Meer informatie?
Neem contact op met Anniek Herder
Meer informatie?
Neem contact op met Anselm Iwundu
Meer informatie?
Neem contact op met Barbara Kuepper
Meer informatie?
Neem contact op met Gerard Rijk
Meer informatie?
Neem contact op met Jan Willem van Gelder
Meer informatie?
Neem contact op met Ward Warmerdam

Projecten
: Financiering en belasting

Onze projecten hebben betrekking op veel verschillende economische sectoren, grondstoffen, duurzaamheidsthema's en landen. Deze pagina geeft een overzicht van alle projecten die Profundo in de loop van de jaren heeft uitgevoerd. In het menu kunt u de projecten filteren op de themagebieden waarop wij actief zijn. Elk project wordt kort beschreven en waar mogelijk laten we de geproduceerde rapporten, brochures of presentaties zien. Ook laten we zien hoe media en politiek op het project reageerden.

Als u op zoek bent naar een specifiek rapport, raden we u aan om onze Portfolio-pagina te bezoeken.

We analyseren mensenrechten- en andere duurzaamheidsrisico's in internationale waardeketens en identificeren wat verschillende partijen kunnen doen om duurzame ontwikkeling in de landbouw, bosbouw, veeteelt, energiewinning, visserij en mijnbouw te bevorderen.
We analyseren hoe bedrijven worden gefinancierd door banken, aandeelhouders en andere financiële instellingen, om te beoordelen wat deze financiers kunnen doen om duurzame bedrijfspraktijken te bevorderen. We leggen ook eigendomsstructuren bloot, vaak in samenhang met structuren die bedrijven hebben opgezet om belastingen te ontwijken.
We analyseren en beoordelen het verantwoord beleggings- en kredietbeleid van banken en beleggers en we adviseren over hoe dat beleid kan worden verbeterd en geïmplementeerd via screening, stembeleid, engagement en uitsluitingsstrategieën.
We analyseren de financiële kengetallen van bedrijven en beoordelen in scenariostudies wat de financiële impact kan zijn van Environmental, Social en Governance (ESG) risico's, zoals ontbossing, klimaatverandering, mensenrechtenschendingen, uitputting van natuurlijk kapitaal en andere duurzaamheidskwesties.
We analyseren waar overheidsbeleid op economisch, fiscaal en milieugebied de duurzame transitie van het bedrijfsleven en de financiële wereld bevordert of juist belemmert. Ook ontwikkelen we voorstellen voor alternatief beleid.

december 2018

5 december 2018
Coal Exit
Profundo heeft de financiële data geleverd voor de Global Coal Developers lijst, die is gepubliceerd door Urgewald on coalexit.org, in samenwerking met BankTrank, Les Amis de la Terre, RAN en Re:Common. De financiële informatie behelst de leningen en underwritings aan, en de obligaties en aandelen van 120 kolenbedrijven wereldwijd.

november 2018

27 november 2018
Still Undermining our Future?
Voor dit rapport is onderzocht welke veranderingen zich hebben voorgedaan in de leningen en investeringen die Nederlandse financiële instellingen hebben gedaan sinds het Parijse Klimaatakkoord van 2015, op het gebied van hernieuwbare energie en fossiele brandstoffen. Het laat zien dat individuele banken en verzekeraars ver achter liggen bij de trend om meer hernieuwbare energie te financieren.
15 november 2018
Carbon footprint of Japanese financial institutions
Het doel van deze studie is om een schatting te maken van de carbon footprint van 15 Japanse financiële instellingen (banken en verzekeraars) door middel van hun aandelen in de top 50 van CO2 uitstoters in Japan.

september 2018

10 september 2018
Energy Finance in Japan 2018: Funding Climate Change and Nuclear Risk
Het doel van dit rapport is tweeledig. Ten eerste het identificeren van Japanse financiële instellingen die niet betrokken zijn bij Japanse bedrijven die actief zijn in kolen, fossiele brandstoffen en kernenergie. Ten tweede het identificeren van financiële instellingen (banken, vermogensbeheerders en verzekeringsmaatschappijen) die juist de belangrijkste financiële relaties hebben met bedrijven die actief zijn in fossiele brandstoffen en kernenergie in Japan.

maart 2018

28 maart 2018
Banking on Climate Change
Dit jaarlijkse rapport laat zien hoeveel financiering banken tussen 2015 en 2017 hebben verstrekt aan producenten van de meest vervuilende en schadelijke fossiele brandstoffen, zoals teerzanden, LNG en steenkool. Ook wordt het beleid van de banken op dit gebied beoordeeld. Voor dit onderzoek analyseerde Profundo de mate van betrokkenheid van verschillende energiebedrijven bij dit soort fossiele brandstoffen.

Rapport: BankTrack en RAN: Banking on Climate Change

BankTrack: RBS moves on coal and tar sands and takes the lead of UK banks

BankTrack: Report finds major banks ramped up fossil fuel financing to $115 billion in 2017

Bloomberg (Verenigde Staten): ‘Extreme’ Fossil-Fuel Lending Fell in 2017 -- Except in Canada

Common Dreams (Verenigde Staten): Going Backward in Trump Era, Big Bank Investment in World's Dirtiest Energy Projects Surged in 2017

Ecowatch (Verenigde Staten): Bank Funding of Fossil Fuels Soars

Eenergiezukunft (Duitsland): Milliarden für die Finanzierung fossiler Energien

Financial Times: Banks pushed to cleanse their balance sheets of climate risk

Independent (Groot-Brittannië): Bank financing of extreme fossil fuel soars, according to damning report

New York Times: Think the Big Banks Have Abandoned Coal? Think Again

NN Group: NN Group excludes investments in oil sands

Sierra (Verenigde Staten): Bank Funding in Fossil Fuels Increased Last Year

Süddeutsche Zeitung (Duitsland): Banken pumpen Milliarden in klimaschädliche Industrien

The Guardian (Verenigde Staten): 'Extreme' fossil fuel investments have surged under Donald Trump, report reveals

The Huffington Post (Verenigde Staten): Top Banks Pumped Billions More Into The Dirtiest Fossil Fuels Last Year

Think Progress (Verenigde Staten): Banks ‘backslide’ into financing the world’s most carbon-intensive fossil fuel projects

Treehugger (Verenigde Staten): Big North American banks still banking on extreme fossil fuels

februari 2018

28 februari 2018
Maybank: The Single Largest Palm Oil Financier
Dit rapport voor TuK Indonesia, laat zien dat Maybank de grootste financier van de palmoliesector wereldwijd is. De bank heeft 11% van alle leningen en underwritings aan 85 palmolie bedrijven verstrekt, in de periode tussen 2010 en 2016. Echter, de bank heeft geen publiekelijk beschikbaar risico-beleid voor het financieren van deze sector. De bank heeft financiële relaties met een groot aantal controversiële palmolie bedrijven die te maken hebben met milieu-issues, maatschappelijke issues en governance issues. Dit zorgt er voor dat Maybank grote financiele risico's en reputatie risico's loopt.

juli 2017

18 juli 2017
Sustainable Banking Initiatives: Regulators’ Role in Halting Deforestation
Natural forests are under threat of deforestation and forest degradation, leading to significant carbon emissions, loss of biodiversity and livelihoods of indigenous communities, and other adverse sustainability impacts. International financial banking regulation generally does not recognize environmental and social risks including those from deforestation as material risks to financial stability. However, over the past ten years sustainable banking initiatives by national policymakers and regulators have emerged. These initiatives can support the commercial banking sector in mitigating deforestation risk while enabling sustainable economic development. This report describes a framework for sustainable banking initiatives and profiles three pioneers of sustainable banking regulation and implementation.

mei 2017

1 mei 2017
The involvement of European insurance groups in the fossil fuels sector
Het doel van dit onderzoek was om de betrokkenheid van 15 grote Europese verzekeraars bij de fossiele sector in kaart te brengen. Hiervoor zijn analyses gemaakt van investeringen, underwriting activiteiten en beleid van elk van de geselecteerde verzekeraars. De resultaten laten zien dat de verzekeraars samen meer dan US$ 130 miljard aan investeringen hebben in fossiele brandstof bedrijven. Het laat ook zien dat 11 van deze verzekeraars veel te maken hebben met de underwriting sector van de fossiele brandstoffen wereldwijd.

maart 2017

2 maart 2017
Case study: Controversial Arms Trade
Dit onderzoek laat zien of en in hoeverre de tien grootste verzekeraars, die actief zijn in Nederland, investeren in bedrijven die betrokken zijn bij controversiële wapenhandel.

PAX

Rapport: Eerlijke Verzekeringswijzer: Case study: Controversial Arms Trade

Assurantie Magazine: Kamerleden willen opheldering over investeringen in wapentuig

Assurantie Magazine: Ploumen: ‘Lage mvo-score verzekeraars teleurstellend’

BNR Nieuwsradio: Verzekeraars indirect betrokken bij burgeroorlog

De Telegraaf: 'Verzekeraars investeren in wapenproductie'

Eerlijke Verzekeringwijzer: Verzekeraars steken miljarden in vijf wapenbedrijven die leveren aan Saoedi-Arabië

Het Financieele Dagblad: ‘Levensverzekeraars investeren in wapens’

NOS: Verzekeraars hebben nog steeds belangen in wapenfabrikanten

NRC: Grote verzekeraars investeren in wapenleveranciers Saoedi-Arabië

NRC: Wrang: oorlog in Jemen als investering

OneWorld: Verzekeraars investeren in omstreden wapenhandel

Radio 1 Journaal: Verzekeraars hebben nog steeds belangen in wapenfabrikanten

RTL Z: Verzekeraars steken nog steeds geld in wapenfabrikanten

Tweede Kamer der Staten-Generaal: Antwoord op vragen van het lid Karabulut over de investeringen van Nederlandse levensverzekeraars in wapenbedrijven die aan Saoedi-Arabië leveren

Tweede Kamer der Staten-Generaal: Antwoorden op de schriftelijke vragen gesteld door de leden Sjoerdsma (D66), Servaes (PvdA) en Jasper van Dijk (SP) over Nederlandse verzekeraars die nog steeds investeren in wapenfabrikanten. Deze vragen werden ingezonden op 6 maart 2017.

Tweede Kamer der Staten-Generaal: Vragen van de leden Sjoerdsma (D66), Servaes (PvdA) en Jasper van Dijk (SP) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over Nederlandse verzekeraars die nog steeds investeren in wapenfabrikanten

Tweede Kamer der Staten-Generaal: Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de Ministers voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Financiën over de investeringen van Nederlandse levensverzekeraars in wapenbedrijven die aan Saudi-Arabië leveren (ingezonden 15 november 2018).

november 2016

18 november 2016
Links Between Palm Oil Suppliers and Swiss Financial Institutions
Dit rapport geeft een overzicht van de financiële relaties tussen geselecteerde groepen van Zwitserse financiële instellingen en palmolie producenten. Het onderzoek bouwt voort op eerder onderzoek voor Brot für alle.

Brot für alle

4 november 2016
Research for European Parliament - Seafood industry integration in the EU
Voor deze studie is de mate van verticale en horizontale integratie in de Europese visserij industrie onderzocht, alsmede de mechanismes achter deze soorten integratie. Dit is bewerkstelligd door een combinatie van analyses van bedrijfsstructuren , interviews met stakeholders en economische analyse.

oktober 2016

5 oktober 2016
Coal Finance Training Manual - How to stop banks’ support for coal projects and coal companies
Deze handleiding helpt campaigners bij het begrijpen van de verschillende rollen en vormen van betrokkenheid van banken en andere financiële instellingen mbt de financiering van kolenmijnen en kolencentrales. Daarnaast is het de bedoeling dat zij leren effectievere interactie met de banken te ontwikkelen en meer invloed te hebben op hun activiteiten.

september 2016

6 september 2016
Forests and Finance
Forests and Finance is een website die gemaakt is door Transformasi untuk Keadilan Indonesia (TuK), Rainforest Action Network (RAN) en Profundo. De website laat zien welke rol banken en investeerders spelen ontbossing in Zuidoost-Azië.

Website: Forests and Finance

Rapport: Forests and Finance: Banks; High carbon, Hidden risks

Rapport: Perbankan Berkelanjutan – Indonesische gids over duurzaam bankieren

Rapport: Rainforest Action Network: Broken Promises - A case study on how the Tokyo 2020 Games and Japanese financiers are fueling landgrabbing and rainforest destruction in Indonesia

Rapport: Rainforest Action Network: Perilous: Korindo, Land Grabbing and Banks

Aktual (Indonesië): Warga Tiberias Sulsel Dicekam Konflik Agraria

BankTrack; new report linking Nordic banks and government pension funds to Indonesia's palm oil deforestation

Berita (Indonesië): Bank didapati salur dana berbilion dolar kepada firma pembasmian hutan di Asia Tenggara

Beritagar (Indonesië): Ketika bank salurkan kredit untuk perusahaan perusak lingkungan

Bloomberg: Banks Blanketed in Haze They Helped Finance

Bureau Buitenland (Radio 1): Indonesische boeren dupe van palmolie-industrie

Clean Malaysia: Banking on the Death of Forests

CNN Indonesia: Bank Global Dituding Turut Rusak Hutan Asia Tenggara

CNN Indonesia: OJK Janji Kaji Dampak Kredit Bank Terhadap Lingkungan

CNN Indonesia: US$3,89 Miliar Kredit Bank Membawa Malapetaka Bagi Lingkungan

Daily Mail: Banks pump billions into deforestation-linked firms in Southeast Asia - study

Die Vorbänker (Duitsland): Wie Banken die Entwaldung finanzieren

Eco-Business: Banks pump billions into deforestation-linked firms in Southeast Asia: Study

Female Radio (Indonesië): Bank Global Dituding Ikut Rusak Hutan

Financial Times (Groot-Brittannië): The limits of bank self-regulation in fighting deforestation

Gemeenteraad Utrecht: Vragen van PvdD, PvdA en GroenLinks: Huisbankier ABN Amro in de fout met investeringen palmolie

GeoTimes (Indonesië): Tiada Asap tanpa Api, Tiada Deforestasi tanpa Investasi

Het Financieele Dagblad:ABN Amro, Rabobank en ING nog steeds in 'foute' palmolieplantages

Jakarta Globe (Indonesië): "Banks Pump Billions Into Deforestation-Linked Firms in Southeast Asia: Study

Jakarta Globe (Indonesië): Bank Mandiri Denies Link to Companies Blamed for Forest Fires

Jakarta Globe (Indonesië): Court Rejects RAPP's Plea to Revoke Gov't Reprimand Letter

Jakarta Globe (Indonesië): Malaysian, Indonesian Banks Finance Most Forest Destruction in SE Asia

Japanese and Malaysian banks and investors continue to pump billions of dollars into forest-risk companies, without adequate environmental and social safeguards

Kabar News: Olimpiade Tokyo Tersangkut Pengadaan "Kayu Gelap" asal Maluku Utara

Kompas: Mata Pencaharian Masyarakat Halmahera Terancam

Mongabay (Indonesië): OJK Janji Kaji Dampak Kredit Bank Terhadap Lingkungan

Mongabay (Indonesië): Opini: Melindungi Hutan Kita dengan Perbankan Berkelanjutan

Mongabay (Indonesië): Penelitian Temukan Bank-bank Ini Berkontribusi pada Kehancuran Hutan

Mongabay (Indonesië): These banks are pumping billions into Southeast Asia’s deforestation

Mongabay: In funding palm oil giants, banks may share in ‘sins of the companies’

Netral News (Indonesië): LSM Lingkungan Hidup Desak OJK Koreksi Ban Pembakaran Hutan

New York Times: How Big Banks Are Putting Rain Forests in Peril

Quote: Nederlandse banken lenen $537 miljoen aan bedrijven die bossen vernietigen

Rainforest Action Network: Explosive Reports Expose Illegal Logging and Human Rights Abuses by Forestry Giant Korindo Group; Tokyo 2020 Olympics Implicated in Sourcing Tainted Wood

RAN, TuK en Profundo: Bank policy assessment summary

RAN, TuK en Profundo: First of its kind online platform reveals the banks and investors financing companies linked to tropical forest loss in Southeast Asia

RAN, TuK en Profundo: Forests and Finance - Briefing

Research Institute for Environmental Finance (Japan): artikel over Forests & Finance

Reuters: Banks pump billions into deforestation-linked firms in Southeast Asia - study

South China Morning Post: Tokyo 2020 using tainted Indonesian rainforest wood to build venues, say groups; Korean supplier accused of illegal logging

Straits Times: Big banks putting rainforests in peril, says report

Tabloidjubi (Indonesië): Walhi Papua: Bank harus hati-hati beri pinjaman ke perusahaan

The Epoch Times: Holding Banks Accountable for Funding Deforestation

The Jakarta Post (Indonesië): Tiberias residents seek govt's help to end land dispute

The Jakarta Post: Big banks support firms linked to deforestation

The Straits Times: Tokyo Olympics 2020 organisers deny accusations of illegally sourced wood usage

Today (Singapore): Banks pump billions into deforestation-linked firms in South-east Asia: Study

Trouw: Nederlandse banken financieren misstanden in de palmoliesector

Trouw: Ontbossing en keiharde ruzies over grond: de schaduwkant van palmolie

TuK (Indonesië): Maybank: the single largest palm oil financier

TuK (Indonesië): Sime Darby urged to resolve long-standing land rights conflict before stock exchange listing of its plantation division

TuK Indonesia: Warning to financiers of the acquisition of pulp company Eldorado Brasil

ValueWalk: Tokyo 2020 Olympics Implicated In Sourcing Tainted Wood: Activists Claim

Walhi: Laporan Hangat: Membongkar Pembalakan Liar dan Pelanggaran HAM oleh Raksasa Bisnis Kehutanan Grup Korindo: Olimpiade 2020 Tokyo Tersangkut Pengadaan Kayu Gelap

Yayasan Merah Putih (Indonesië): Uang anda di bank menghancurkan kehidupan

Meer resultaten...
Disclaimer
Copyright Profundo, bouw EasyMIND