Meer informatie?
Neem contact op met Anniek Herder
Meer informatie?
Neem contact op met Anselm Iwundu
Meer informatie?
Neem contact op met Barbara Kuepper
Meer informatie?
Neem contact op met Gerard Rijk
Meer informatie?
Neem contact op met Jan Willem van Gelder
Meer informatie?
Neem contact op met Ward Warmerdam

Projecten
: Overheidsbeleid

Onze projecten hebben betrekking op veel verschillende economische sectoren, grondstoffen, duurzaamheidsthema's en landen. Deze pagina geeft een overzicht van alle projecten die Profundo in de loop van de jaren heeft uitgevoerd. In het menu kunt u de projecten filteren op de themagebieden waarop wij actief zijn. Elk project wordt kort beschreven en waar mogelijk laten we de geproduceerde rapporten, brochures of presentaties zien. Ook laten we zien hoe media en politiek op het project reageerden.

Als u op zoek bent naar een specifiek rapport, raden we u aan om onze Portfolio-pagina te bezoeken.

We analyseren mensenrechten- en andere duurzaamheidsrisico's in internationale waardeketens en identificeren wat verschillende partijen kunnen doen om duurzame ontwikkeling in de landbouw, bosbouw, veeteelt, energiewinning, visserij en mijnbouw te bevorderen.
We analyseren hoe bedrijven worden gefinancierd door banken, aandeelhouders en andere financiële instellingen, om te beoordelen wat deze financiers kunnen doen om duurzame bedrijfspraktijken te bevorderen. We leggen ook eigendomsstructuren bloot, vaak in samenhang met structuren die bedrijven hebben opgezet om belastingen te ontwijken.
We analyseren en beoordelen het verantwoord beleggings- en kredietbeleid van banken en beleggers en we adviseren over hoe dat beleid kan worden verbeterd en geïmplementeerd via screening, stembeleid, engagement en uitsluitingsstrategieën.
We analyseren de financiële kengetallen van bedrijven en beoordelen in scenariostudies wat de financiële impact kan zijn van Environmental, Social en Governance (ESG) risico's, zoals ontbossing, klimaatverandering, mensenrechtenschendingen, uitputting van natuurlijk kapitaal en andere duurzaamheidskwesties.
We analyseren waar overheidsbeleid op economisch, fiscaal en milieugebied de duurzame transitie van het bedrijfsleven en de financiële wereld bevordert of juist belemmert. Ook ontwikkelen we voorstellen voor alternatief beleid.

juli 2017

25 juli 2017
Experiences of Sustainable Banking Initiatives from Bangladesh, Brazil & China
This paper explains what regulation for sustainability in banking does and presents some of the experiences that OJK can draw on in its work.
4 juli 2017
Fair Finance Guide Japan: GM companies
Fair Finance Guide Japan heeft een praktijkonderzoek gedaan met betrekking tot de financiering van GM bedrijven.

juni 2017

7 juni 2017
Tax avoidance by mining companies in developing countries
Dit onderzoeksproject heeft ten doel om inzicht te krijgen in mogelijke belastingontwijking door mijnbouwbedrijven in ontwikkelingslanden via Nederland. Ook heeft het ten doel (mogelijke) Nederlandse beleidsinitiatieven te analyseren om belastingontduiking door mijnbouwbedrijven in ontwikkelingslanden aan te pakken. Dit betreft een beleidsondersteunend en verkennend onderzoek in samenwerking met OKC.

oktober 2016

13 oktober 2016
The current state of affairs on financial and tax systems
Dit onderzoek helpt de Fair, Green and Global Alliance, een coalitie van zes Nederlandse NGO's, om de huidige status van het mondiale financiële systemen en belastingsystemen te definiëren. Samen met twee andere studies geeft dit de basis voor een 5-jarige samenwerking van de alliantie met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, wat ner op gericht is om een bijdrage te leveren aan sociaal rechtvaardige, inclusieve, milieuvriendelijke samenlevingen.

juni 2014

18 juni 2014
RBS en de Nederlandse overheid
In opdracht van de Nicolaas G. Pierson Foundation (NGPF) heeft Profundo onderzocht welke diensten de huisbankier van de Tweede Kamer, Royal Bank of Scotland (RBS) levert aan de overheid en of er op die manier geld van de Nederlandse overheid geïnvesteerd wordt in bedrijven. Vervolgens is onderzocht of RBS maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft geïntegreerd in het investeringsbeleid. Profundo maakte een beoordeling van dit beleid volgens de methode van de Eerlijke Bankwijzer.

Partij voor de Dieren

Rapport: Nicolaas G. Pierson Foundation: RBS en de Nederlandse overheid

AgriHolland: PvdD ontevreden over score in Eerlijke Bankwijzer van huisbankier Tweede Kamer

AgriHolland: Tweede Kamer stopt met bankieren bij Royal Bank of Scotland

Brief van de Minister van Financiën over de aanbesteding voor de nieuwe huisbankier van het Rijk

Brief van Minister Dijsselbloem over duurzaamheidsbepalingen in de aanbesteding van het betalingsverkeer Rijk

De Telegraaf: Tweede Kamer wil een andere bankier

Duurzaam Ondernemen: Dijsselbloem gaat MVO-eisen opstellen voor aanbesteding nieuwe huisbankier Rijk

Duurzaam Ondernemen.nl: Actie tegen onduurzame huisbankier overheid

Duurzaam Ondernemen.nl: Motie PvdD aangenomen: Kamer kiest andere huisbankier

Het Financieele Dagblad: Tweede Kamer kiest andere huisbankier

Motie van de Partij voor de Dieren over ethische criteria bij de keuze van een huisbankier

Nederlands Dagblad: Kamer wil duurzame huisbank voor Rijk

Nederlands Dagblad: Tweede Kamer stopt met bankieren bij RBS

Nicolaas G. Pierson Foundation: Huisbankier overheid faalt op alle punten Eerlijke Bankwijzer

Nieuws.nl: Tweede Kamer stopt met bankieren bij RBS

NOS.nl: Tweede Kamer dumpt huisbankier

Nu.nl: ING nieuwe huisbankier van het Rijk

Nu.nl: Tweede Kamer wil een andere bankier

OneWorld: “Overheid gaat voor de laagste prijs, niet voor duurzaamheid”

Partij voor de Dieren: Motie PvdD aangenomen - Kamer kiest andere huisbankier

Reformatorisch Dagblad: Tweede Kamer wil een andere bankier

RTL Nieuws: Nederlandse Staat bankiert weer oranje

RTL Nieuws: SP: Staat moet van RBS als huisbankier af

RTL Nieuws: Tweede Kamer stapt over naar eerlijke bank

Vroege Vogels (VARA): Huisbankier overheid niet duurzaam

Vroege Vogels (VARA): Overheid kiest duurzamere huisbankier

februari 2013

7 februari 2013
The EU and tax havens
Onderzoek betreffende belastingparadijzen, met name over de praktijken die relevant zijn voor het EU budget, voor financiële belangen van de EU en voor het EU investeringsklimaat. De situatie in Nederland wordt als praktijkvoorbeeld gegeven.

Europees Parlement

januari 2013

22 januari 2013
Financial mechanisms to ensure responsible ship recycling
Nu het Europees Parlement worstelt met de vraag hoe een financieel mechanisme ervoor kan zorgen dat verantwoorde schiprecycling plaats vindt van schepen waarop de Europese Unie invloed heeft, laat deze studie zien dat een dergelijke maatregel niet alleen juridisch haalbaar, maar ook noodzakelijk is om verantwoorde recycling van schepen te waarborgen. Het rapport geeft drie alternatieve modellen: een fonds gefinancierd door de reders door middel van een heffing in alle Europese havens, een levensverzekering voor schepen, en een spaarrekening gekoppeld aan een overgangsfonds dat specifiek gericht is op de financiering van de recycling van oudere schepen.
16 januari 2013
Mapping of direct and indirect government support to the French tropical tuna fleet
Dit onderzoek geeft een analyse van de directe en indirecte subsidies van verschillende overheden (van de EU, en van nationale en regionale overheden), die verstrekt zijn aan de leden van Orthongel, een organisatie van producenten, hun dochterondernemingen en hun joint ventures.

Greenpeace International

november 2012

13 november 2012
Mapping of direct and indirect government support to the Spanish tropical tuna fleet
Dit onderzoek geeft een analyse van directe en indirecte overheidssteun aan verschillende Spaanse bedrijven die tonijn vissen of verwerken. Daarnaast laat het rapport de belastingstrategieën van deze bedrijven zien.

Greenpeace International

juni 2012

5 juni 2012
Overseas loans China Development Bank
In dit onderzoek zijn recentelijke overzeese transacties van de China Development Bank onderzocht. Het rapport biedt een korte analyse van 158 deals in twaalf industriële sectoren.

december 2011

23 december 2011
Direct and indirect EU support for the members of the Pelagic Freezer-trawler Association (PFA)
Dit rapport geeft een overzicht van de directe en indirecte steun van de Europese Unie en de EU lidstaten aan de Pelagic Freezer-Trawler Association (PFA), een vereniging van drie Nederlandse visserijbedrijven. Hun schepen vissen voor de kust van West-Afrika op enorme schaal op haring, sardines, makreel en andere soorten, wat het regionale ecosysteem en de broodwinning van lokale vissers bedreigt. De PFA-leden ontvingen tussen 1994 en 2010 € 46,8 miljoen aan directe steun van de EU. Daarnaast hebben zij geprofiteerd van indirecte steun voor een geschat bedrag tussen € 47,3 miljoen en € 104,6 miljoen per jaar over de afgelopen vijf jaar, inclusief belastingvrijstellingen voor brandstoffen en toegang tot visrechten op grond van de Fisheries Partnership Agreements (FPAs) tussen de EU en Mauritanië en Marokko. Uit het onderzoek blijkt dat de winstgevendheid van de reders sterk afhankelijk is van deze overheidssteun.

Greenpeace Nederland

Rapport: Greenpeace Australië: Propping Up Plunder

Rapport: Greenpeace Duitsland: Subventionierte Zerstörung der Meere

Rapport: Greenpeace Nederland: Direct and indirect EU support for the members of the Pelagic Freezer-trawler Association (PFA)

Rapport: Greenpeace: the Ocean Inquirer - The Price of Plunder

Blik-op-nieuws.nl: Greenpeace in actie tegen Nederlandse reuzenschepen voor West-Afrikaanse kust

De Pers: Arrestaties bij actie Greenpeace IJmuiden

De Telegraaf: Arrestaties bij actie Greenpeace IJmuiden

Elsevier: Arrestaties bij actie Greenpeace IJmuiden

Greenpeace Australië: Australians win back their oceans

Greenpeace Australië: Who keeps the super trawler afloat?

Greenpeace Nederland: Greenpeace legt vistrawler aan de ketting

Greenpeace: Belastingbetaler spekt plundering van de zee

Het Parool: Arrestaties bij actie Greenpeace IJmuiden

IDL-Reporteros (Peru): Sin control, gigantes pesqueros diezman el Pacífico Sur

International Herald Tribune (Verenigde Staten): In Mackerel's Plunder, Hints of Epic Fish Collapse

iWatch News (Verenigde Staten): 'Free-for-all' decimates fish stocks in the southern Pacific

Nieuwsuur: De strijd tegen overbevissing

NOS: Vissers ontkennen leegvissen Afrikaanse zeeën

Partij voor de Dieren: Rapport onverdoofd slachten van vissen

Radio 1: Actie Greenpeace in haven IJmuiden

Radio National (Australië): The super trawler

RTV N-H: Aanhoudingen bij Greenpeace-actie IJmuiden

Trouw: Er zijn gewoon te veel schepen

Trouw: Trawlers vissen Stille Oceaan leeg

Vragen van de Partij van de Dieren over het polsen van Australië over het weren van een Nederlandse megatrawler uit hun wateren

mei 2011

30 mei 2011
Gewenst: een MVO Ombudsman in Nederland
Discussienotitie over het nut van een MVO Ombudsman in Nederland.

Cordaid

Milieudefensie

maart 2011

7 maart 2011
Sustainability criteria in Financial Regulation
In 2011 gaat de EU de implementatie van het herziene Basel Capital Accord bespreken. Dit akkoord zou de weerstand van banken tegen de financiële crises moeten verbeteren. Het rapport roept de EU op om haar voorstellen voor nieuwe wetgeving op het gebied van eisen rond financiële middelen aan te vullen met voorzieningen die er voor zorgen dat banken duurzaamheidscriteria integreren in hun beleid voor leningen, financiering en investeringen.
Meer resultaten...
Disclaimer
Copyright Profundo, bouw EasyMIND