Meer informatie?
Neem contact op met Barbara Kuepper
Meer informatie?
Neem contact op met Diana Quiroz
Meer informatie?
Neem contact op met Gerard Rijk
Meer informatie?
Neem contact op met Jan Willem van Gelder
Meer informatie?
Neem contact op met Ward Warmerdam
 • Duurzaamheidsthema's (628)
  • Arbeidsrecht (25)
  • Belastingontwijking (26)
  • Biodiversiteit (163)
  • Buitenlandse investeringen (0)
  • Circulaire economie (6)
  • Conflict en veiligheid (73)
  • Dierenwelzijn (21)
  • Gender (2)
  • Genetische modificatie (6)
  • Gezondheid (10)
  • Klimaatverandering (221)
  • Landgrabbing (122)
  • Marktregulering (34)
  • Mensenrechten (194)
  • Migratie (3)
  • MVO beleid en praktijk (141)
  • Transparantie (9)
  • Waardeketens (38)
  • Water (19)
 • Sectoren & Grondstofketens (1076)
  • Banken (556)
  • Beleggers (18)
  • Bosbouw (143)
   • Hout (100)
   • Pulp & papier (90)
  • Bouw (10)
  • Chemie (29)
  • Energie (311)
   • Biobrandstoffen (40)
   • Duurzame energie (19)
   • Elektriciteit (12)
   • Kernenergie (22)
   • Kolencentrales (100)
   • Olie & gas (157)
   • Teerzanden (2)
   • Waterkracht (50)
  • Farmaceuten (4)
  • Investeringen (214)
  • Kleding (6)
  • Landbouw (302)
   • Aardappel (7)
   • Banaan (5)
   • Cacao (16)
   • Cassave (3)
   • Fruit (16)
   • Groente (16)
   • Katoen (6)
   • Koffie (5)
   • Palmolie (208)
   • Rijst (6)
   • Rubber (11)
   • Soja (91)
   • Suiker (22)
   • Tabak (3)
  • Mijnbouw (165)
   • Aluminium (13)
   • Diamant (7)
   • Goud (46)
   • Kobalt (11)
   • Koper (42)
   • Lood (8)
   • Nikkel (20)
   • Platina (9)
   • Staal (12)
   • Steenkool (92)
   • Tantalum (7)
   • Uranium (8)
   • Zink (12)
  • Recycling (11)
  • Transport (26)
  • Veeteelt (58)
   • Pluimvee (27)
   • Rundvlees (35)
   • Varkens (27)
   • Zuivel (24)
  • Verzekeraars (64)
  • Visserij (41)
   • Garnalen (12)
   • Pelagische vis (30)
   • Tonijn (11)
  • Voeding (40)
  • Wapens (100)
 • Sectoren & Grondstofketens
 • Duurzaamheidsthema's

Projecten

Onze projecten hebben betrekking op veel verschillende economische sectoren, grondstoffen, duurzaamheidsthema's en landen. Deze pagina geeft een overzicht van alle projecten die Profundo in de loop van de jaren heeft uitgevoerd. In het menu kunt u de projecten filteren op de themagebieden waarop wij actief zijn. Elk project wordt kort beschreven en waar mogelijk laten we de geproduceerde rapporten, brochures of presentaties zien. Ook laten we zien hoe media en politiek op het project reageerden.

 

We analyseren de financiële kengetallen van bedrijven en beoordelen in scenariostudies wat de financiële impact kan zijn van Environmental, Social en Governance (ESG) risico's, zoals ontbossing, klimaatverandering, mensenrechtenschendingen, uitputting van natuurlijk kapitaal en andere duurzaamheidskwesties.
We analyseren en beoordelen het verantwoord beleggings- en kredietbeleid van banken en beleggers en we adviseren over hoe dat beleid kan worden verbeterd en geïmplementeerd via screening, stembeleid, engagement en uitsluitingsstrategieën.
We analyseren hoe bedrijven worden gefinancierd door banken, aandeelhouders en andere financiële instellingen, om te beoordelen wat deze financiers kunnen doen om duurzame bedrijfspraktijken te bevorderen. We leggen ook eigendomsstructuren bloot, vaak in samenhang met structuren die bedrijven hebben opgezet om belastingen te ontwijken.
We analyseren mensenrechten- en andere duurzaamheidsrisico's in internationale waardeketens en identificeren wat verschillende partijen kunnen doen om duurzame ontwikkeling in de landbouw, bosbouw, veeteelt, energiewinning, visserij en mijnbouw te bevorderen.

juli 2020

23 juli 2020
Major Deforestation Footprint a Risk for Yum China’s Secondary Listing
Yum China Holdings Inc. (YUMC) is de grootste restaurantketen in China. Dit rapport bespreekt de blootstelling van het bedrijf aan ontbossing en daaraan gerelateerde financiële risico's.
1 juli 2020
Spot Market Purchases Allow Deforestation-Linked Palm Oil to Enter NDPE Supply Chains
De palmolie-industrie heeft de laatste jaren een aanzienlijke transformatie ondergaan. Leveranciers die zich niet aan het NDPE-beleid (no deforestation, no peat, no exploitation) houden steeds vaker worden uitgesloten van de toeleveringsketen. Deze vooruitgang wordt echter ondermijnd wanneer dezelfde toeleveranciers via spotaankopen toch in de toeleveringsketen terecht komen. Toch is er weinig bekend over de spotmarkt. Dit artikel geeft een informatie over de markt, de werking ervan en het risico dat het met zich meebrengt voor de naleving van NDPE-beleid.
15 juli 2020
Fool's Gold: The financial institutions risking our renewable energy future with coal
Profundo heeft financieel onderzoek gedaan voor de update van het rapport Fools Gold - The financial institutions risking our renewable energy with coal. Het rapport onderzoekt acht Europese en vier belangrijke internationale financiële instellingen met nauwe banden met de acht meest vervuilende steenkoolbedrijven in Europa. Alle onderzochte financiële instellingen zijn sinds het uitkomen van het speciale IPCC-rapport over opwarming van 1,5 graden in oktober 2018 doorgegaan met geld pompen in bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de helft van de Europese steenkoolemissies.

juni 2020

24 juni 2020
Value Chain Analysis of Macadamia Nuts in Kenya
Voor het Nederlands Centrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden (CBI) heeft Profundo een onderzoek uitgevoerd naar de Keniaanse macadamia-waardeketen. De teelt van macadamia's biedt een belangrijke bron van inkomsten voor producenten wereldwijd en vooral voor kleine boeren in Kenia. Dit onderzoek identificeert de belangrijkste obstakels en kansen in de macadamia-waardeketen.
10 juni 2020
Financiering van Nornickel door Duitse banken
Profundo heeft gegevens verstrekt over de financiering van Nornickel, het bedrijf dat betrokken was bij het recente olielek in het Russische Noordpoolgebied. Uit het onderzoek blijkt dat twee grote Duitse banken, Commerzbank en Deutscher Bank, krediet hebben geleverd aan het bedrijf.
17 juni 2020
Investeringen in Nornickel door ABP en ING
Profundo heeft gegevens verstrekt over investeringen in Nornickel, het bedrijf dat betrokken was bij het recente olielek in het Russische Noordpoolgebied. Uit het onderzoek blijkt dat ABP en ING opgeteld ongeveer een miljard euro in het bedrijf hebben geïnvesteerd.
16 juni 2020
Claims of pension providers on their contribution to the SDGs
In deze scopingstudie heeft Profundo 28 pensioenaanbieders uit Duitsland, Nederland, Noorwegen en Zweden onderzocht op hun claims over hun bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN (SDG's). Het resultaat is een overzicht van alle publiek beschikbare uitspraken met betrekking tot de SDG's door de pensioenuitvoerders, alsmede de gebruikte instrumenten, zoals ESG-integratie, actief aandeelhouderschap (engagement en stemmen) of impact investing.
5 juni 2020
Applying the Fair Finance Guide Methodology to DFIs
Aan de hand van de methodologie van de Fair Finance Guide International heeft Profundo het krediet- en investeringsbeleid van zes ontwikkelingsfinancieringsinstellingen (DFI's) beoordeeld op negen duurzaamheidsthema's (klimaatverandering, gendergelijkheid, gezondheid, mensenrechten, natuur, financiële sector, elektriciteitsopwekking, transparantie en verantwoording). Dit is de eerste keer dat de methode van de Fair Finance Guide op DFI's wordt toegepast. De studie heeft betrekking op de Afrikaanse Ontwikkelingsbank, de Ontwikkelingsbank van Zuidelijk Afrika, de Europese Investeringsbank, de Nederlandse Ontwikkelingsbank (FMO), de Industriële Ontwikkelingsmaatschappij en de Nieuwe Ontwikkelingsbank (BRICS).

mei 2020

14 mei 2020
Eerlijke Pensioenwijzer - Eerste update
Voor de Eerlijke Pensioenwijzer (voorheen Eerlijk Pensioenlabel) heeft Profundo het beleggingsbeleid van de tien grootste Nederlandse Pensioenfondsen beoordeeld. Dit is de eerste update van het beleidsonderzoek sinds de nulmeting in Maart 2019.
12 mei 2020
Deforestation for Agricultural Commodities a Driver of Fires in Brazil, Indonesia in 2019
De grote branden in Braziliaanse tropische bossen kregen veel media-aandacht in 2019. NGOs, politici en beroemdheden riepen op tot actie om te stoppen met ontbossing voor de productie van soja en vee - de belangrijkste oorzaak van de branden. In Indonesië waren ook veel grote branden in 2019, met name gerelateerd aan ontbossing voor de productie van palmolie. De bossen van Brazilië en Indonesië slaan grote hoeveelheid koolstofdioxide op en hebben een belangrijke rol in het reguleren van het klimaat. Bij bosbranden komt de opgeslagen CO2 weer terug in de atmosfeer, waardoor klimaatverandering versterkt wordt. Dit rapport beschrijft de belangrijkste oorzaken van de branden in Brazilië en Indonesië, de belangrijkste actoren, de politieke situatie, en de risico's voor investeerders.
13 mei 2020
La Place Financière de Paris au Fond du Puits
Profundo heeft gegevens verstrekt over de financiering die Franse financiële instellingen hebben verstrekt aan olie- en gasprojecten in Noord-Amerika. Het onderzoek wijst uit dat Société Generale, Crédit Agricole, BNP Paribas en de Banque Populaire Caisse d´Epargne (BPCE) -groep sinds het akkoord van Parijs 22 miljard euro aan financiering hebben toegekend aan Noord-Amerikaanse schalieolie en -gasprojecten.
7 mei 2020
Labour Compliance in the Cement Sector in the Middle East and North Africa
Dit onderzoek is uitgevoerd in de context van BWI's campagne over arbeidsrechten in de bouwsector in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Het rapport presenteert de resultaten van veldonderzoek in drie fabrieken van de LafargeHolcim Groep in Jordanië en beoordeelt de mate waarin arbeidsstandaarden worden nageleefd.

april 2020

28 april 2020
NDPE Policies Cover 83% of Palm Oil Refineries; Implementation at 72%
Palmolie-raffinaderijen vormen een strategisch knelpunt in de wereldwijde toeleveringsketen. Sinds 2014 hebben de grootste raffinaderijen een No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE)-beleid gevoerd, het sterkste particuliere instrument om de directe link tussen ontbossing en palmolie te verbreken. Raffinaderijen verbinden zich tot een NDPE-beleid dat betrekking heeft op hun plantages en de plantages van hun externe leveranciers. Dit marktmechanisme functioneert het best wanneer de hele industrie zich aan de afspraken houdt. Niet-meewerkende raffinaderijen blijven echter niet-duurzame palmolie op de markt brengen.
22 april 2020
Impact coronacrisis olieprijsoorlog op aandelenportefeuilles ABP en PFZW
Profundo heeft een simulatie uitgevoerd van de impact van de coronacrisis en de olieprijsoorlog op de waarde van de aandelenportefeuilles van ABP en PFZW, twee van de grootste Nederlandse pensioenfondsen. De simulatie laat zien dat de 'fossiele beleggingen' van de pensioenfondsen door de crisis veel sterker in waarde zijn gedaald dan de niet-fossiele beleggingen.
27 april 2020
Finanza Fossile
Het rapport "Fossil Finance" laat in detail zien welke rol de grootste Italiaanse banken, verzekeringsmaatschappijen en investeringsfondsen spelen bij het verergeren van klimaatverandering.
Meer resultaten...
Disclaimer
Copyright Profundo, bouw EasyMIND