disrupts Water Systems and Poses Business Risks for Soy Producers
Het Cerrado-gebied, dat twintig procent van het Braziliaans grondgebied beslaat, is een savanne met grote biodiversiteit en een belangrijke functie voor watersystemen in Brazilië. De regio heeft te maken gekregen met veel aanplant van soja in de laatste twintig jaar. Het meest werd geplant in Matopiba. Dit rapport geeft een analyse van de impact van de sojasector op ontbossing en de beschikbaarheid van water en hoe problemen met water op hun beurt weer impact kunnen hebben op de sojaproductie. In het rapport wordt onderzocht hoe de problemen met water zakelijke risico's met zich brengen voor sojabedrijven in het Cerrado-gebied.
Meer resultaten...
Disclaimer
Copyright Profundo, bouw EasyMIND