Meer informatie?
Neem contact op met Barbara Kuepper
Meer informatie?
Neem contact op met Diana Quiroz
Meer informatie?
Neem contact op met Gerard Rijk
Meer informatie?
Neem contact op met Jan Willem van Gelder
Meer informatie?
Neem contact op met Ward Warmerdam
 • Duurzaamheidsthema's (616)
  • Arbeidsrecht (24)
  • Belastingontwijking (26)
  • Biodiversiteit (162)
  • Buitenlandse investeringen (0)
  • Circulaire economie (6)
  • Conflict en veiligheid (73)
  • Dierenwelzijn (21)
  • Gender (2)
  • Genetische modificatie (6)
  • Gezondheid (10)
  • Klimaatverandering (214)
  • Landgrabbing (122)
  • Marktregulering (34)
  • Mensenrechten (194)
  • Migratie (3)
  • MVO beleid en praktijk (139)
  • Transparantie (8)
  • Waardeketens (36)
  • Water (19)
 • Sectoren & Grondstofketens (1056)
  • Banken (550)
  • Beleggers (13)
  • Bosbouw (140)
   • Hout (98)
   • Pulp & papier (89)
  • Bouw (9)
  • Chemie (29)
  • Energie (305)
   • Biobrandstoffen (38)
   • Duurzame energie (18)
   • Elektriciteit (11)
   • Kernenergie (21)
   • Kolencentrales (97)
   • Olie & gas (152)
   • Teerzanden (2)
   • Waterkracht (49)
  • Farmaceuten (4)
  • Investeringen (206)
  • Kleding (6)
  • Landbouw (297)
   • Aardappel (7)
   • Banaan (5)
   • Cacao (16)
   • Cassave (3)
   • Fruit (16)
   • Groente (16)
   • Katoen (6)
   • Koffie (5)
   • Palmolie (203)
   • Rijst (6)
   • Rubber (11)
   • Soja (89)
   • Suiker (21)
   • Tabak (3)
  • Mijnbouw (161)
   • Aluminium (13)
   • Diamant (7)
   • Goud (46)
   • Kobalt (10)
   • Koper (41)
   • Lood (8)
   • Nikkel (17)
   • Platina (9)
   • Staal (12)
   • Steenkool (90)
   • Tantalum (7)
   • Uranium (8)
   • Zink (12)
  • Recycling (11)
  • Transport (24)
  • Veeteelt (58)
   • Pluimvee (27)
   • Rundvlees (35)
   • Varkens (27)
   • Zuivel (24)
  • Verzekeraars (63)
  • Visserij (41)
   • Garnalen (12)
   • Pelagische vis (30)
   • Tonijn (11)
  • Voeding (40)
  • Wapens (100)
 • Sectoren & Grondstofketens
 • Duurzaamheidsthema's

Projecten

Onze projecten hebben betrekking op veel verschillende economische sectoren, grondstoffen, duurzaamheidsthema's en landen. Deze pagina geeft een overzicht van alle projecten die Profundo in de loop van de jaren heeft uitgevoerd. In het menu kunt u de projecten filteren op de themagebieden waarop wij actief zijn. Elk project wordt kort beschreven en waar mogelijk laten we de geproduceerde rapporten, brochures of presentaties zien. Ook laten we zien hoe media en politiek op het project reageerden.

 

We analyseren de financiële kengetallen van bedrijven en beoordelen in scenariostudies wat de financiële impact kan zijn van Environmental, Social en Governance (ESG) risico's, zoals ontbossing, klimaatverandering, mensenrechtenschendingen, uitputting van natuurlijk kapitaal en andere duurzaamheidskwesties.
We analyseren en beoordelen het verantwoord beleggings- en kredietbeleid van banken en beleggers en we adviseren over hoe dat beleid kan worden verbeterd en geïmplementeerd via screening, stembeleid, engagement en uitsluitingsstrategieën.
We analyseren hoe bedrijven worden gefinancierd door banken, aandeelhouders en andere financiële instellingen, om te beoordelen wat deze financiers kunnen doen om duurzame bedrijfspraktijken te bevorderen. We leggen ook eigendomsstructuren bloot, vaak in samenhang met structuren die bedrijven hebben opgezet om belastingen te ontwijken.
We analyseren mensenrechten- en andere duurzaamheidsrisico's in internationale waardeketens en identificeren wat verschillende partijen kunnen doen om duurzame ontwikkeling in de landbouw, bosbouw, veeteelt, energiewinning, visserij en mijnbouw te bevorderen.

februari 2020

20 februari 2020
FFGI herziening methodologie 2020
De Fair Finance Guide Methodology is bijgewerkt om gelijke tred te houden met de nieuwste trends en standaarden rondom duurzaam investeren.
5 februari 2020
Financing of Arctic Drilling
Eerlijke Bankwijzer: Het doel van deze studie is het identificeren van de financiële stromen van Nederlandse financiële instellingen naar 30 geselecteerde olie- en gasbedrijven. Het gaat met name om zeven banken (ABN, ING, NIBC, Rabobank, Triodos Bank, Van Lanschot, Volksbank), twee verzekeringsgroepen (Aegon, Nationale Nederlanden) en drie pensioenfondsen (ABP, PFZW en PMT).
11 februari 2020
Unravelling the Socfin Group
Socfin Group is een in Luxemburg gevestigde holding die zich bezighoudt met de productie van palmolie en rubber in Azië en Afrika, met ongeveer 400.000 hectare concessies in tien landen. Het is voor 39% in handen van de Franse groep Bolloré en voor 54% in handen van de Belgische zakenman Hubert Fabri. Het doel van dit rapport is om een ​​beter overzicht te krijgen van de eigendoms- en holdingstructuur van de Socfin-groep.

januari 2020

31 januari 2020
Financing Deforestation Increasingly Risky Due to Tightening Regulatory Frameworks
Om duurzaamheidsfactoren in financiële regelgevingskaders te integreren, is het een trend geworden om compliance, juridische en reputatierisico's te creëren voor lokale banken en investeerders die materialen in tropische landen financieren die gelinkt zijn met ontbossingsrisico's. Internationale banken en beleggers die aan deze toeleveringsketens zijn blootgesteld, kunnen ook worden getroffen. Op basis van openbare bronnen en interviews geeft dit rapport een analyse van de integratie van duurzaamheid in financiële regelgeving op internationaal niveau, evenals in de regelgevingskaders van vijf landen met tropische bossen: Brazilië, Colombia, Peru, Indonesië en Maleisië.

Chain Reaction Research

23 januari 2020
TIAA’s Farmland Funds Linked to Fires, Conflicts and Legacy Deforestation Risks in Brazil
Dit rapport is een analyse van de duurzaamheids- en financiële risico's van de investeringsfondsen voor landbouwgrond van de Teachers Insurance and Annuity Association of America (TIAA, voorheen TIAA-CREF) in Brazilië. Dergelijke risico's komen het meest voor in Matopiba, het nieuwste gebied voor soja in Brazilië, bestaande uit een deel van de staten Maranhão, Tocantins, Piauí en Bahia. TIAA-investeringen in landbouwgrond werken via verschillende bedrijven, zoals Radar en haar dochterondernemingen, die onroerend goed verwerven en beheren. Uit de duurzaamheidsanalyse van CRR blijkt dat ontbossing en branden hebben plaatsgevonden op de landbouwgronden van TIAA, waardoor negatieve sociale gevolgen voor lokale gemeenschappen mogelijk zijn.

december 2019

20 december 2019
Risking animal welfare: Follow-up case study on investment in chicken and pig meat production
Eerlijke Bankwijzer: Dit onderzoeksrapport is een vervolg op het praktijkonderzoek 'Risking Animal Welfare', gepubliceerd door de Eerlijke Bankwijzer, in februari 2018. Het doel van dit praktijkonderzoek is onderzoek naar de financiële relaties van zeven Nederlandse bankgroepen met een selectie van bedrijven in de waardeketens van kippen- en varkensvlees, waaronder vleesproducenten, verwerkers/slachterijen, supermarktketens en restaurantketens.
13 december 2019
Deforestation Not ‘an Immediate Priority’ for Walmart Despite Financial Risks
Qua omzet is Walmart het grootste bedrijf ter wereld, met ongeveer 2.2 miljoen medewerkers en meer dan 265 miljoen klanten per week. Huismerk producten die worden verkocht door Walmart bevatten grondstoffen die bijdragen aan ontbossing. Voor de bosgerelateerde grondstoffen - palmolie, pulp en papier, soja en rundvlees - heeft Walmart nul netto ontbossingsdoelen voor 2020 vastgesteld. Hoewel Walmart leveranciers aanmoedigt om ontbossing in hun toeleveringsketens aan te pakken, heeft het bedrijf geen systeem om de oorsprong van deze vier grondstoffen te volgen en te bewaken.
9 december 2019
Oil Palm Growers Exposed to USD 0.4-5.9B in Social Compensation Risk
De ontwikkeling van oliepalmplantages en de effecten ervan op het ontginnen van land hebben waarschijnlijk impact gehad op gebieden die van grote waarde zijn voor lokale gemeenschappen. Terwijl palmkwekers vooruitgang geboekt bij het kwantificeren en compenseren van gebieden met milieuwaarde, hebben ze minder vooruitgang geboekt met betrekking tot compensatie voor het ontginnen van land met sociale en culturele waarden. Als palmkwekers deze risico's niet effectief kunnen beperken en compenseren, is het waarschijnlijk dat er klachten en conflicten met lokale gemeenschappen komen. In Indonesië laat bewijs laat zien dat telers last hebben van 'stranded land', en van risico's met betrekking tot markttoegang door sociale conflicten.
17 december 2019
Feed and Livestock in Brazil, China, EU Consume Most Cerrado Soy
Dit document brengt spelers in de Matopiba (een regio in de Braziliaanse Cerrado)-sojavoedingsketen in kaart, met een focus op midstream crushing en mengvoer- en veeteeltsectoren in belangrijke sojaverwerkingsmarkten. Hun sojaconsumptie leidt tot een aanzienlijk ontbossingsrisico.
11 december 2019
A Review Of Sustainable Finance Reforms In Indonesia
Dit rapport, gebaseerd op dat uit de Forests & Finance-database, geeft een overzicht van de voortgang van de hervormingen van Indonesië wat betreft duurzame financiering in de afgelopen 5 jaar. Het laat zien dat, hoewel er nieuwe normen zijn die eisen stellen aan banken om milieu-, sociale en governance risico's (ESG) in hun portefeuilles bekend te maken, er nog grote mazen zijn. Deze problemen worden verergerd doordat de banken de verplichtingen die ze hebben niet implementeren.. De beoordeelde banken hebben de ernstige ESG-risico's van hun belangrijkste klanten, niet goed gerapporteerd. Niet-gerapporteerde risico's waren onder meer het gebruik van vuur om land te ontginnen, schending van arbeidsrechten, en van mensenrechten, veenlandontwikkeling en ontbossing. Het rapport presenteert een reeks beleidsaanbevelingen om lacunes in de regelgeving te dichten, processen om het beheer van bankrisico's te verbeteren en om de transparantie en verantwoording richting de gemeenschappen die getroffen worden door roekeloze bankfinanciering, en anderen, te vergroten.
2 december 2019
Insuring Coal No More, The 2019 Scorecard on Insurance, Coal and Climate Change
Insuring Coal No More analyseert de evoluerende rol van de wereldwijde verzekeringssector in de overgang naar een koolstofarme economie. Het richt zich op 30 toonaangevende verzekeraars en beoordeelt hun beleid, desinvesteringen en andere aspecten met betrekking tot klimaat, op basis van een enquête met meer dan 80 vragen. Van de 30 bedrijven hebben er 24 op de enquête geantwoord of andere informatie verstrekt. Degenen die niet reageerden, werden gescoord op basis van openbaar beschikbare informatie.

november 2019

22 november 2019
Palm Oil Biofuels Market May See Shake-Up in 2020, Heightening Leakage Risks
De uitbreiding van de palmolie-industrie in de afgelopen tien jaar was gedeeltelijk een reactie op de verwachte vraag naar biobrandstoffen wereldwijd. De verwachte toename van biodiesel in de EU is niet uitgekomen, resulterend in een systematisch overaanbod van palmolie in Zuidoost-Azië. Een aantal recente beleidsinitiatieven kan aanzienlijke verschuivingen teweegbrengen op de eindgebruikersmarkten van op palmolie gebaseerde biodiesel vanaf 1 januari 2020. De groeimarkten evoor biodiesel staan niet bekend om hun strikte duurzaamheidseisen en daardoor is er een risico dat niet-duurzame palmolie naar die groeimarkten weglekt.
15 november 2019
Procter & Gamble’s Deforestation Exposure May Affect Reputation
Procter & Gamble heeft een No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) -beleid dat alle externe leveranciers dekt en heeft zich gecommitteerd aan het ontwikkelen van een traceerbare supply chain. P&G past zijn beleid inzake verantwoorde inkoop toe op het niveau van de leveranciersgroep, maar vertrouwt op tussenhandelaren om telers die zich niet gecommitteerd hebben aan dit beleid te betrekken en een schone toeleveringsketen te waarborgen. In juli 2019 heeft P&G het organisatieontwerp gewijzigd in zes Sector Business Units (SBU's). Het heeft een gedecentraliseerde verantwoordelijkheid voor supply chains in zijn nieuwe bedrijfsonderdelen.
28 november 2019
La colossale empreinte carbone des banques : une affaire d’État
Dit rapport biedt een analyse van de uitstoot van broeikasgassen door de financierings- en investeringsactiviteiten van de vier belangrijkste Franse banken - BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale en Banque Populaire Caisse d'Epargne - in de sector fossiele brandstoffen in 2018.
15 november 2019
Research for PECH Committee - Seafood Industry Integration in the EU: all 22 Member States with a coastline
Het doel van deze studie is om een ​​duidelijke beschrijving te geven van de bedrijfsstructuur van de visindustrie in de EU. Het geeft verder een beschrijving van de stuurprogramma's en mechanismen van integratie in de industrie.
4 november 2019
JJF Holding Land-Grabbing Case Intensifies Soy Traders’ Exposure to Cerrado Deforestation
Dit rapport geeft een analyse van ontbossingsrisico's verbonden aan de "JJF Holding de Investimentos e Participações" landroofzaak in Formosa do Rio Preto in de Matopiba-regio van het Cerrado-bioom (Brazilië). Deze JJF Holding-kwestie is één van de grootste landroof zaken in Brazilië. De onduidelijkheid ten aanzien van de eigendom van 366.000 hectare grond, in één van de belangrijkste sojaproducerende gebieden in de Cerrado, leidt tot toenemende ontbossing. De grote soja-handelaren Bunge, ALZ en Cargill worden hierdoor blootgesteld aan ontbossings- en financiële risico's.
Meer resultaten...
Disclaimer
Copyright Profundo, bouw EasyMIND