Meer informatie?
Neem contact op met Barbara Kuepper
Meer informatie?
Neem contact op met Diana Quiroz
Meer informatie?
Neem contact op met Gerard Rijk
Meer informatie?
Neem contact op met Paula Skilling
Meer informatie?
Neem contact op met Ward Warmerdam
 • Duurzaamheidsthema's (1309)
  • Arbeidsrechten (116)
  • Belasting (38)
  • Biodiversiteit (366)
  • Circulaire economie (20)
  • Conflict en veiligheid (151)
  • Corruptie (13)
  • Dierenwelzijn (48)
  • Gender (28)
  • Genetische modificatie (9)
  • Gezondheid (117)
  • Klimaatverandering (642)
  • Landgrabbing (257)
  • Marktregulering (78)
  • Mensenrechten (435)
  • Migratie (14)
  • MVO beleid en praktijk (432)
  • Ontbossing (357)
  • Transparantie (87)
  • Vervuiling (214)
  • Voedselzekerheid (175)
  • Waardeketens (158)
  • Water (72)
 • Sectoren & Grondstofketens (1532)
  • Banken (841)
  • Beleggers (641)
  • Beveiliging (11)
  • Bosbouw (174)
   • Hout (124)
   • Pulp & papier (114)
  • Bouw (53)
   • Vastgoed (3)
  • Chemie (38)
  • Detailhandel (38)
  • Elektronica (21)
  • Energie (473)
   • Biobrandstoffen (43)
   • Duurzame energie (48)
   • Kernenergie (26)
   • Kolencentrales (174)
   • Olie & gas (264)
   • Waterkracht (62)
  • Farmaceuten (6)
  • Kleding (16)
  • Landbouw (436)
   • Aardappel (8)
   • Banaan (6)
   • Bloemen (3)
   • Cacao (26)
   • Cassave (3)
   • Fruit (26)
   • Graan (21)
   • Groente (21)
   • Katoen (11)
   • Koffie (17)
   • Noten (4)
   • Palmolie (276)
   • Rijst (12)
   • Rubber (32)
   • Sinaasappel (2)
   • Soja (152)
   • Specerijen (1)
   • Suiker (42)
   • Tabak (5)
   • Thee (4)
   • Wijn (5)
  • Mijnbouw (299)
   • Aluminium (27)
   • Cement (8)
   • Diamant (7)
   • Goud (69)
   • IJzer & staal (32)
   • Kobalt (22)
   • Koper (67)
   • Lithium (7)
   • Lood (14)
   • Mangaan (11)
   • Natuursteen (2)
   • Nikkel (35)
   • Platina (11)
   • Steenkool (189)
   • Tantalum (7)
   • Tin (9)
   • Uranium (10)
   • Wolfraam (5)
   • Zilver (9)
   • Zink (17)
  • Recycling (18)
  • Toerisme (7)
  • Transport (58)
  • Veeteelt (134)
   • Bont & leer (6)
   • Pluimvee (61)
   • Rundvlees (83)
   • Varkens (61)
   • Zuivel (46)
  • Verzekeraars (104)
  • Visserij (44)
   • Garnalen (12)
   • Overige vis (13)
   • Pelagische vis (26)
   • Tonijn (12)
   • Zalm (5)
  • Voeding & dranken (100)
  • Wapens (118)
 • Sectoren & Grondstofketens
 • Duurzaamheidsthema's

Projecten

Onze projecten hebben betrekking op veel verschillende economische sectoren, grondstoffen, duurzaamheidsthema's en landen. Deze pagina geeft een overzicht van alle projecten die Profundo in de loop van de jaren heeft uitgevoerd. In het menu kunt u de projecten filteren op de themagebieden waarop wij actief zijn. Elk project wordt kort beschreven en waar mogelijk laten we de geproduceerde rapporten, brochures of presentaties zien. Ook laten we zien hoe media en politiek op het project reageerden.

 

We analyseren de financiële kengetallen van bedrijven en beoordelen in scenariostudies wat de financiële impact kan zijn van Environmental, Social en Governance (ESG) risico's, zoals ontbossing, klimaatverandering, mensenrechtenschendingen, uitputting van natuurlijk kapitaal en andere duurzaamheidskwesties.
We analyseren en beoordelen het verantwoord beleggings- en kredietbeleid van banken en beleggers en we adviseren over hoe dat beleid kan worden verbeterd en geïmplementeerd via screening, stembeleid, engagement en uitsluitingsstrategieën.
We analyseren hoe bedrijven worden gefinancierd door banken, aandeelhouders en andere financiële instellingen, om te beoordelen wat deze financiers kunnen doen om duurzame bedrijfspraktijken te bevorderen. We leggen ook eigendomsstructuren bloot, vaak in samenhang met structuren die bedrijven hebben opgezet om belastingen te ontwijken.
We analyseren mensenrechten- en andere duurzaamheidsrisico's in internationale waardeketens en identificeren wat verschillende partijen kunnen doen om duurzame ontwikkeling in de landbouw, bosbouw, veeteelt, energiewinning, visserij en mijnbouw te bevorderen.

december 2023

4 december 2023
Banking on Biodiversity Collapse
Banken en investeerders stellen bosbouw- en agro-industriële bedrijven in staat om hun activiteiten uit te breiden naar de resterende tropische bosecosystemen in de wereld. Dit leidt tot de vernietiging van bossen en veengebieden en schendt de rechten van inheemse volken en lokale gemeenschappen. Dit rapport van Forests and Finance, een coalitie van acht campagne-, volks- en onderzoeksorganisaties, waaronder Profundo, brengt de commerciële geldstromen in kaart naar de bosbouwactiviteiten van 300 bedrijven binnen zes bosrisicobedrijfstakken - rundvlees, palmolie, pulp en papier, rubber, soja en hout - die gezamenlijk wereldwijd de meeste tropische ontbossing veroorzaken.
6 december 2023
Banking on Welfare
Profundo beoordeelde het beleid van tien van de grootste banken in het Verenigd Koninkrijk op criteria die betrekking hebben op de grootste dierenwelzijnsproblemen van dit moment, waaronder de bio-industrie. Negen van de tien banken scoorden slecht op het beleid ten aanzien van dierenwelzijn, vijf scoorden 0.
4 december 2023
European Finance Flows Fuelling the Climate Crisis
Voor dit ActionAid rapport over de rol van artikel 2.1(C) onder het UNFCCC, voerde Profundo de data analyse uit die onthulde dat de jaarlijkse financiering door Europese banken van activiteiten op het gebied van fossiele brandstoffen en industriële landbouw in het Global South gemiddeld 46,7 miljard US dollar (40,2 miljard euro) per jaar bedraagt. Europese financiële instellingen voeden de klimaatcrisis door honderden miljarden dollars aan activiteiten die de klimaatcrisis aanwakkeren.

november 2023

29 november 2023
Beyond Borders, Beyond Boundaries
Het rapport "Beyond Borders, Beyond Boundaries" probeert licht te werpen op de door de EU gesteunde grensbeheerinitiatieven in Tunesië en Libië en hun gevolgen op mensenrechten, de normatieve kaders die eraan ten grondslag liggen en de besluitvormingsprocessen die spelen achter de Europees nabuurschaps-, ontwikkelings,- en internationale samenwerkingsinstrument (NDICI-Global Europe), het belangrijkste financiële instrument voor extern optreden van de EU. In het verslag wordt benadrukt dat de tekortkomingen bij de naleving van de mensenrechten in het kader van grenscontroleprogramma's, in combinatie met het gebrek aan transparantie, duidelijk in strijd zijn met het EU- en internationaal recht. Bovendien leidt dit ertoe dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met het risico van mensenrechtenschendingen bij het toewijzen van financiering voor zowel lopende als nieuwe programma's.
20 november 2023
Training on ESG disclosure trends and frameworks
Samen met Fair Finance Thailand en Fair Finance Asia faciliteerde Profundo op 20 en 21 november een online training over recente ontwikkelingen op het gebied van ESG-raamwerken op internationaal niveau en de ontwikkeling van de groene taxonomie in Thailand. De training werd gegeven aan Thaise CSOs en was bedoeld om hen te helpen: kennis te vergaren over recente internationale ESG-standaarden en rapportagekaders die relevant zijn voor de financiële sector en wat deze inhouden in termen van rapportage ; beter te begrijpen wat een taxonomie voor duurzame financiering is en hoe deze kan bijdragen aan de rechtvaardige energietransitie; begrijpen welke rol de financiële sector kan spelen bij het mogelijk maken van een rechtvaardige energietransitie, onder andere door het ontwikkelen van krachtig sectorbeleid; kennis opdoen over de ontwikkeling van de Groene Taxonomie in Thailand en de uitdagingen en beperkingen begrijpen. De training werd gegeven door Juliette Laplane, Senior Policy Researcher bij Profundo en Sarinee Achavanuntakul, Managing Director bij Sal Forest.
15 november 2023
Data Contribution to The Global Oil and Gas Exit List
Profundo heeft data bijgedragen aan de Global Oil and Gas Exit List (GOGEL). GOGEL is een openbare database die gedetailleerde informatie biedt van de activiteiten van olie- en gasbedrijven wereldwijd. Het omvat 1.623 bedrijven die actief zijn in de upstream-, midstream- of gasgestookte energiesector. Op GOGEL genoteerde bedrijven zijn verantwoordelijk voor 95% van de wereldwijde olie- en gasproductie.
13 november 2023
European car lease companies’ financials
Dit rapport van Profundo kijkt naar de financiële cijfers van Europese autoleasebedrijven en laat sterke winsten zien, een gezonde financiële positie en een positieve uitzicht. In 2018-2022 hebben Europese autoleasemaatschappijen een toenemende winstgevendheid en het verbeteren van de financiële kracht laten zien. Het vermogen van de bedrijven tot een groene transitie lijkt in 2022 beter dan in 2018.
1 november 2023
Impacts of a Shift to Plant Proteins
De mondiale veehouderij heeft een buitensporige ecologische voetafdruk. Het verminderen van de vleesproductie en -consumptie in regio's met een buitengewoon hoge inname van dierlijke eiwitten en het vervangen ervan door alternatieve eiwitten zou grote hoeveelheden van de mens veroorzaakte uitstoot van broeikasgassen, evenals land en water, kunnen besparen. Grote supermarkten en foodservicebedrijven hebben een belangrijke rol in deze eiwit transitie.
23 november 2023
Metallurgical Coal Financing: Time to call it off
Financiële instellingen voeren geen beleid voor metallurgische kolen (die worden gebruikt voor de productie van staal), hoewel dit grotendeels verantwoordelijk is voor het feit dat de staalsector verantwoordelijk is voor 7% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen (GHG) en 11% van de wereldwijde uitstoot van kooldioxide (CO2). Profundo voerde het financiële onderzoek uit voor dit rapport dat de financiële instellingen achter de expansie van metallurgische kolen blootlegt en de dekking van metallurgische kolen in hun beleid analyseert.
16 november 2023
A Toxic Legacy: Glencore’s footprint in Colombia & Peru
De mijnen van Glencore hebben verwoestende gevolgen gehad voor hun omgeving, met ernstige gevolgen voor degenen die in de buurt wonen. Dit rapport van de Eerlijke Geldwijzer gaat dieper in op twee voorbeelden van mijnen die eigendom zijn van Glencore en die ernstige gevolgen hebben gehad voor de gemeenschappen rond de mijnen in Peru en Colombia. Externe druk van investeerders, banken, handelspartners, beleidsmakers en toezichthouders is van cruciaal belang om een verandering in Glencore te forceren. Profundo heeft het financiële onderzoek voor dit rapport uitgevoerd waaruit blijkt dat de betrokkenheid van banken en investeerders bij Glencore tot nu toe fragmentarisch en niet effectief is geweest en dat veel banken en investeerders er niet in slagen Glencore ter verantwoording te roepen. Het rapport geeft aanbevelingen voor Europese overheden en instellingen, voor Glencore en voor banken en investeerders die Glencore financieren.
14 november 2023
Fuel to the fire: EU banks and investors tied to violence in South Sudan
Een aantal Europese banken en investeerders hebben extreem geweld gefinancierd via hun investeringen in de oliesector van Zuid-Soedan.Dit zijn de bevindingen van een rapport gepubliceerd door Global Witness, op basis van data van Profundo. Het rapport laat zien hoe deze investeringen in de oliesector verband houden met geweld en beveelt aan dat financiële instellingen zich moeten houden aan due diligence-wetgeving.
6 november 2023
Training on Sustainability Governance in the Banking Sector
Op 6 en 7 november verzorgden Profundo Senior Policy Researcher Juliette Laplane en Supply Chain Researcher Pavel Boev samen met Fair Finance Vietnam en Fair Finance Asia een online training van twee sessies. De training richtte zich op de manier waarop ESG-kwesties (Environmental, Social and Governance) zijn ingebed in de kernprocessen en managementstructuren in de bankensector. De training werd gegeven aan maatschappelijke organisaties, financiële instellingen en financiële regelgevers die actief zijn in Vietnam. De doelstellingen van deze training waren om de deelnemers te helpen om: te leren over hoe de governance van duurzaamheidskwesties binnen de bank moet worden gestructureerd; de rol van het senior management, bestuurscommissies, front officers, ondersteunende functies bij de ontwikkeling en implementatie van duurzaamheidsbeleid te begrijpen; hun kennis te verbeteren over hoe banken communiceren en overleggen met externe belanghebbenden, waaronder maatschappelijke organisaties, over hun duurzaamheidsstrategie; en goede praktijken te identificeren met betrekking tot duurzaamheidsgovernance bij de grote banken en financiële instellingen in ASEAN of wereldwijd.
1 november 2023
Financial Risks of Commodity-Driven Deforestation: Lessons from 10 Years of CRR
De afgelopen tien jaar is er grote vooruitgang geboekt bij het aanpakken van door grondstoffen geralateerde ontbossing: het bewustzijn van de gevolgen van ontbossing en -degradatie voor de klimaatverandering is toegenomen; de ontbossingcijfers in Zuidoost-Azië zijn afgenomen; en de verantwoordelijkheid van bedrijven en de (financiële) transparantie in toeleveringsketens zijn verbeterd. Dit rapport blikt terug op tien jaar van Chain Reaction Research (CRR) en biedt lessen voor de financiële sector en andere stakeholders.

oktober 2023

19 oktober 2023
Data Contribution To The Global Coal Exit List
Profundo heeft meegewerkt aan het aanleveren van data voor de Global Coal Exit List (GCEL). De lijst is opgesteld om financiële instellingen te helpen navigeren door het gecompliceerde landschap van op steenkool gebaseerde bedrijfsmodellen. De lijst biedt belangrijke statistieken over meer dan 1.400 bedrijven die actief zijn in de waardeketen van thermische steenkool. Van de 1.433 bedrijven op de GCEL hebben slechts 71 bedrijven een vertrekdatum voor steenkool aangekondigd. Ondertussen ontwikkelen 577 bedrijven nog steeds nieuwe steenkool activa.
4 oktober 2023
Financial Exclusions Tracker
De Financial Exclusions Tracker is een nieuwe openbare dataset, de eerste in zijn soort, die bijhoudt welke bedrijven door investeerders en banken worden uitgesloten om duurzaamheidsredenen. Het is bedoeld om investeerders en banken, het maatschappelijk middenveld en de media te informeren over welke bedrijven door investeerders op de zwarte lijst staan. De tracker vermeldt in totaal 4.532 bedrijven die zijn uitgesloten door 87 financiële instellingen in 16 landen. De belangrijkste motivatie voor het uitsluiten van bedrijven is klimaat of fossiele brandstoffen (40%), gevolgd door controversiële wapens (17%), tabak (12%) en mensenrechten (7%) als reden voor uitsluiting. Het meest uitgesloten bedrijf is Poongsan Corporation uit Zuid-Korea, dat door in totaal 75 investeerders en banken op de zwarte lijst staat vanwege zijn betrokkenheid bij clustermunitie. De website wordt geleverd met een downloadbare volledige dataset in Excel, waarin de oorspronkelijke motivatie voor het uitsluiten van elk bedrijf door de financiële instelling kan worden gevonden, indien verstrekt door de financiële instelling. Het zal regelmatig worden bijgewerkt, aangezien investeerders en banken regelmatig bedrijven toevoegen of verwijderen uit uitsluitingslijsten. De dataset is doorzoekbaar per bedrijf, per investeerder, per land van investeerder, per land van bedrijf, per categorie en per subcategorie voor uitsluiting.

Website: Financial Exclusions Tracker

AEF info: Quelles entreprises françaises sont sur la liste noire des institutions financières du monde ?

BankTrack: New database names companies blacklisted by global investors and banks

BBC: Money Box: Funeral Plans and Energy Credit

Change Inc.: Klimaatcrisis belangrijkste motivatie voor investeerders om bedrijven uit te sluiten

Counterview: Funding fossil fuels, weapons, tobacco: Tracking cos barred by investors, banks

Dagens Industri: Här är bolagen som nobbas av investerare

Dagens industri: Många dödsfall i bolag delägt av svenska pensionssparare

e15: Na černých listinách západních penzijních fondů a bank jsou tisíce firem. Mezi nimi i české

ESG Dive: Climate change leading cause for excluding companies from portfolios: report

ESG News: Climate change prima causa di esclusione dai portafogli: le società nella lista nera

ETC: Finansen flyr klimatbovar

ETicaNews: Woke? Le 5mila aziende escluse per Esg

fDi Intelligence: Climate concerns drive US company blacklistings

FinanceManager: Kako naložbeno izključevanje že tepe podjetja

Financial Times: Climate change the ‘most common’ reason for portfolio exclusion

FinansWatch: Åpner global database for ekskluderte selskaper

Finanswatch: Åpner global database for ekskluderte selskaper

Foodlog: Beleggingsinstellingen stappen uit fossiele bedrijven

IR Magazine: Firms’ climate failings may lead to alienation of financial institutions

L'AGEFI: Plus de 4.800 entreprises sont mises à l’index, selon un panel d’acteurs financiers

Leasing Life: SwedBank, Danske Bank cite climate as primary reason for excluding investors

Mentinfuga: Non investite in quelle 4.532 aziende

Miljö & Utveckling: Lista: Här är bolagen som förvaltare undviker

Miljo&Utveckling: Lista: Här är bolagen som förvaltare undviker

NewsTree Korea: 기후대응 미흡하면 '돈줄' 마른다...금융권 투자제외 40% 차지

Oilprice: Climate Change Is Investors’ Most Common Motivation To Dump Stocks

Reporter Brasil: Vale, Petrobras e JBS lideram ranking de empresas brasileiras mais rejeitadas por “riscos reputacionais”

Responsible Investor: UK government convened asset managers to discuss defence industry and ESG

Sustainable Views: Climate change tops reasons for portfolio exclusion

Tagespiegel Background: Liste von Investoren ausgeschlossener Firmen

The Daily Upside: ExxonMobil Buys Pioneer in Massive $60 Billion Deal

Trends: Deze 3 bedrijven worden het vaakst uitgesloten uit investeringsfondsen

We Wealth: ExxonMobil, Eni e le altre: chi c'è nella “lista nera” degli investitori

9 oktober 2023
Fair Work Monitor: first annual report for the Latin American mining sector
Dit rapport van CNV Internationaal, in samenwerking met Profundo is beschikbaar in het Engels en Spaans. Het maakt deel uit van een reeks onderzoeken die sinds 2022 worden uitgevoerd naar arbeidsrisico’s in de mijnbouwindustrieën van Bolivia, Colombia en Peru. Het rapport behandelt kwesties met betrekking tot arbeidsovereenkomsten, lonen, vrijheid van vereniging, vakbondsvrijheid, overuren, kinderarbeid en gendergelijkheid. De bevindingen van het onderzoek benadrukken de kwetsbaarheid van werknemers in de mijnbouwsector en onderstrepen het grote belang van het beschermen van de rechten van werknemers, vooral in een context van toenemende vraag naar mineralen, bijvoorbeeld vanwege de energietransitie.
2 oktober 2023
Training on Voluntary Carbon Offsetting in Colombia
Tussen 2 en 6 oktober was Profundo beleidsonderzoeker Jurany Ramirez in Pitalito, Zuid-Colombia, om een training te geven over vrijwillige koolstofkredieten en -compensatie. Samen met Censat, inheemse en boerenleiders besprak Profundo de vele controverses en verstoringen rond verschillende koolstofkrediet- en compensatieprojecten die momenteel actief zijn in Colombia. Tijdens de training leerden de deelnemers over de oorsprong van de vrijwillige koolstofmarkt, het doel en de huidige beperkingen ervan. Veel projecten kunnen onder andere niet bewijzen dat ze bijdragen aan het stoppen of beschermen tegen ontbossing, maar hebben wel problemen veroorzaakt voor de lokale gemeenschappen. Ondertussen blijven grote bedrijven hun verantwoordelijkheid relativeren zonder een plan te hebben om hun werkelijke absolute broeikasgasemissies te verminderen.
Meer resultaten...
Disclaimer
Copyright Profundo, bouw EasyMIND