Meer informatie?
Neem contact op met Barbara Kuepper
Meer informatie?
Neem contact op met Diana Quiroz
Meer informatie?
Neem contact op met Gerard Rijk
Meer informatie?
Neem contact op met Jan Willem van Gelder
Meer informatie?
Neem contact op met Ward Warmerdam
 • Duurzaamheidsthema's (646)
  • Arbeidsrecht (27)
  • Belastingontwijking (27)
  • Biodiversiteit (171)
  • Buitenlandse investeringen (3)
  • Circulaire economie (6)
  • Conflict en veiligheid (73)
  • Dierenwelzijn (23)
  • Gender (4)
  • Genetische modificatie (6)
  • Gezondheid (11)
  • Klimaatverandering (232)
  • Landgrabbing (127)
  • Marktregulering (35)
  • Mensenrechten (200)
  • Migratie (4)
  • MVO beleid en praktijk (143)
  • Transparantie (12)
  • Waardeketens (41)
  • Water (20)
 • Sectoren & Grondstofketens (1096)
  • Banken (566)
  • Beleggers (24)
  • Bosbouw (144)
   • Hout (101)
   • Pulp & papier (91)
  • Bouw (11)
  • Chemie (29)
  • Energie (315)
   • Biobrandstoffen (40)
   • Duurzame energie (19)
   • Elektriciteit (14)
   • Kernenergie (22)
   • Kolencentrales (104)
   • Olie & gas (160)
   • Teerzanden (2)
   • Waterkracht (51)
  • Farmaceuten (4)
  • Investeringen (219)
  • Kleding (6)
  • Landbouw (311)
   • Aardappel (7)
   • Banaan (5)
   • Cacao (16)
   • Cassave (3)
   • Fruit (16)
   • Groente (16)
   • Katoen (6)
   • Koffie (6)
   • Palmolie (213)
   • Rijst (6)
   • Rubber (13)
   • Soja (96)
   • Suiker (23)
   • Tabak (3)
  • Mijnbouw (169)
   • Aluminium (13)
   • Diamant (7)
   • Goud (46)
   • Kobalt (11)
   • Koper (42)
   • Lood (8)
   • Nikkel (20)
   • Platina (9)
   • Staal (12)
   • Steenkool (96)
   • Tantalum (7)
   • Uranium (8)
   • Zink (12)
  • Recycling (11)
  • Transport (27)
  • Veeteelt (63)
   • Pluimvee (30)
   • Rundvlees (40)
   • Varkens (30)
   • Zuivel (27)
  • Verzekeraars (65)
  • Visserij (41)
   • Garnalen (12)
   • Pelagische vis (30)
   • Tonijn (11)
  • Voeding (40)
  • Wapens (102)
 • Sectoren & Grondstofketens
 • Duurzaamheidsthema's

Projecten

Onze projecten hebben betrekking op veel verschillende economische sectoren, grondstoffen, duurzaamheidsthema's en landen. Deze pagina geeft een overzicht van alle projecten die Profundo in de loop van de jaren heeft uitgevoerd. In het menu kunt u de projecten filteren op de themagebieden waarop wij actief zijn. Elk project wordt kort beschreven en waar mogelijk laten we de geproduceerde rapporten, brochures of presentaties zien. Ook laten we zien hoe media en politiek op het project reageerden.

 

We analyseren de financiële kengetallen van bedrijven en beoordelen in scenariostudies wat de financiële impact kan zijn van Environmental, Social en Governance (ESG) risico's, zoals ontbossing, klimaatverandering, mensenrechtenschendingen, uitputting van natuurlijk kapitaal en andere duurzaamheidskwesties.
We analyseren en beoordelen het verantwoord beleggings- en kredietbeleid van banken en beleggers en we adviseren over hoe dat beleid kan worden verbeterd en geïmplementeerd via screening, stembeleid, engagement en uitsluitingsstrategieën.
We analyseren hoe bedrijven worden gefinancierd door banken, aandeelhouders en andere financiële instellingen, om te beoordelen wat deze financiers kunnen doen om duurzame bedrijfspraktijken te bevorderen. We leggen ook eigendomsstructuren bloot, vaak in samenhang met structuren die bedrijven hebben opgezet om belastingen te ontwijken.
We analyseren mensenrechten- en andere duurzaamheidsrisico's in internationale waardeketens en identificeren wat verschillende partijen kunnen doen om duurzame ontwikkeling in de landbouw, bosbouw, veeteelt, energiewinning, visserij en mijnbouw te bevorderen.

november 2020

17 november 2020
Monitoring the Sustainability Status of the Dutch Coffee Sector: Tracking Progress Beyond Certification
In opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) beoordeelt dit onderzoek de mogelijkheden voor een meer omvattende monitoring van de duurzaamheid van de Nederlandse koffiemarkt. De vorige aanpak, waarbij vooruitgang werd gemeten op basis van het marktaandeel van gecertificeerde koffie, wordt gezien als ontoereikend om rekening te houden met de steeds diversere duurzaamheidsstrategieën die door de sectorpartijen worden gekozen. Het rapport inventariseert de mogelijkheden en belemmeringen voor een bredere benadering van het monitoren van de voortgang en de effecten.
12 november 2020
A Just Energy Transition for Africa - Mapping the impacts of ECAs active in the energy sector in Ghana, Nigeria, Togo and Uganda
Dit rapport onderzoekt, vanuit het perspectief van gemeenschappen in Afrikaanse landen die te maken hebben met energieprojecten die met exportkredietverzekeringen worden ondersteund, wat de beste manier is om enerzijds de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 ° Celsius en anderzijds om toegang tot energie in deze landen te bevorderen. Bovendien analyseert het de vraag wat de rol van openbare financiële instellingen zoals exportkredietverzekeraars zou kunnen zijn bij het bevorderen van een groene energietoekomst in landen in Afrika.
5 november 2020
The dark side of Neste's biofuel production
Deze studie, in opdracht van Milieudefensie, onderzoekt niet-duurzame praktijken in de palmolieketen van Neste. Neste is 's werelds grootste producent van biodiesel en biokerosine, maar zegt tegelijkertijd groot op duurzaamheid in te zetten.Uit het onderzoek blijkt echter dat bedrijven in de toeleveringsketen in de periode van januari 2019 tot juni 2020 verantwoordelijk zijn voor ten minste 10.000 ha ontbossing, een gebied ter grootte van Parijs, en ongeveer 13.000 brandalarmen in 2019.
12 november 2020
2020 Global Coal Exit List
Profundo heeft data geleverd aan Urgewald voor de Global Coal Exit List 2020.
9 november 2020
The EIB’s Economic Resilience Initiative: A portfolio and thematic analysis
Profundo heeft in opdracht van Counter Balance een evaluatie uitgevoerd van het Economic Resilience Initiative (ERI) van de Europese Investeringsbank (EIB). Het ERI is een reeks financieringsprojecten die sinds 2016 in het kader van het externe kredietmandaat van de Europese Unie (ELM) worden uitgevoerd in de zuidelijke buurlanden en de westelijke Balkanregio's, met als doel de economische veerkracht van vluchtelingen, migranten, gast- en doorreisgemeenschappen en gemeenschappen van herkomst te ondersteunen als onderdeel van het strategische antwoord van de EU op de migratiecrisis.
2 november 2020
Financing of Arms Companies – Policies and Practices of Swiss Banks
Voor de Zwitserse Bündnis für ein Verbot von Kriegsgeschäften heeft Profundo onderzoek uitgevoerd naar de financiering van wapenbedrijven door drie grote Zwitserse banken: Credit Suisse, de Schweizerische Nationalbank, en UBS.

oktober 2020

28 oktober 2020
Bankrolling Extinction: The Banking Sector's Role in the Global Biodiversity Crisis
Dit rapport is een eerste poging om de impact van 50 banken op sectoren gelinkt aan biodiversiteitsverlies te kwantificeren, en om de 10 banken te noemen die de meeste financiering bieden. Het rapport concludeert dat 's werelds grootste banken in 2019 meer dan 2,6 biljoen dollar (vergelijkbaar met het hele BBP van Canada) hebben geïnvesteerd in sectoren waarvan regeringen en wetenschappers het erover eens zijn dat ze de belangrijkste aanjagers zijn van de vernietiging van de biodiversiteit. Geen van de onderzochte banken heeft voldoende systemen om de impact van hun leningen op de biodiversiteit te monitoren of te meten, noch hebben ze een omvattend beleid om deze te stoppen.
27 oktober 2020
Complicity in Destruction III: How Global Corporations Enable Violations of Indigenous Peoples' Rights in The Brazilian Amazon
Deze nieuwe editie van Complicity in Destruction III, gepubliceerd door de Association of Brazil's Indigenous Peoples (APIB) in samenwerking met Amazon Watch, onthult hoe een netwerk van toonaangevende internationale financiële instellingen verbonden is met conflicten op inheems grondgebied, illegale ontbossing, landroof, de verzwakking van de milieubescherming en de productie en export van conflictgrondstoffen.
23 oktober 2020
Women’s Rights Violations in Dutch Palm Oil Supply Chains: The Case Of Guatemala
Dit rapport van ActionAid Nederland en ActionAid Guatemala presenteert gedocumenteerde schendingen van mensenrechten in de palmolieproductie in Guatemala alsmede de verbanden die er zijn tussen deze schendingen en Nederland via de palmoliewaardeketen en de haven van Rotterdam.
1 oktober 2020
Brandbeschleuniger Soja: Handlungsoptionen gegen Entwaldung durch Futtermittelimporte nach Deutschland
In opdracht van Deutsche Umwelthilfe heeft Profundo de Duitse markt voor soja uit Zuid-Amerika onderzocht. Het onderzoek toont aan dat de Duitse intensieve veeteelt sterk afhankelijk is van de invoer van soja, die in verband staat met de illegale ontbossing van tropische regenwouden. De import van soja is daarom een gevaarlijke brandversneller voor de vernietiging van soortenrijke habitats en bossen zoals de Cerrado en het Amazone-regenwoud. Het rapport geeft een reeks criteria voor uitgebreid due diligence-onderzoek naar de toeleveringsketen, kijkt kritisch naar de rol van de TSD-hoofdstukken in handelsovereenkomsten en geeft een samenvatting van de belangrijkste aanbevelingen voor effectieve wetgeving om ontbossingsvrije toeleveringsketens voor grondstoffen te realiseren.
27 oktober 2020
Eerlijke Bankwijzer, 18e update
De Eerlijke Bankwijzer is een consumententool. Steeds meer consumenten vinden het belangrijk dat hun bank maatschappelijk verantwoord investeert. Consumenten worden via de site van de Eerlijke Bankwijzer (www.eerlijkebankwijzer.nl) betrokken bij het verwezenlijken van het doel van de Eerlijke Bankwijzer. Op de website kunnen consumenten het MVO-beleid en -praktijk van de belangrijkste bankgroepen vergelijken en kunnen zij hen ook aanschrijven voor het geven van eventuele positieve of negatieve feedback.
25 oktober 2020
Who is profiting from Brazilian soy? An analysis of the Dutch soy supply chain
Dit onderzoek analyseert de rol van Braziliaanse soja in het totale binnenlandse sojagebruik op de Nederlandse markt en heeft tot doel de omzet en winst te schatten die ermee wordt gegenereerd door een selectie van belangrijke belanghebbenden uit de sector op verschillende niveaus van de toeleveringsketen - van import en crush tot diervoeder tot verwerking van dierlijke producten en uiteindelijk in de detailhandel.
15 oktober 2020
Fossil Fuel Portfolio of Credit Suisse and UBS
Profundo heeft voor de Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) financieel onderzoek gedaan naar de fossiele-brandstofportefeuilles van de Zwitserse banken Credit Suisse en UBS.

september 2020

15 september 2020
Doubling Down on Deforestation: How the Big Three Asset Managers Enable Consumer Goods Companies to Destroy the World’s Forests
Dit rapport laat zien dat de grootste Amerikaanse vermogensbeheerders, BlackRock, State Street en Vanguard - bekend als de Big Three - de inspanningen van consumentenmerken en agro-bedrijven om de ontbossing een halt toe te roepen expliciet hebben ondermijnd. De Big Three hebben gezamenlijk aandelen ter waarde van bijna 700 miljard dollar in consumentenmerken met schakels in de toeleveringsketen voor de vernietiging van het regenwoud, en tientallen miljarden meer in de agro-bedrijven die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de wijdverspreide ontbossing. Alle drie de vermogensbeheerders hebben tegengestemd of hebben zich onthouden van stemming over elke afzonderlijke aandeelhoudersresolutie waarin wordt geëist dat bedrijven sinds 2012 actie ondernemen tegen de ontbossing, en het ontbreekt aan een duidelijk beleid om met bedrijven in gesprek te gaan over deze kwestie, die de tweede belangrijkste oorzaak van de klimaatverandering is.
8 september 2020
ESG-Analyse Uber Technologies
Profundo heeft voor Transport & Environment een analyse uitgevoerd over de ESG-risico's en kansen van de Ridesharing (taxi) business unit van Uber Technologies. Het bedrijf wordt geconfronteerd met klimaat-, milieu-, congestie- en arbeidswetgeving in de Europese Unie en in andere Europese landen, die een negatieve invloed van USD 31 miljard (-44%) zou kunnen hebben op de waarde van de investeringen van beleggers. Door een verschuiving naar elektrische voertuigen kunnen aandeelhouders profiteren van USD 14 miljard aan waardecreatie (+20%), voornamelijk door een betere reputatie in combinatie met meer aandacht van ESG-beleggingsportefeuilles voor een belegging in Uber.
9 september 2020
The Asian Web: Tracking Regional Financial Flows
Dit rapport identificeert de financiële stromen naar vier risicovolle sectoren - landbouw, fossiele brandstoffen, infrastructuur en energieopwekking - in de Fair Finance Asia (FFA) landen (Cambodja, India, Japan, de Filippijnen, Thailand en Vietnam). Uit het onderzoek blijkt dat financiële instellingen uit Azië, Noord-Amerika en Europa tussen 2014 en 2019 ongeveer 556 miljard dollar aan leningen en underwriting hebben verstrekt aan enkele van de grootste bedrijven die actief zijn in deze risicovolle sectoren in de FFA-landen.
1 september 2020
Forests & Finance
Forests and Finance is een website die de rol laat zien die de financiële sector speelt bij ontbossing in tropische gebieden. De online, openbaar toegankelijke database is nu uitgebreid naar Brazilië en Centraal- en West-Afrika, en naar Zuidoost-Azië. De database fungeert als een transparantie-instrument en biedt maatschappelijke organisaties en journalisten een diepgaand inzicht in financiers die bedrijven met grote ontbossings-risico's ondersteunen. Het is een gezamenlijk initiatief van de Forests & Finance Coalition, waaronder Rainforest Action Network, Tuk Indonesia, Profundo, Amazon Watch, Repórter Brasil en BankTrack.

Website: Forests & Finance

Rapport: Forests & Finance: Is Your Money Destroying Rainforests or Violating Rights? (pdf)

Ambiencia: Banco do Brasil é o maior credor de setores que desmatam no país, diz estudo

Askara: Perbankan Dunia dan Kesengajaan Pembakaran Hutan

Associated Press News: Palm oil labor abuses linked to world’s top brands, banks

Banktrack: Global climate groups issue guidance to finance giants on aligning with Paris Agreement goals

Banktrack: Global Witness, BankTrack and 19 other civil society organisations call on UK government not to leave finance out of a proposed new law on deforestation

Berita Sawit: Korporasi dan Bank Negara Dorong Karhutla di Indonesia

Bloomberg Quint: Banks Direct $154 Billion to Firms Responsible for Deforestation

ClimaInfo: Bancos injetaram mais de US$ 150 bilhões em empresas ligadas ao desmatamento desde o Acordo de Paris

Criptonizando: Banco do Brasil é o maior credor de setores que desmatam no país, revela estudo

Eco Business: Banks responsible for continuing deforestation in Southeast Asia

Forests & Finance: Banks Funnelled Over USD 150 Billion Into Companies Driving Deforestation Since Paris Agreement, New Data Analyses Shows

Global Witness: Open letter: Don't leave finance out of a future law on imported deforestation

Green Prophet: Is your bank funding fires in the Amazon?

Greeners: Bank Negara di Balik Karhutla

Hijauku: Bank Kucurkan $154 Miliar untuk Perusahaan Perusak Hutan

Journal de l'environment: Déforestation: les banques mises en cause

Le Soir: Environnement: les banques investissent de plus en plus dans la déforestation

Marianne: BNP Paribas, Crédit agricole, BPCE Group... Des banques françaises financent la déforestation en Amazonie

Mongabay: $154b in capital has gone to 300 forest-risk companies since the Paris Agreement

Mongabay: BlackRock’s $400m stake in Amazon meatpackers defies sustainability cred

Mongabay: How Morgan Stanley is linked to deforestation in the Amazon

MSN: Bancos investem pesado em empresas ligadas a desmate desde Acordo de Paris

Novethic Essentiel: Forests and Finance veut stopper la déforestation en asséchant ses financements

O Eco: Bancos injetaram R$ 235 bilhões em frigoríficos desmatadores desde o Acordo de Paris

O eco: Com R$ 2,2 bi, BlackRock tem bala de prata para frigoríficos que desmatam Amazônia

Portal veg: Frigoríficos receberam R$ 235 bilhões de bancos em quatro anos

Repórter Brasil: BB e BNDES são os bancos que mais financiam setores que desmatam, mostra estudo internacional

Repórter Brasil: Como a Morgan Stanley está ligada ao desmatamento na Amazônia

Revista Planeta: Bancos investem pesado em empresas ligadas a desmate desde Acordo de Paris

RTS: Audio: Les forêts tropicales attirent toujours plus d'investisseurs, dénoncent des ONG

The Business Times: Banks direct US$154b to firms responsible for deforestation

The Jakarta Post: Banks contribute to deforestation, land degradation: Report

Villagerspost: Korporasie dan bank negara ikut bertangung jawab mendorong karhutla di Indonesia

Warta Jakarta: BRI dan BNI Sebagai Penyandang Dana Perusahaan Yang Membakar Hutan dan Lahan di Indonesia

Meer resultaten...
Disclaimer
Copyright Profundo, bouw EasyMIND