Meer informatie?
Neem contact op met Barbara Kuepper
Meer informatie?
Neem contact op met Diana Quiroz
Meer informatie?
Neem contact op met Gerard Rijk
Meer informatie?
Neem contact op met Jan Willem van Gelder
Meer informatie?
Neem contact op met Ward Warmerdam
 • Duurzaamheidsthema's (945)
  • Arbeidsrechten (56)
  • Belasting (29)
  • Biodiversiteit (283)
  • Circulaire economie (12)
  • Conflict en veiligheid (117)
  • Corruptie (4)
  • Dierenwelzijn (22)
  • Gender (6)
  • Genetische modificatie (9)
  • Gezondheid (50)
  • Klimaatverandering (419)
  • Landgrabbing (215)
  • Marktregulering (57)
  • Mensenrechten (316)
  • Migratie (6)
  • MVO beleid en praktijk (277)
  • Ontbossing (227)
  • Transparantie (25)
  • Vervuiling (105)
  • Voedselzekerheid (142)
  • Waardeketens (74)
  • Water (57)
 • Sectoren & Grondstofketens (1190)
  • Banken (629)
  • Beleggers (430)
  • Beveiliging (7)
  • Bosbouw (152)
   • Hout (105)
   • Pulp & papier (97)
  • Bouw (32)
  • Chemie (29)
  • Detailhandel (25)
  • Elektronica (17)
  • Energie (349)
   • Biobrandstoffen (39)
   • Duurzame energie (23)
   • Kernenergie (24)
   • Kolencentrales (125)
   • Olie & gas (178)
   • Waterkracht (55)
  • Farmaceuten (6)
  • Kleding (9)
  • Landbouw (348)
   • Aardappel (7)
   • Banaan (4)
   • Bloemen (2)
   • Cacao (18)
   • Cassave (2)
   • Fruit (19)
   • Graan (12)
   • Groente (15)
   • Katoen (7)
   • Koffie (13)
   • Noten (1)
   • Palmolie (231)
   • Rijst (8)
   • Rubber (20)
   • Sinaasappel (2)
   • Soja (111)
   • Specerijen (1)
   • Suiker (34)
   • Tabak (4)
   • Thee (2)
   • Wijn (3)
  • Mijnbouw (222)
   • Aluminium (24)
   • Cement (2)
   • Diamant (6)
   • Goud (59)
   • IJzer & staal (21)
   • Kobalt (14)
   • Koper (54)
   • Lithium (1)
   • Lood (12)
   • Mangaan (6)
   • Natuursteen (1)
   • Nikkel (27)
   • Platina (7)
   • Steenkool (136)
   • Tantalum (6)
   • Tin (7)
   • Uranium (9)
   • Wolfraam (4)
   • Zink (15)
  • Recycling (12)
  • Toerisme (2)
  • Transport (45)
  • Veeteelt (85)
   • Bont & leer (4)
   • Pluimvee (41)
   • Rundvlees (45)
   • Varkens (42)
   • Zuivel (31)
  • Verzekeraars (56)
  • Visserij (40)
   • Garnalen (12)
   • Overige vis (9)
   • Pelagische vis (25)
   • Tonijn (11)
   • Zalm (4)
  • Voeding & dranken (47)
  • Wapens (103)
 • Sectoren & Grondstofketens
 • Duurzaamheidsthema's

Projecten

Onze projecten hebben betrekking op veel verschillende economische sectoren, grondstoffen, duurzaamheidsthema's en landen. Deze pagina geeft een overzicht van alle projecten die Profundo in de loop van de jaren heeft uitgevoerd. In het menu kunt u de projecten filteren op de themagebieden waarop wij actief zijn. Elk project wordt kort beschreven en waar mogelijk laten we de geproduceerde rapporten, brochures of presentaties zien. Ook laten we zien hoe media en politiek op het project reageerden.

 

We analyseren de financiële kengetallen van bedrijven en beoordelen in scenariostudies wat de financiële impact kan zijn van Environmental, Social en Governance (ESG) risico's, zoals ontbossing, klimaatverandering, mensenrechtenschendingen, uitputting van natuurlijk kapitaal en andere duurzaamheidskwesties.
We analyseren en beoordelen het verantwoord beleggings- en kredietbeleid van banken en beleggers en we adviseren over hoe dat beleid kan worden verbeterd en geïmplementeerd via screening, stembeleid, engagement en uitsluitingsstrategieën.
We analyseren hoe bedrijven worden gefinancierd door banken, aandeelhouders en andere financiële instellingen, om te beoordelen wat deze financiers kunnen doen om duurzame bedrijfspraktijken te bevorderen. We leggen ook eigendomsstructuren bloot, vaak in samenhang met structuren die bedrijven hebben opgezet om belastingen te ontwijken.
We analyseren mensenrechten- en andere duurzaamheidsrisico's in internationale waardeketens en identificeren wat verschillende partijen kunnen doen om duurzame ontwikkeling in de landbouw, bosbouw, veeteelt, energiewinning, visserij en mijnbouw te bevorderen.

mei 2021

7 mei 2021
Oil Palm Expansion in Peninsular Malaysia Is Guided by Non-Transparency
Maleisië is de op één na grootste palmolieproducent ter wereld, na Indonesië. Het westelijke schiereiland van Maleisië (Malakka) is goed voor meer dan 12 procent van de wereldproductie en produceert ongeveer de helft van de palmolie van Maleisië. Malakka herbergt ook een groot aantal bossen die rijk zijn aan biodiversiteit en een grote koolstofvoorraad. Hoe worden de bossen van het schiereiland beschermd tegen meer ontbossing voor oliepalm? Wat kunnen de belangrijkste bedrijven in de palmolieketen nog meer doen om ontbossing te stoppen? Dit rapport werpt een licht op de monitoring van ontbossing op het schiereiland.

april 2021

29 april 2021
Development aid funds for agroecology
Voor dit project, in opdracht van Both Ends, heeft Profundo onderzoek gedaan naar de mate waarin Nederlandse voedsel- en landbouwgerelateerde onwikkelingshulp sinds 2010 actief agroecologie ondersteunt. Het rapport geeft onder meer een overzicht van het Nederlandse beleid voor ontwikkelingshulp op het gebied van landbouw en voedselzekerheid in de afgelopen tien jaar en hoe deze zich verhoudt tot agrocologie, een diepgaande beoordeling van de daadwerkelijke financieringsstromen die bijdragen aan agroecologische transformatie, en belangrijke aanbevelingen over hoe een agroecologische transitie sterker gestimuleerd zou kunnen worden door maatregelen voor ontwikkelingshulp door de Nederlandse overheid.
12 april 2021
Alternative Route for German Palm Oil Diesel 2022-2026
Dit rapport geeft een analyse van de gevolgen van ontbossing en broeikasgasemissies van een Duitse geleidelijke stopzetting van palmolie in 2022 versus een lineaire afbouw in 2022-2026.

maart 2021

31 maart 2021
Key Cerrado Deforesters in 2020 Linked to the Clearing of More Than 110,000 Hectares
Het Cerrado-bioom, een uitgestrekte tropische savanne met grote biodiversiteit in Brazilië, wordt bedreigd door ontbossing. De uitbreiding van de sojateelt en de veehouderij zijn directe oorzaken van het verlies van bossen in de Cerrado. Dit rapport presenteert nieuwe gegevens over de specifieke bedrijven die betrokken zijn bij de ontbossing van de Cerrado in 2020, waaronder de gekwantificeerde risicoblootstelling van de grootste sojahandelaren, vleesverpakkers en retailers. Financiers met een bosbouwbeleid zijn blootgesteld aan materiële risico's in hun portefeuilles.
24 maart 2021
Banking on Climate Chaos 2021
De twaalfde editie van het meest uitgebreide rapport over de financiering van de fossiele industrie door banken onthult een alarmerende kloof tussen de wereldwijde wetenschappelijke consensus over klimaatverandering en de praktijk van 's werelds grootste banken. Het rapport van dit jaar, getiteld Banking on Climate Chaos 2021, breidt de focus uit van 35 naar 60 van 's werelds grootste banken en onthult dat deze banken in de 5 jaar sinds het akkoord van Parijs werd gesloten, meer dan 3,8 biljoen dollar in de fossiele industrie hebben gepompt. Het rapport concludeert ook dat de financiering van fossiele brandstoffen in 2020 hoger was dan in 2016, een trend die lijnrecht ingaat tegen de doelstelling van het akkoord om de koolstofuitstoot snel te verminderen met als doel de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 1,5° Celsius.
11 maart 2021
Voting behaviour of large investors in Germany, Japan, and Norway
Dit onderzoeksproject werd uitgevoerd door Profundo in opdracht van drie Fair Finance-coalities: Duitsland, Japan, en Noorwegen. Het onderzoek beoordeelt het stemgedrag van grote beleggers op een selectie van aandeelhoudersresoluties met betrekking tot klimaatverandering, mensenrechten, sociale en bestuurlijke kwesties, die allemaal worden voorgesteld tijdens het AVA-seizoen van 2019 en 2020.
25 maart 2021
Bondholders of JBIC and JICA
Profundo heeft in opdracht van het Japan Center for a Sustainable Environment and Society (JACSES) de grootste investeerders onderzocht in obligaties van Japan International Cooperation Agency (JICA) en Japan Bank for International Cooperation (JBIC).
22 maart 2021
Update analyse duurzaamheidsbenchmarks 2021
Deze notitie bevat een aanvulling op de vergelijking van negen duurzaamheidsbenchmarks voor banken en verzekeraars, die in 2018 door Profundo in opdracht van de Eerlijke Geldwijzer is uitgevoerd. De notitie breidt de eerdere analyse uit door na te gaan of, en in welke mate, de benchmarks ook de concrete financierings- en beleggingspraktijk van financiële instellingen meewegen in hun beoordeling.

februari 2021

25 februari 2021
Pension funds and land grab – an inconvenient truth
Profundo heeft financieel onderzoek gedaan voor dit praktijkonderzoek van de Eerlijke Pensioenwijzer, waarin de betrokkenheid van Nederlandse pensioenfondsen bij landroof is onderzocht.
15 februari 2021
The likely impact of COVID-19 on the achievement of SDG 8
In dit onderzoek, dat in opdracht van de IAO is uitgevoerd, heeft Profundo de standpunten van vakbondsleiders wereldwijd onderzocht over de implicaties van COVID-19 voor SDG 8 en de Decent Work Agenda. De bevindingen van dit onderzoek bieden een gemengd beeld van positieve en negatieve vooruitzichten. Over het algemeen is men het erover eens dat de voortgang met betrekking tot SDG 8 al vóór de pandemie achterbleef. In deze context zal de COVID-19-pandemie volgens de respondenten het behalen van SDG 8 bemoeilijken. Tegelijkertijd zal echter meer prioriteit worden gegeven aan aspecten zoals het zorgen voor veiliger werkomgevingen en het stimuleren van het scheppen van werkgelegenheid.
17 februari 2021
Animal welfare risks for financial institutions in the soy and beef sectors
Dierenwelzijnsrisico's doen zich voor in verschillende schakels van de toeleveringsketens voor soja en rundvlees: van de boeren die deze grondstoffen produceren tot de kopers in het midden- en kleinbedrijf op binnenlandse en overzeese markten, zoals China en Europa. In dit onderzoek heeft Profundo de financiële betrokkenheid onderzocht van Europese financiële instellingen bij de internationale toeleveringsketens van soja en rundvlees uit het Amazonegebied en de Cerrado.

januari 2021

19 januari 2021
China, the Second-Largest Palm Oil Importer, Lags in NDPE Commitments, Transparency
China is een belangrijke markt voor palmolie (PO), palmpitolie (PKO) en derivaten uit Indonesië en Maleisië. Dit rapport brengt de rol van de Chinese markt en Chinese spelers in de toeleveringsketen van palmolie in kaart, van upstream-productie tot midstream-handel tot downstream-consumptie, evenals de positie van Chinese financiële instellingen in deze verschillende segmenten.
7 januari 2021
Bankrolling Plastics - The banks that fund plastic packages pollution
Dit rapport geeft een analyse van de financiering die banken verstrekt hebben aan belangrijke bedrijven in de plastics-toeleveringsketen. Het rapport laat zien dat tussen Januari 2015 en september 2019, banken leningen en verzekeringen met een waarde van meer dan 1,7 biljoen dollar (equivalent aan het Russische BBP) hebben verstrekt aan veertig belangrijke bedrijven in de plastics sector.
8 januari 2021
Chain Reaction Research Applies TCFD-aligned Framework to Assess Deforestation Risks
In 2017 bracht de Task Force for Climate-Related Financial Disclosure (TCFD) zijn aanbevelingen uit voor klimaatgerelateerde toelichtingen in financiële rapportage. De TCFD is sindsdien de de facto wereldwijde standaard geworden voor de financiële sector om te rapporteren over risico's op klimaatverandering. Dit document geeft een raamwerk voor het beoordelen van aan ontbossing gerelateerde risico's in toeleveringsketens voor landbouwgrondstoffen dat in lijn is met de TCFD-principes. Het raamwerk is gebaseerd op de zeven jaar ervaring van CRR in de sectoren palmolie, soja, rundvlees en landbouwgrond.
Meer resultaten...
Disclaimer
Copyright Profundo, bouw EasyMIND