Meer informatie?
Neem contact op met Anniek Herder
Meer informatie?
Neem contact op met Barbara Kuepper
Meer informatie?
Neem contact op met Diana Quiroz
Meer informatie?
Neem contact op met Gerard Rijk
Meer informatie?
Neem contact op met Jan Willem van Gelder
Meer informatie?
Neem contact op met Ward Warmerdam

Projecten
: Waardeketens en mensenrechten

Onze projecten hebben betrekking op veel verschillende economische sectoren, grondstoffen, duurzaamheidsthema's en landen. Deze pagina geeft een overzicht van alle projecten die Profundo in de loop van de jaren heeft uitgevoerd. In het menu kunt u de projecten filteren op de themagebieden waarop wij actief zijn. Elk project wordt kort beschreven en waar mogelijk laten we de geproduceerde rapporten, brochures of presentaties zien. Ook laten we zien hoe media en politiek op het project reageerden.

Als u op zoek bent naar een specifiek rapport, raden we u aan om onze Portfolio-pagina te bezoeken.

We analyseren mensenrechten- en andere duurzaamheidsrisico's in internationale waardeketens en identificeren wat verschillende partijen kunnen doen om duurzame ontwikkeling in de landbouw, bosbouw, veeteelt, energiewinning, visserij en mijnbouw te bevorderen.
We analyseren hoe bedrijven worden gefinancierd door banken, aandeelhouders en andere financiële instellingen, om te beoordelen wat deze financiers kunnen doen om duurzame bedrijfspraktijken te bevorderen. We leggen ook eigendomsstructuren bloot, vaak in samenhang met structuren die bedrijven hebben opgezet om belastingen te ontwijken.
We analyseren en beoordelen het verantwoord beleggings- en kredietbeleid van banken en beleggers en we adviseren over hoe dat beleid kan worden verbeterd en geïmplementeerd via screening, stembeleid, engagement en uitsluitingsstrategieën.
We analyseren de financiële kengetallen van bedrijven en beoordelen in scenariostudies wat de financiële impact kan zijn van Environmental, Social en Governance (ESG) risico's, zoals ontbossing, klimaatverandering, mensenrechtenschendingen, uitputting van natuurlijk kapitaal en andere duurzaamheidskwesties.
We analyseren waar overheidsbeleid op economisch, fiscaal en milieugebied de duurzame transitie van het bedrijfsleven en de financiële wereld bevordert of juist belemmert. Ook ontwikkelen we voorstellen voor alternatief beleid.

maart 2019

20 maart 2019
Banking on Climate Change
Dit rapport laat zien dat 33 banken die wereldwijd opereren, sinds het Akkoord van Parijs, eind 2015, $1,9 biljoen hebben geleend aan bedrijven die in de fossiele brandstoffen zitten. De financieringsbedragen zijn de laatste twee jaar gestegen.

februari 2019

15 februari 2019
Environmental, social and economic sustainability of European eel management
Onderzoek voor PECH Committee: De diversiteit aan factoren die een nadelige uitwerking hebben op de Europese paling, alsmede het aantal van betrokken belanghebbenden, vormen een uitdaging voor het op peil houden van de palingstand. Kennis van de economische gevolgen van maatregelen die zien op één van de factoren is nodig om een beter inzicht te krijgen in de implicaties voor de sector.
15 februari 2019
Environmental, social and economic sustainability of European eel management
Onderzoek voor PECH Committee: De diversiteit aan factoren die een nadelige uitwerking hebben op de Europese paling, alsmede het aantal van betrokken belanghebbenden, vormen een uitdaging voor het op peil houden van de palingstand. Kennis van de economische gevolgen van maatregelen die zien op één van de factoren is nodig om een beter inzicht te krijgen in de implicaties voor de sector.

Europees Parlement

oktober 2018

9 oktober 2018
Assessing the response of Dutch banks to severe human rights abuses in the extractive industry
De delfstofwinnende sector is een sector met een relatief hoog risico op mensenrechtenschendingen. Dit rapport geeft aan welke banken leningen hebben verstrekt aan vijf bedrijven die ernstige mensenrechtenschendingen veroorzaken of daartoe bijdragen. De geselecteerde bedrijven/cases laten een gebrek aan vooruitgang zien wat betreft het beperken van de schade en het bieden van genoegdoening aan slachtoffers.

september 2018

12 september 2018
ESG Lessons from Palm Oil for Soy Supply Chain Investors
Ongeveer 18% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen komt door ontbossing. Palmolie en sojabonen zijn twee van de vier belangrijkste gewassen waarvoor veel bos gekapt wordt, naast de andere milieuproblemen en maatschappelijke kwesties die de verbouw van deze gewassen met zich meebrengt. Investeerders zijn zich bewuster geworden van de materiële risico's in de palmoliesector, maar de risico's die aan soja kleven zijn niet algemeen erkend. Dit rapport heeft tot doel om de twee toeleveringsketens te vergelijken en om de investeerders lessen te leren met betrekking tot het handelen met bedrijven in de soja-toeleveringsketen.
11 september 2018
Complicity in Destruction: How northern consumers and financiers sustain the assault on the Brazilian amazon and its peoples
Profundo heeft financiële relaties en supply chain relaties van een aantal Braziliaanse Ruralistas geïdentificeerd. Ruralistas zijn het dominante politieke blok van Brazilië en de leden lobbyen voor de agro-industriële sector. De conservatieve politiek en de stevige agenda van het Ruralista-blok ondermijnen het beleid van de Braziliaanse overheid met betrekking tot milieubeheer en het respecteren van landrechten, met zware consequenties voor het Amazone regenwoud en de mensen die daar wonen.

juni 2018

27 juni 2018
Doing Business with the Occupation
Dit rapport anticipeert op de VN database van ondernemingen die betrokken zijn bij de Israëlische nederzettingen. Het identificeert directe en indirecte verbanden tussen Europese ondernemingen en bepaalde economische sectoren in de Israëlische nederzettingen in het bezette Palestijnse gebied. Volgens het internationale recht zijn deze nederzettingen illegaal.
26 juni 2018
Land Governance in the Dutch Banking Sector Agreement on international responsible business conduct regarding human rights
Hoe kunnen banken de identificatie en het management van risico's op het gebied van landbeheer, die ontstaan door de bedrijven die ze financieren, verbeteren? in dit rapport hebben we het normatieve kader rond landbeheer genanalyseerd; de toepassing van het principe van Free, Prior and Informed Consent (FPIC) op een bredere groep van lokale (niet per se inheemse) gemeenschappen; en de huidige ESG risicomanagement praktijken van Nederlandse banken. De aanbevelingen voor het verbeteren van risico identificatie en management zijn relevant voor alle banken die er naar streven om te voorkomen dat ze betrokken raken in landroof-praktijken.

december 2017

22 december 2017
Deforestation in the Brazilian Soy Supply Chain
In dit rapport wordt gekeken naar het bestaan en de reikwijdte van risico's op het gebied van toegang tot de markt en financiële consequenties van matige duurzaamheidsprestaties in de sojaketen. Door toenemende druk op handelaren in grondstoffen om maatregelen tegen ontbossing te nemen, krijgen ook producenten die legaal bos kappen te maken met risico’s qua toegang tot de markt.
14 december 2017
Eerlijke Bankwijzer: Financiering granietimporteurs door Nederlandse banken
Het doel van dit onderzoek is het in kaart te brengen welke Nederlandse banken betrokken zijn bij de financiering van Nederlandse granietimporteurs. De resultaten van het onderzoek worden voorgelegd aan de betreffende banken, en worden gebruikt ter ondersteuning van de totstandkoming van het IMVO-convenant natuursteen.

november 2017

17 november 2017
Shipbreaking in South Asia
Factsheet over lokale belanghebbenden, behoeften en mogelijkheden om veranderingen teweeg te brengen
8 november 2017
Fair Finance Guide Norway - 1e update
De Noorse Fair Finance Guide coalitie heeft voor de tweede keer het verantwoord krediet- en beleggingsbeleid van de grootste Noorse banken beoordeeld, op basis van de Fair Finance Guide methodologie. Die werd ontwikkeld door Profundo, samen met de NGO’s die deelnemen in het Fair Finance Guide International netwerk. Profundo heeft de Noorse Fair Finance Guide coalitie getraind in het gebruik van de methodologie en geadviseerd bij de beoordeling. Zien wat Fair Finance Guide inhoudt? Bekijk hier het filmpje: https://youtu.be/zdks3jqmvuw
16 november 2017
Fair Finance Guide Sweden - 3e update
De Zweedse Fair Finance Guide coalitie heeft voor de vierde keer het verantwoord krediet- en beleggingsbeleid van de grootste Zweedse banken beoordeeld, op basis van de Fair Finance Guide methodologie. Die werd ontwikkeld door Profundo, samen met de NGO’s die deelnemen in het Fair Finance Guide International netwerk. Profundo heeft de Zweedse Fair Finance Guide coalitie getraind in het gebruik van de methodologie en geadviseerd bij de beoordeling. Zien wat Fair Finance Guide inhoudt? Bekijk hier het filmpje: https://youtu.be/zdks3jqmvuw
1 november 2017
NDPE Sourcing Policies Cover 74 Percent of Southeast Asia’s Refining Capacity
De transformatie van de palmolie-industrie naar duurzaamheid, maakte opgang in 2013 toen grote palmolie handelaren/raffineerders uit Zuidoost Azië het ‘No Deforestation No Peat No Exploitation’ (NDPE) beleid aannamen. Door dit beleid vragen deze bedrijven van hun leveranciers dat ze zich niet bezighouden met ontbossing en het aantasten van veengronden voor nieuwe oliepalm plantages. Er blijven echter onduurzame praktijken plaatsvinden.

oktober 2017

19 oktober 2017
Eerlijke Bankwijzer: Banken, doe meer aan brandveiligheid stallen!
De drie grootbanken in Nederland – ING, ABN Amro en Rabobank – financieren de bedrijven waar afgelopen zomer 150.000 varkens en kippen in branden omkwamen. Dat blijkt uit onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer. De Eerlijke Bankwijzer heeft de banken opgeroepen om maatregelen te nemen om dergelijke rampen te voorkomen.
Meer resultaten...
Disclaimer
Copyright Profundo, bouw EasyMIND