Meer informatie?
Neem contact op met Anniek Herder
Meer informatie?
Neem contact op met Barbara Kuepper
Meer informatie?
Neem contact op met Diana Quiroz
Meer informatie?
Neem contact op met Gerard Rijk
Meer informatie?
Neem contact op met Jan Willem van Gelder
Meer informatie?
Neem contact op met Ward Warmerdam

Projecten

Onze projecten hebben betrekking op veel verschillende economische sectoren, grondstoffen, duurzaamheidsthema's en landen. Deze pagina geeft een overzicht van alle projecten die Profundo in de loop van de jaren heeft uitgevoerd. In het menu kunt u de projecten filteren op de themagebieden waarop wij actief zijn. Elk project wordt kort beschreven en waar mogelijk laten we de geproduceerde rapporten, brochures of presentaties zien. Ook laten we zien hoe media en politiek op het project reageerden.

Als u op zoek bent naar een specifiek rapport, raden we u aan om onze Portfolio-pagina te bezoeken.

We analyseren de financiële kengetallen van bedrijven en beoordelen in scenariostudies wat de financiële impact kan zijn van Environmental, Social en Governance (ESG) risico's, zoals ontbossing, klimaatverandering, mensenrechtenschendingen, uitputting van natuurlijk kapitaal en andere duurzaamheidskwesties.
We analyseren en beoordelen het verantwoord beleggings- en kredietbeleid van banken en beleggers en we adviseren over hoe dat beleid kan worden verbeterd en geïmplementeerd via screening, stembeleid, engagement en uitsluitingsstrategieën.
We analyseren hoe bedrijven worden gefinancierd door banken, aandeelhouders en andere financiële instellingen, om te beoordelen wat deze financiers kunnen doen om duurzame bedrijfspraktijken te bevorderen. We leggen ook eigendomsstructuren bloot, vaak in samenhang met structuren die bedrijven hebben opgezet om belastingen te ontwijken.
We analyseren mensenrechten- en andere duurzaamheidsrisico's in internationale waardeketens en identificeren wat verschillende partijen kunnen doen om duurzame ontwikkeling in de landbouw, bosbouw, veeteelt, energiewinning, visserij en mijnbouw te bevorderen.

augustus 2019

29 augustus 2019
Mapping farm animal welfare risks
Case study over beleggingen door Nederlandse pensioenfondsen in risicovolle bedrijven in de waardeketen van kip en varkensvlees. De grootste Nederlandse pensioenfondsen beleggen in de kippen- en varkensvlees producerende bedrijven. Deze bedrijven houden zich over het algemeen niet aan de minimumnormen voor dierenwelzijn en stellen beleggingen van pensioenfondsen bloot aan vele ESG-risico's, waaronder dierenwelzijn. In Profundo's nieuwe rapport voor het Eerlijk Pensioen Label Nederland, staan aanbevelingen aan de pensioenfondsen met betrekking tot verantwoord beleggen in de sector.
30 augustus 2019
Palm Oil Growers Suspended Over Deforestation Lose USD 1.1B in Equity Value
Een grote meerderheid van wereldwijde palmoliehandelaren en raffinaderijen hebben No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) beleid geïmplementeerdde afgelopen jaren. Overtredingen van dergelijk beleid hebben herhaaldelijk geleid tot schorsing van oliepalmkwekers uit toeleveringsketens. Dit rapport onderzoekt hoe 15 schorsingen, als gevolg van niet-naleving van NDPE, impact hebben op de financiële situatie prestaties van vier oliepalmkwekers: Sawit Sumbermas Sarana (SSMS), Austindo Nusantara Jaya (ANJ), Tunas Baru Lampung (TBLA) en Indofood Agri Resources.
1 augustus 2019
Glencore Agriculture Exposes Canadian Pension Funds to Deforestation Risks
Glencore Agriculture is een agrarisch handelsbedrijf voor grondstoffen dat actief is op de markten voor maïs, katoen, soja en granen. Dit rapport beoordeelt de blootstelling van Glencore Agriculture aan ontbossingsrisico's in de sojaketen van Brazilië.

juli 2019

29 juli 2019
Labour Rights and Human Rights in Forest Certification Standards
Een analyse van de naleving door FSC en PEFC van de UN Guiding Principles, ILO Fundamentele Conventies en OESO-richtlijnen
9 juli 2019
28 Percent of Indonesia’s Palm Oil Landbank Is Stranded
In 2017 heeft CRR gerapporteerd dat er 6,1 miljoen hectare (ha) bos en veenland is in gebieden met oliepalmconcessies, land dat als "stranded assets" kan worden beschouwd. Deze update gaat over cijfers en trends in de palmolie-industrie sinds 2017 en stelt dat de ontwikkeling van oliepalm op bos en veengrond economisch gezien niet levensvatbaar zal zijn in de nabije toekomst.
22 juli 2019
Cargill’s New Policies Insufficient to Fully Mitigate Deforestation Risks in Brazil
Cargill is het grootste particuliere bedrijf in de Verenigde Staten en de op een na grootste soja-exporteur in Brazilië. In april 2018 concludeerde Chain Reaction Research (CRR) dat Cargill's deadline voor ontbossing in 2030 haar Braziliaanse leveranciers in staat stelde de Cerrado te blijven ontbossen. Dit rapport beoordeelt Cargills huidige ontbossingsrisico's in de sojaketenketen van Brazilië, gezien recente veranderingen in het bedrijfsbeleid, marktomstandigheden en ontbossingstrends.
8 juli 2019
AXA: Financing War Crimes
The Global insurer’s involvement in the illegal Israeli Occupation Dit rapport van de consumentenwaakhond SumOfUs onthult de investeringen van AXA in Israëlische banken die op hun beurt rechtstreeks illegale Israëlische nederzettingen financieren. Het markeert ook de manieren waarop Elbit Systems profiteert van de levering van diverse soorten verboden en controversiële wapens aan het Israëlische leger, alsmede technologieën, die gebruikt worden om de bezetting te ondersteunen.

juni 2019

25 juni 2019
Innovating South-South Cooperation
Innovating South-South Cooperation - Policies, Challenges and Prospects Profundo-onderzoeker Ward Warmerdam heeft een hoofdstuk in dit boek geschreven. Het boek behandelt de manier waarop ontwikkelingshulp evolueert en hoe ontwikkelingsuitdagingen groter groter worden door recente voedsel-, financiële en energiecrisissen, waardoor een kritische evaluatie van bestaande hulpmodaliteiten, beleidsvorming en fora voor internationale samenwerking vereist is. Ward Warmerdam heeft geschreven over hoe China SSC definieert en in de praktijk uitvoert, alsmede een historische analyse van deze definities en praktijk, en een vergelijking met de definities van de VN
11 juni 2019
Setting the bar for deforestation-free soy in Europe
Dit rapport presenteert een benchmark voor Voluntary Standard Systems (VSS) die voldoen aan de FEFAC Soy Sourcing Guidelines. Dit zijn richtlijnen opgesteld door de Europese federatie van voedselfabrikanten als minimumcriteria voor de inkoop van soja, om illegale ontbossing en andere duurzaamheidsrisico's te voorkomen.
3 juni 2019
The Neglected Risk: Why deforestation risk should matter to Chinese financial institutions
Gezien de belangrijke rol van de Chinese vraag in de sojaproductie en van Chinese financiële instellingen bij de financiering en investeringen in de waardeketen van soja, probeerde CDP de investerings- en kredietbeslissingen van de Chinese financiële sector beter te begrijpen. Voor dit onderzoek is gekeken naar de financiële stromen van Chinese financiële instellingen naar bedrijven die deel zijn van de toeleveringsketen van soja, en zijn belangrijke spelers geïdentificeerd en is een schatting gemaakt van hoeveel van de beleggingen blootgesteld zijn aan het risico van ontbossing.

Carbon Disclosure Project

mei 2019

29 mei 2019
Second and Third Periodic Evaluation of the Indonesia-EU Voluntary Partnership Agreements
Het belangrijkste doel van de periodieke evaluatie (PE) is ervoor te zorgen - door evaluatie door een onafhankelijke derde partij - dat het Timber Legality Assurance System (TLAS) functioneert zoals beschreven in de vrijwillige partnerschapsovereenkomst (VPA), waardoor de geloofwaardigheid van de FLEGT-vergunningen vergroot wordt. De experts voeren audits en evaluaties uit om te kijken of de afspraken nagekomen worden en om systeemfouten die mogelijk zijn opgetreden, op te sporen.
13 mei 2019
Fair Finance Guide Germany, 3e update
De Duitse Fair Finance Guide coalitie heeft voor de vierde keer het verantwoord krediet- en beleggingsbeleid van de grootste Duitse banken beoordeeld, op basis van de Fair Finance Guide methodologie. Die werd ontwikkeld door Profundo, samen met de NGO’s die deelnemen in het Fair Finance Guide International netwerk. Profundo heeft de Duitse Fair Finance Guide coalitie getraind in het gebruik van de methodologie en geadviseerd bij de beoordeling. Zien wat Fair Finance Guide inhoudt? Bekijk hier het filmpje: https://youtu.be/zdks3jqmvuw
21 mei 2019
Fool's Gold
Dit rapport werpt licht op de Europese financiële instellingen die het meeste investeren in de belangrijkste Europese kolencentrales en het laat de rangorde van de acht financiële instellingen zien, die het meest blootstaan ​​aan (de risico's van investeren in) kolen. Deze investeerders en crediteuren kunnen dergelijke activa niet in hun portefeuilles houden zonder actie te ondernemen, en er zijn maar twee verantwoorde opties: uitsluiting of engagement.
9 mei 2019
Deforestation-Driven Reputation Risk Could Become Material for FMCGs
Veel FMCG-bedrijven (fast-moving consumer goods) hebben zich publiekelijk gecommitteerd aan een deadline voor 2020 om te zorgen dat hun toeleveringsketens ontbossingsvrij is. Het wordt echter steeds duidelijker dat de meeste FMCG's deze deadline niet gaan halen. NGO-campagnes wijzen op toenemende reputatierisico's voor de sector. Voor een FMCG-bedrijf dragen bedrijfsrisico's in verband met tropische ontbossing, zoals markttoegangsrisico, gestrande assets en het risico van hogere kapitaalkosten, slechts bij tot een kleine afwijking van de totale aandelenwaarde. Het reputatierisico kan echter voor hen een veel sterkere drijvende kracht worden. Deze studie onderzoekt de wetenschappelijke kennis over het beoordelen van dit reputatierisico.
Meer resultaten...
Disclaimer
Copyright Profundo, bouw EasyMIND