Meer informatie?
Neem contact op met Anniek Herder
Meer informatie?
Neem contact op met Anselm Iwundu
Meer informatie?
Neem contact op met Gerard Rijk
Meer informatie?
Neem contact op met Jan Willem van Gelder
Meer informatie?
Neem contact op met Ward Warmerdam

Projecten

Onze projecten hebben betrekking op veel verschillende economische sectoren, grondstoffen, duurzaamheidsthema's en landen. Deze pagina geeft een overzicht van alle projecten die Profundo in de loop van de jaren heeft uitgevoerd. In het menu kunt u de projecten filteren op de themagebieden waarop wij actief zijn. Elk project wordt kort beschreven en waar mogelijk laten we de geproduceerde rapporten, brochures of presentaties zien. Ook laten we zien hoe media en politiek op het project reageerden.

Als u op zoek bent naar een specifiek rapport, raden we u aan om onze Portfolio-pagina te bezoeken.

We analyseren mensenrechten- en andere duurzaamheidsrisico's in internationale waardeketens en identificeren wat verschillende partijen kunnen doen om duurzame ontwikkeling in de landbouw, bosbouw, veeteelt, energiewinning, visserij en mijnbouw te bevorderen.
We analyseren hoe bedrijven worden gefinancierd door banken, aandeelhouders en andere financiële instellingen, om te beoordelen wat deze financiers kunnen doen om duurzame bedrijfspraktijken te bevorderen. We leggen ook eigendomsstructuren bloot, vaak in samenhang met structuren die bedrijven hebben opgezet om belastingen te ontwijken.
We analyseren en beoordelen het verantwoord beleggings- en kredietbeleid van banken en beleggers en we adviseren over hoe dat beleid kan worden verbeterd en geïmplementeerd via screening, stembeleid, engagement en uitsluitingsstrategieën.
We analyseren de financiële kengetallen van bedrijven en beoordelen in scenariostudies wat de financiële impact kan zijn van Environmental, Social en Governance (ESG) risico's, zoals ontbossing, klimaatverandering, mensenrechtenschendingen, uitputting van natuurlijk kapitaal en andere duurzaamheidskwesties.
We analyseren waar overheidsbeleid op economisch, fiscaal en milieugebied de duurzame transitie van het bedrijfsleven en de financiële wereld bevordert of juist belemmert. Ook ontwikkelen we voorstellen voor alternatief beleid.

oktober 2018

9 oktober 2018
Assessing the response of Dutch banks to severe human rights abuses in the extractive industry
De delfstofwinnende sector is een sector met een relatief hoog risico op mensenrechtenschendingen. Dit rapport geeft aan welke banken leningen hebben verstrekt aan vijf bedrijven die ernstige mensenrechtenschendingen veroorzaken of daartoe bijdragen. De geselecteerde bedrijven/cases laten een gebrek aan vooruitgang zien wat betreft het beperken van de schade en het bieden van genoegdoening aan slachtoffers.
2 oktober 2018
Cerrado Deforestation Disrupts Water Systems and Poses Business Risks for Soy Producers
Het Cerrado-gebied, dat twintig procent van het Braziliaans grondgebied beslaat, is een savanne met grote biodiversiteit en een belangrijke functie voor watersystemen in Brazilië. De regio heeft te maken gekregen met veel aanplant van soja in de laatste twintig jaar. Het meest werd geplant in Matopiba. Dit rapport geeft een analyse van de impact van de sojasector op ontbossing en de beschikbaarheid van water en hoe problemen met water op hun beurt weer impact kunnen hebben op de sojaproductie. In het rapport wordt onderzocht hoe de problemen met water zakelijke risico's met zich brengen voor sojabedrijven in het Cerrado-gebied.

september 2018

21 september 2018
ADM: Matopiba Sourcing Could Link Company to Deforestation
Archer Daniels Midland (ADM) is een grote multinationationale handelaar in en verwerker van landbouwgrondstoffen. In 2017 heef the tbedrijf 60,8 miljard dollar omgezet en 1,6 miljard dollar winst gemaakt. Er werken meer dan 31.000 mensen. ADM heeft meer dan 30 silos in Brazilië, en daarnaast 13 fabrieken waar oliehoudende zaden verwerkt worden. Het bedrijf heeft ook activiteiten in acht Braziliaanse havens. Een deel van de sojabonen van ADM komen uit de Cerrado, een grote biodiverse savanne regio, waar telkens meer soja verbouwd wordt ten koste van de oorspronkelijke vegetatie. Dit zou ADM kunnen blootstellen aan ontbossingsrisico's in haar toeleveringsketen.
12 september 2018
ESG Lessons from Palm Oil for Soy Supply Chain Investors
Ongeveer 18% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen komt door ontbossing. Palmolie en sojabonen zijn twee van de vier belangrijkste gewassen waarvoor veel bos gekapt wordt, naast de andere milieuproblemen en maatschappelijke kwesties die de verbouw van deze gewassen met zich meebrengt. Investeerders zijn zich bewuster geworden van de materiële risico's in de palmoliesector, maar de risico's die aan soja kleven zijn niet algemeen erkend. Dit rapport heeft tot doel om de twee toeleveringsketens te vergelijken en om de investeerders lessen te leren met betrekking tot het handelen met bedrijven in de soja-toeleveringsketen.
10 september 2018
Energy Finance in Japan 2018: Funding Climate Change and Nuclear Risk
Het doel van dit rapport is tweeledig. Ten eerste het identificeren van Japanse financiële instellingen die niet betrokken zijn bij Japanse bedrijven die actief zijn in kolen, fossiele brandstoffen en kernenergie. Ten tweede het identificeren van financiële instellingen (banken, vermogensbeheerders en verzekeringsmaatschappijen) die juist de belangrijkste financiële relaties hebben met bedrijven die actief zijn in fossiele brandstoffen en kernenergie in Japan.
11 september 2018
Complicity in Destruction: How northern consumers and financiers sustain the assault on the Brazilian amazon and its peoples
Profundo heeft financiële relaties en supply chain relaties van een aantal Braziliaanse Ruralistas geïdentificeerd. Ruralistas zijn het dominante politieke blok van Brazilië en de leden lobbyen voor de agro-industriële sector. De conservatieve politiek en de stevige agenda van het Ruralista-blok ondermijnen het beleid van de Braziliaanse overheid met betrekking tot milieubeheer en het respecteren van landrechten, met zware consequenties voor het Amazone regenwoud en de mensen die daar wonen.
7 september 2018
Cattle-driven Deforestation: A Major Risk to Brazilian Retailers
De veehouderij in Brazilië blijft een grote oorzaak van ontbossing. Deze trend gaat door ondanks de toezeggingen die vleesverwerkers en -verkopers hebben gedaan met betrekking tot "deforestation-free supply chains", in de afgelopen tien jaar. Dit rapport beschrijft de economische rol van de veesector in Brazilië, hoofdrolspelers in de toeleveringsketen, hun rol in ontbossing en mogelijke oplossingen om hun duurzaamheidsprestaties te verbeteren. De relaties in de toeleveringsketen tussen de top vijf van vleesverkopers en -verwerkers en de veehouderijen in de Amazone, stellen de Braziliaanse retail sector bloot aan materiële risico's door het kopen van niet duurzaam rundvlees.

juli 2018

25 juli 2018
Private Equity Investment in Consumer Goods Industry Could Jeopardize Zero-Deforestation Efforts
Producenten van voedingsmiddelen, wasmiddelen en persoonlijke verzorgingsproducten, die 90% van de wereldwijde palmolieproductie afnemen, hebben de laatste jaren druk uitgeoefend op palmolieproducenten om No Deforestation, No Peat and No Exploitation (NDPE) beleid in te voeren, Maar de groeiende rol van private equity in deze Fast-Moving Consumers Goods (FMCG) sector zou het streven naar het stoppen van ontbossing kunnen ondermijnen.Het onsuccesvolle bod van Kraft Heinz op Unilever - een duurzaamheidsleider in de FMCG sector - was een duidelijke waarschuwing.

juni 2018

27 juni 2018
Doing Business with the Occupation
Dit rapport anticipeert op de VN database van ondernemingen die betrokken zijn bij de Israëlische nederzettingen. Het identificeert directe en indirecte verbanden tussen Europese ondernemingen en bepaalde economische sectoren in de Israëlische nederzettingen in het bezette Palestijnse gebied. Volgens het internationale recht zijn deze nederzettingen illegaal.
26 juni 2018
Land Governance in the Dutch Banking Sector Agreement on international responsible business conduct regarding human rights
Hoe kunnen banken de identificatie en het management van risico's op het gebied van landbeheer, die ontstaan door de bedrijven die ze financieren, verbeteren? in dit rapport hebben we het normatieve kader rond landbeheer genanalyseerd; de toepassing van het principe van Free, Prior and Informed Consent (FPIC) op een bredere groep van lokale (niet per se inheemse) gemeenschappen; en de huidige ESG risicomanagement praktijken van Nederlandse banken. De aanbevelingen voor het verbeteren van risico identificatie en management zijn relevant voor alle banken die er naar streven om te voorkomen dat ze betrokken raken in landroof-praktijken.
21 juni 2018
Shadow Companies Present Palm Oil Investor Risks and Undermine NDPE Efforts
Sinds 2013 hebben bedrijven, overheden, investeerders en NGO's stappen ondernomen om ontbossing, branden en de ontwikkeling van veenmoerassen te stoppen en om de risico's op het gebied van arbeids- en mensenrechten in de palmolie-sector te beperken. Dit heeft geleid tot No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) beleid, duurzaam management beleid, moratoria van de overheid, "stop work orders" en transparantie van de toeleveringsketen. Chain Reaction Research rapporteert dat 74% van Zuidoost Azië's palmolie raffinage nu volgens NDPE beleid gebeurt. Echter, ontbossing gaat door en niet duurzame palmolie wordt nog altijd geproduceerd, verhandeld en geconsumeerd. 10 bedrijven hebben 75% van de ontbossing die gerelateerd is aan palmolie in Indonesië veroorzaakt. Samen hebben deze bedrijven 40.000 ha land ontbost. Dit rapport laat zien hoe het gebruiken van schaduwbedrijven bijdraagt aan de "lekkage" van niet duurzame palmolie naar de wereldmarkt.
26 juni 2018
Assessing the response of insurance companies to severe human rights abuses in the extractives sector
Het praktijkonderzoek 'Delfstofwinnende bedrijven en mensenrechten: de reactie van verzekeringsgroepen op mensenrechtenschendingen bij delfstofwinning' evalueert de reactie van de zeven grootste verzekeringsgroepen actief in Nederland op een selectie van tien ernstige mensenrechtenschendingen door bedrijven in de delfstofwinnende sector. De verzekeringsgroepen investeren in deze bedrijven via beleggingen in aandelen en obligaties.
21 juni 2018
Power and Influence in the Value Chains of Dutch Retailers
In dit onderzoek is de top 5 van Nederlandse supermarkten (Albert Heijn, Jumbo, Lidl, Aldi, Plus) geanalyseerd op basis van een aantal hypothesen over hun macht, beleid, handelspraktijken en de omgeving waarin zij opereren. Ook zijn de links, met betrekking tot toeleveringsketens, tussen Zuidoost-Aziatische producenten van vis en zeevruchten en supermarktketens met Nederlandse, Duitse en Britse supermarkten onderzocht.

mei 2018

23 mei 2018
Fair Finance Guide Germany, 2e update
De Duitse Fair Finance Guide coalitie heeft voor de derde keer het verantwoord krediet- en beleggingsbeleid van de grootste Duitse banken beoordeeld, op basis van de Fair Finance Guide methodologie. Die werd ontwikkeld door Profundo, samen met de NGO’s die deelnemen in het Fair Finance Guide International netwerk. Profundo heeft de Duitse Fair Finance Guide coalitie getraind in het gebruik van de methodologie en geadviseerd bij de beoordeling. Zien wat Fair Finance Guide inhoudt? Bekijk hier het filmpje: https://youtu.be/zdks3jqmvuw
Meer resultaten...
Disclaimer
Copyright Profundo, bouw EasyMIND