Arbeidsrechten en gender

september 2023

6 september 2023
Leefbaar loon in de Cambodjaanse kledingsector
De werkomstandigheden van de werknemers in de Cambodjaanse kledingsector zijn aan het verslechteren. Een onderzoek van de Fair Work Monitor van CNV International, in samenwerking met Cambodjaanse vakbonden, en geschreven door Profundo, toont een verdere achteruitgang in de omstandigheden van de werknemers in de Cambodjaanse kledingsector sinds het onderzoek van 2022. Het gemiddelde loon van Cambodjaanse kledingarbeiders bedraagt $260, terwijl de gemiddelde kosten $500 bedragen. Ongeveer 40% van de ondervraagde werknemers heeft een tweede baan aangenomen vanwege de lage lonen en het veelvuldig onbetaald overwerken. 77% van de werknemers leent geld voor de dagelijkse uitgaven, wat een gebrek aan leefbare lonen impliceert. Dit laat zien dat actie van merken en overheden nodig is. Het overbruggen van de verschillen in de kosten van levensonderhoud en het aanpakken van de loonkloof tussen mannen en vrouwen zijn van cruciaal belang. Samenwerking met belanghebbenden, waaronder werkgevers, overheid, vakbonden en kopers, is essentieel voor het herstel van de sector en om leefbare lonen voor de werknemers in de Cambodjaanse sector te garanderen.

juli 2023

10 juli 2023
Handel in groentezaden tussen India en Nederland
In dit onderzoek werd het beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) van tien in Nederland gevestigde groentezaadbedrijven beoordeeld aan de hand van fundamentele, internationaal geaccepteerde richtlijnen op het gebied van mensenrechten en arbeidsrechten. De resultaten laten zien dat de inspanningen van bedrijven tekortschieten in hun beleid om schendingen van de arbeidsrechten in de toeleveringsketen te voorkomen en te beperken, zoals leefbare lonen, kinderarbeid en vrouwenrechten. Een aantal van de beoordeelde zaadbedrijven heeft geen MVO-beleid. Bedrijven die wel een MVO-beleid hebben, beschrijven dan weer niet hoe deze verplichtingen in de praktijk worden gebracht.

mei 2023

25 mei 2023
Eerlijke Bankwijzer Nederland 2023
Het duurzaamheidsbeleid van acht Nederlandse banken is beoordeeld op dierenwelzijn, klimaatverandering, gendergelijkheid, mensenrechten, natuur, belastingen en wapens. De beoordelingen zijn gebaseerd op de Fair Finance Guide methode die Profundo samen met NGO's ontwikkelde. De resultaten laten zien dat het duurzaamheidsbeleid van grote banken achterblijft bij dat van hun kleinere rivalen. Alle banken moeten meer doen om belastingontwijking door klanten tegen te gaan en hoewel het beleid over gendergelijkheid onvoldoende blijft, hebben de banken sinds de laatste beoordeling vooruitgang geboekt op dit gebied.
1 mei 2023
Risico's op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk in de mijnbouwsector in Zuid-Amerika
Dit onderzoek heeft tot doel de wetenschappelijke onderbouwing van risico's op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) in de mijnbouwsector in Bolivia, Colombia en Peru te consolideren en het inzicht te vergroten in wat deze risico's betekenen voor de due diligence-verplichtingen van downstream-bedrijven in Nederland die lid zijn van de IMVO-Metaalsector. Het onderzoek is gebaseerd op een combinatie van primaire en secundaire data. Primaire bronnen zijn onder meer 367 mijnwerkers (waarvan 35 in Bolivia, 129 in Colombia en 203 in Peru) verkregen via CNV Internationaal's participatieve digitale monitoring voor de mijnbouwsector in 2022. Daarnaast zijn 17 stakeholders geïnterviewd: vertegenwoordigers van vakbonden, de gezondheidssector, overheid, mijnbouwbedrijven en brancheverenigingen in Bolivia, Colombia en Peru werden. Secundaire bronnen zijn rapporten van vakbonden, ngo's, bedrijfsbeleid en -publicaties, en nieuwsartikelen. Op basis van de bevindingen doet dit rapport aanbevelingen over hoe leden van de IMVO-Metaalsector kunnen samenwerken om de veiligheid en gezondheid op het werk van werknemers in landen die mineralen leveren aan Nederland te verbeteren.
15 mei 2023
Trainingen over duurzame financiering in Pakistan
Onze senior beleidsonderzoeker Juliette Laplane en onze directeur Jan Willem van Gelder gaven twee tweedaagse trainingen in Islamabad, Pakistan. De trainingen werden georganiseerd door Fair Finance Pakistan, een maatschappelijke coalitie die wordt ondersteund door Fair Finance Asia. De eerste training werd bijgewoond door maatschappelijke organisaties uit heel Pakistan. De training heeft het maatschappelijk middenveld meer inzicht gegeven in hoe kapitaalmarkten zowel wereldwijd als in Pakistan functioneren, en hoe het maatschappelijk middenveld de leverage van de kapitaalmarkten kan gebruiken om invloed uit te oefenen op bedrijven in onder meer de elektriciteit- en kledingsector in Pakistan. De tweede training werd bijgewoond door bankiers van de belangrijkste handelsbanken in Pakistan en de State Bank of Pakistan. De training was gericht op hoe banken internationale duurzaamheidsstandaarden en best practice voorbeelden van buitenlandse banken kunnen gebruiken om verantwoord beleid te ontwikkelen en te implementeren. Welke rol banken kunnen spelen bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie en het terugdringen van de vervuiling en de uitstoot van broeikasgassen door kolencentrales, werd tijdens de training op een open en constructieve manier besproken. De training ondersteunt de inspanningen van Fair Finance Pakistan om samen te werken met de lokale banken om hen aan te moedigen een nieuwe richting te geven en een leidende rol te nemen in de noodzakelijke transformatie van de Pakistaanse economie in een duurzame richting.

april 2023

26 april 2023
Financierders van de Zuid-Afrikaanse mijnbouwsector
Zuid-Afrika heeft enkele van 's werelds meest strategische mineralen, waaronder lithium, zink en mangaan, die essentieel zijn voor de wereldwijde transitie naar hernieuwbare energie. Het rapport kijkt naar het mensenrechtenbeleid en de praktijken van 15 banken (5 lokale, 10 internationale) die verband houden met de financiering van de winning van transitiemineralen in Zuid-Afrika. Uit het onderzoek bleek dat deze banken onvoldoende maatregelen nemen om te voorkomen dat zij bijdragen aan misstanden in deze risicovolle sector. Profundo identificeerde de banken met potentiële blootstelling aan belangrijke mijnbouwprojecten voor transitiemineralen in Zuid-Afrika.
13 april 2023
Financiering van de bioindustrie
Meer dan 60 Europese en internationale banken hebben tussen 2016 en 2021 meer dan 25,9 miljard euro geïnvesteerd in 15 van de grootste vlees-, zuivel- en diervoederbedrijven van de EU (in Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Nederland en Spanje). Dat ondanks het feit dat veel van deze bedrijven in verband gebracht met mensenrechtenschendingen en milieuschade, landroof en schendingen van arbeidsrechten. Profundo gaf een overzicht en analyse van de banken die de Europese voedsel- en landbouwindustrie financieren.
17 april 2023
Financiering de palmolie industrie
Een nieuwe studie voor WWF toont aan dat financiële instellingen wereldwijd via hun portefeuilles nog steeds worden blootgesteld aan ontbossing, conversie en mensenrechtenrisico's door zakelijke klanten van palmolie te financieren die achterblijven bij het nakomen van hun duurzaamheidsverplichtingen. In de periode januari 2016 tot december 2021 hebben financiële instellingen $ 4,4 biljoen verstrekt aan de 239 bedrijven die ook palmolie kopen. In dezelfde periode werd bijna $ 1,5 biljoen toegewezen aan leningen en verzekeringen. Bovendien werd in april 2022 $ 2,9 biljoen in obligaties en aandelen gehouden.
6 april 2023
Fair Finance training in Nigeria
Senior beleidsonderzoeker Juliette Laplane gaf een workshop op locatie van 2,5 dag in Lagos, Nigeria voor maatschappelijke organisaties en ngo's die actief zijn in Ghana en Nigeria. Het ging over eerlijke financiering, georganiseerd door Fair Finance International en Oxfam Nigeria. Ze bespraken hoe de financiële sector werkt, het concept van verantwoord ondernemen, due diligence, en hoe banken en institutionele beleggers bedrijven kunnen beïnvloeden naar meer van duurzame praktijken.

maart 2023

30 maart 2023
Belgisch verbruik van suikerriet-ethanol uit Brazilië en Peru
De Belgische invoer van bio-ethanol uit suikerriet is sterk gestegen. Brazilië was de belangrijkste bron van suikerriet als grondstof, goed voor 73% bio-ethanol van suikerriet die in 2021 op de Belgische markt werd geconsumeerd. Er worden echter ernstige mensenrechtenschendingen vastgesteld in producerende gebieden, waaronder het schenden van de rechten van vrouwen, kinderen en inheemse gemeenschappen, arbeidersrechten, burgerrechten en politieke rechten, gezondheidsrechten, het recht op onderwijs, voedsel, huisvesting, fysieke integriteit en leven. Hoewel het onderzoek Brazilië en Peru als voorbeelden gebruikt, zijn de bevindingen van toepassing op de bredere context van eerste generatie biobrandstoffen.
16 maart 2023
Gender en Plastic
Om het gender programma voor het Plastic Waste Free Islands-project van de IUCN te ondersteunen, onderzocht Profundo de belangrijkste mensenrechtenkwesties die voortkomen uit plasticvervuiling in de sectoren toerisme, visserij en afvalbeheer door een genderlens, op eilanden in het Caribisch gebied en in de Grote Oceaan. De studie omvat een sociaal-economische en sociaal-culturele analyse van de gendergerelateerde machtsdynamiek, kansen en beperkingen in de context van plasticvervuiling in de bestudeerde sectoren.

februari 2023

1 februari 2023
Trainingen over een duurzame finaciele sector in het VK
Profundo faciliteerde samen met Fair Finance International online trainingen voor CSO's en NGO's die actief zijn in het VK (zoals World Animal Protection, Oxfam GB, ActionAid) over hoe ze de financiële sector kunnen beïnvloeden. De doelstellingen van deze trainingen waren om de deelnemers te ondersteunen bij het vergroten van hun kennis over de relatie tussen de financiële sector en impact op milieu en samenleving, de verschillende soorten financiële instellingen die actief zijn in het VK en de manier waarop ze werken. Daarnaast bespraken we hoe NGO's de hefboomwerking van financiële instellingen kunnen gebruiken om bedrijven te beïnvloeden en hoe de Fair Finance Guide methodologie kan worden gebruikt om het beleid en de implementatie daarvan van financiële instellingen te beïnvloeden.

januari 2023

17 januari 2023
Initiatieven van merken in de kleding en elektronica industrie in Azië tijdens Covid-19
Dit rapport geeft een algemeen beeld van de gevolgen van de Covid-19 pandemie op elektronica- en kledingarbeiders in Azië, de implementatie en beperkingen van initiatieven van merken op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, en onderzoekt hoe werknemers en maatschappelijke organisaties in staat kunnen worden gesteld merken verantwoordelijk te houden.

november 2022

14 november 2022
Eerlijke Geldwijzer Brazilië 2022
Het duurzaamheidsbeleid van de 8 grootste banken die actief zijn in Brazilië zijn beoordeeld op thema's als klimaatverandering, mensenrechten en transparantie, op basis van de door Profundo ontwikkelde Fair Finance Guide-methode. Profundo heeft de coalitie van de Braziliaanse Fair Finance Guide ondersteund bij de beoordelingen. De beoordeling laat een algemene verbetering van de resultaten zien: alle beoordeelde banken hadden een cijferverhoging. De gemiddelde score van 38% en minimaal 31% is echter laag in vergelijking met banken in andere landen.
1 november 2022
Nederlandse Eerlijke Verzekeringswijzer, 7e update
Dit is de zevende update van de beleidsevaluatie van de Nederlandse Eerlijke Verzekeringswijzer. In dit rapport is het beleid van zestien verzekeringsgroepen in Nederland ten aanzien van o.a. klimaatverandering, gezondheid, natuur, mensenrechten en dierenwelzijn geanalyseerd en van een score voorzien.
7 november 2022
Financiering van bouw- en hotelondernemingen in Qatar (WK Voetbal 2022)
Bijna de helft (47%) van de financiering van de bouw- en hotelondernemingen die actief zijn in Qatar wordt verstrekt door Europese banken, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Er zijn miljarden dollars uitgegeven aan de bouw van stadions, infrastructuur en hotels, en er worden miljoenenwinsten gemaakt door de betrokken bedrijven. Maar de arbeidsmigranten, de sleutel tot het succes van het FIFA Wereldkampioenschap 2022, profiteren hier niet van.

Rapport: No questions asked: Profiting from the construction and hotel boom in Qatar

AMWatch: Storebrand after criticism for Qatar investments: "Getting good documentation requires a lot of effort"

Business & Human Rights Resource Centre: AP Pension divests from Vinci after it is linked to labour rights abuses on Qatar World Cup projects

Business & Human rights Resource Centre: Qatar 2022: Report examines investments in construction & hotel sectors in emirate, issues recommendations to financial institutions on engaging with clients & investees on labour rights; incl co. responses

Citywire: Exklusiv: Das sagen deutsche Asset Manager zu ihren Katar-Investments

Citywire: Investors accused of ignoring human rights violations in World Cup building boom

Citywire: Katar-WM: Wie verdienten Investoren am Bauboom?

E24: Passivt eierskap gir også skitt på hendene

El Salto: BBVA y Santander, primeros ganadores del Mundial de Qatar

Enorm: FIFA WM Katar 2022: Menschen- und Arbeitsrechte im Abseits

euobserver: How EU banks underwrote the Qatar World Cup

Fair Finance International: Big European financial institutions invest heavily but turn a blind eye to human rights abuses in Qatar

FinansWatch: Framtiden i våre hender om Qatar-rapport: – Den sår tvil om hvor aktivt eierskap finansinstitusjonene har

Finews.asia: World Cup: Did Investors Ignore Human Rights Abuses?

NRK: Oljefondet har investert milliarder i hotellkjede som får Qatar-kritikk

NRK: Oljefondet har investert milliarder i hotellkjede som får Qatar-kritikk

NRK: Oljefondet har milliarder i Qatar-hotellkjede – flere partier krever svar fra regjeringen

VRT: Arbeiders op WK-werven van Besix getuigden over misbruik in rapport, hoofdsponsor Rode Duivels reageert

ZDF: Deutsche Banken verdienen an Katars Bauboom

Meer resultaten...
Disclaimer
Copyright Profundo, bouw EasyMIND