Meer informatie?
Neem contact op met Barbara Kuepper
Meer informatie?
Neem contact op met Diana Quiroz
Meer informatie?
Neem contact op met Gerard Rijk
Meer informatie?
Neem contact op met Jan Willem van Gelder
Meer informatie?
Neem contact op met Ward Warmerdam

Projecten

Onze projecten hebben betrekking op veel verschillende economische sectoren, grondstoffen, duurzaamheidsthema's en landen. Deze pagina geeft een overzicht van alle projecten die Profundo in de loop van de jaren heeft uitgevoerd. In het menu kunt u de projecten filteren op de themagebieden waarop wij actief zijn. Elk project wordt kort beschreven en waar mogelijk laten we de geproduceerde rapporten, brochures of presentaties zien. Ook laten we zien hoe media en politiek op het project reageerden.

Als u op zoek bent naar een specifiek rapport, raden we u aan om onze Portfolio-pagina te bezoeken.

We analyseren de financiële kengetallen van bedrijven en beoordelen in scenariostudies wat de financiële impact kan zijn van Environmental, Social en Governance (ESG) risico's, zoals ontbossing, klimaatverandering, mensenrechtenschendingen, uitputting van natuurlijk kapitaal en andere duurzaamheidskwesties.
We analyseren en beoordelen het verantwoord beleggings- en kredietbeleid van banken en beleggers en we adviseren over hoe dat beleid kan worden verbeterd en geïmplementeerd via screening, stembeleid, engagement en uitsluitingsstrategieën.
We analyseren hoe bedrijven worden gefinancierd door banken, aandeelhouders en andere financiële instellingen, om te beoordelen wat deze financiers kunnen doen om duurzame bedrijfspraktijken te bevorderen. We leggen ook eigendomsstructuren bloot, vaak in samenhang met structuren die bedrijven hebben opgezet om belastingen te ontwijken.
We analyseren mensenrechten- en andere duurzaamheidsrisico's in internationale waardeketens en identificeren wat verschillende partijen kunnen doen om duurzame ontwikkeling in de landbouw, bosbouw, veeteelt, energiewinning, visserij en mijnbouw te bevorderen.

december 2019

2 december 2019
Insuring Coal No More, The 2019 Scorecard on Insurance, Coal and Climate Change
Insuring Coal No More analyseert de evoluerende rol van de wereldwijde verzekeringssector in de overgang naar een koolstofarme economie. Het richt zich op 30 toonaangevende verzekeraars en beoordeelt hun beleid, desinvesteringen en andere aspecten met betrekking tot klimaat, op basis van een enquête met meer dan 80 vragen. Van de 30 bedrijven hebben er 24 op de enquête geantwoord of andere informatie verstrekt. Degenen die niet reageerden, werden gescoord op basis van openbaar beschikbare informatie.

november 2019

22 november 2019
Palm Oil Biofuels Market May See Shake-Up in 2020, Heightening Leakage Risks
De uitbreiding van de palmolie-industrie in de afgelopen tien jaar was gedeeltelijk een reactie op de verwachte vraag naar biobrandstoffen wereldwijd. De verwachte toename van biodiesel in de EU is niet uitgekomen, resulterend in een systematisch overaanbod van palmolie in Zuidoost-Azië. Een aantal recente beleidsinitiatieven kan aanzienlijke verschuivingen teweegbrengen op de eindgebruikersmarkten van op palmolie gebaseerde biodiesel vanaf 1 januari 2020. De groeimarkten evoor biodiesel staan niet bekend om hun strikte duurzaamheidseisen en daardoor is er een risico dat niet-duurzame palmolie naar die groeimarkten weglekt.
15 november 2019
Procter & Gamble’s Deforestation Exposure May Affect Reputation
Procter & Gamble heeft een No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) -beleid dat alle externe leveranciers dekt en heeft zich gecommitteerd aan het ontwikkelen van een traceerbare supply chain. P&G past zijn beleid inzake verantwoorde inkoop toe op het niveau van de leveranciersgroep, maar vertrouwt op tussenhandelaren om telers die zich niet gecommitteerd hebben aan dit beleid te betrekken en een schone toeleveringsketen te waarborgen. In juli 2019 heeft P&G het organisatieontwerp gewijzigd in zes Sector Business Units (SBU's). Het heeft een gedecentraliseerde verantwoordelijkheid voor supply chains in zijn nieuwe bedrijfsonderdelen.
28 november 2019
La colossale empreinte carbone des banques : une affaire d’État
Dit rapport biedt een analyse van de uitstoot van broeikasgassen door de financierings- en investeringsactiviteiten van de vier belangrijkste Franse banken - BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale en Banque Populaire Caisse d'Epargne - in de sector fossiele brandstoffen in 2018.
15 november 2019
Research for PECH Committee - Seafood Industry Integration in the EU: all 22 Member States with a coastline
Het doel van deze studie is om een ​​duidelijke beschrijving te geven van de bedrijfsstructuur van de visindustrie in de EU. Het geeft verder een beschrijving van de stuurprogramma's en mechanismen van integratie in de industrie.
4 november 2019
JJF Holding Land-Grabbing Case Intensifies Soy Traders’ Exposure to Cerrado Deforestation
Dit rapport geeft een analyse van ontbossingsrisico's verbonden aan de "JJF Holding de Investimentos e Participações" landroofzaak in Formosa do Rio Preto in de Matopiba-regio van het Cerrado-bioom (Brazilië). Deze JJF Holding-kwestie is één van de grootste landroof zaken in Brazilië. De onduidelijkheid ten aanzien van de eigendom van 366.000 hectare grond, in één van de belangrijkste sojaproducerende gebieden in de Cerrado, leidt tot toenemende ontbossing. De grote soja-handelaren Bunge, ALZ en Cargill worden hierdoor blootgesteld aan ontbossings- en financiële risico's.

oktober 2019

29 oktober 2019
Future Smallholder Deforestation: Possible Palm Oil Risk
Onafhankelijke kleine palmolieboeren in Indonesië worden geconfronteerd met dalende opbrengsten per hectare naarmate hun bomen ouder worden. Financiële hindernissen en problemen met grondbezit staan effectieve financiering van herbeplanting in de weg, waardoor het risico op toenemende ontbossing in Zuidoost-Azië na een periode van afnemende ontbossing weer toeneemt. Dit rapport evalueert de financiële en andere hindernissen in Indonesië en onderzoekt plannen van overheden en bedrijven om oplossingen te bieden.
10 oktober 2019
Workers’ Rights in Supermarkets Supply Chains: New evidence on the need for action.
In het kader van Oxfam Novib’s project Behind the Barcodes zijn er nieuwe praktijkonderzoeken naar misstanden in de productieketens van thee uit Assam, India en tropisch fruit uit Brazilië gedaan. Profundo heeft links tussen supermarkten uit 6 landen en de plantages waar misstanden plaatsvonden gevonden.
15 oktober 2019
Grondstoffenvraag voor de Belgische energietransitie.
De energietransitie die België moet uitvoeren voor de klimaatdoelstellingen van Parijs vraagt om een toenemende exploitatie van grondstoffen. Die grondstoffen zijn nodig voor de constructie van windmolens, zonnepanelen en elektrische auto’s. Lithium-ion batterijen in elektrische auto’s bevatten onder andere lithium en kobalt. Zonnepanelen bevatten boor, cadmium, indium, gallium, selenium, tellurium en zilver. In dit onderzoek kijken VITO en Profundo naar de grondstofvraag en de sociale- en milieu-impact van het delven van de benodigde grondstoffen.

11.11.11

1 oktober 2019
Fair Finance Guide India
De Indiase Fair Finance Guide coalitie heeft voor de eerste keer het verantwoord krediet- en beleggingsbeleid van de grootste Indiase banken beoordeeld, op basis van de Fair Finance Guide methodologie. Die werd ontwikkeld door Profundo, samen met de NGO’s die deelnemen in het Fair Finance Guide International netwerk. Profundo heeft de Indiase Fair Finance Guide coalitie getraind in het gebruik van de methodologie en geadviseerd bij de beoordeling. Fair Finance Guide India is onderdeel van Fair Finance Asia, een regionaal netwerk van Aziatische maatschappelijke organisaties dat tot doel heeft ervoor te zorgen dat financiële instellingen in de regio het welzijn van de gemeenschappen waarin zij actief zijn respecteren. Zeven landen in de regio maken deel uit van de FFA: Cambodja, Japan, India, Indonesië, de Filippijnen, Thailand en Vietnam. Zien wat Fair Finance Guide inhoudt? Bekijk hier het filmpje: https://youtu.be/zdks3jqmvuw

september 2019

23 september 2019
ABP’s carbon footprint: Trend analysis per asset class and sector
ABP onthult de koolstofvoetafdruk van haar aandelenportefeuille en rapporteert de trends tussen 2015 en 2018. Dit onderzoek - in opdracht van Greenpeace, Both Ends, urgwewald en Fossiel Vrij NL - biedt een meer gedetailleerde analyse op sectorniveau van trends in investeringen en toe te schrijven uitstoot. Bovendien laat het onderzoek ook zien dat het mogelijk is om de CO2-voetafdruk van ABP voor andere activaklassen te schatten met behulp van de PCAF-methode.
23 september 2019
Advies over Verkenning markt voor groene financiering
Op 29 augustus 2019 stuurde de Nederlandse minister van Financiën, Wopke Hoekstra, een brief naar de Tweede Kamer over “Verkenning markt voor groene financiering”. Deze notitie plaatst enige kanttekeningen bij de inhoud van die brief.

augustus 2019

29 augustus 2019
Eerlijk Pensioen Label: Mapping farm animal welfare risks
Case study over beleggingen door Nederlandse pensioenfondsen in risicovolle bedrijven in de waardeketen van kip en varkensvlees. De grootste Nederlandse pensioenfondsen beleggen in de kippen- en varkensvlees producerende bedrijven. Deze bedrijven houden zich over het algemeen niet aan de minimumnormen voor dierenwelzijn en stellen beleggingen van pensioenfondsen bloot aan vele ESG-risico's, waaronder dierenwelzijn. In Profundo's nieuwe rapport voor het Eerlijk Pensioen Label Nederland, staan aanbevelingen aan de pensioenfondsen met betrekking tot verantwoord beleggen in de sector.
30 augustus 2019
Palm Oil Growers Suspended Over Deforestation Lose USD 1.1B in Equity Value
Een grote meerderheid van wereldwijde palmoliehandelaren en raffinaderijen hebben No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) beleid geïmplementeerdde afgelopen jaren. Overtredingen van dergelijk beleid hebben herhaaldelijk geleid tot schorsing van oliepalmkwekers uit toeleveringsketens. Dit rapport onderzoekt hoe 15 schorsingen, als gevolg van niet-naleving van NDPE, impact hebben op de financiële situatie prestaties van vier oliepalmkwekers: Sawit Sumbermas Sarana (SSMS), Austindo Nusantara Jaya (ANJ), Tunas Baru Lampung (TBLA) en Indofood Agri Resources.
1 augustus 2019
Glencore Agriculture Exposes Canadian Pension Funds to Deforestation Risks
Glencore Agriculture is een agrarisch handelsbedrijf voor grondstoffen dat actief is op de markten voor maïs, katoen, soja en granen. Dit rapport beoordeelt de blootstelling van Glencore Agriculture aan ontbossingsrisico's in de sojaketen van Brazilië.
Meer resultaten...
Disclaimer
Copyright Profundo, bouw EasyMIND