Arbeidsrechten en gender

juni 2021

23 juni 2021
The Sugarcane Value Chain in Latin America and Asia: Main Actors, Market Mechanisms, Labour Issues and Opportunities
Dit onderzoeksproject beoogt informatie te verstrekken voor de strategische ontwikkeling van het nieuwe programma van CNV Internationaal en voor de ontwikkeling van lobby-activiteiten in het huidige programma met betrekking tot de suikersector, door de marktdynamiek, de belangrijkste actoren, de financiers, de prijsvorming en sociale en milieukwesties in een selectie van producerende landen in kaart te brengen. Het onderzoek is gericht op vijf Latijns-Amerikaanse landen (Bolivia, Colombia, Guatemala, Nicaragua en Peru) en drie landen in Azië (Cambodja, Indonesië en Vietnam).
22 juni 2021
Not in this together: Hoe supermarkten winnaars werden van de pandemie terwijl vrouwelijke werknemers het onderspit delven
Voor dit Oxfam-rapport analyseerde Profundo belangrijke financiële informatie van de 16 beursgenoteerde en particuliere supermarkten die de focus vormen van Oxfam's Behind the Barcodes/Prices-campagne in de vier consumentenlanden (Duitsland, Nederland, het VK en de VS). Doel was te begrijpen hoe COVID-19 de financiële prestaties en de aandeelhoudersuitkeringen van de mondiale supermarkten beïnvloedde.

mei 2021

19 mei 2021
De machostaat: dwang, patriarchaat en verzet
In dit essay, dat is gepubliceerd als onderdeel van de State of Power 2021 van het Transnational Institute, kijkt naar gender-gerelateerd geweld (GBV) als een van de belangrijkste functies van de politie in Latijns-Amerika. Daarbij worden parallellen getrokken met het patriarchale rechtssysteem in Europa en zijn mechanismen van nalatigheid als vorm van dwangmiddel.
5 mei 2021
Ondernemingen betrokken bij megaprojecten in Saudi-Arabië
In de komende jaren zullen in Saoedi-Arabië acht megaprojecten worden ontwikkeld. Het doel van dit onderzoek was na te gaan welke Europese en Amerikaanse bedrijven en investeerders betrokken zijn bij megaprojecten in Saudi-Arabië, op het gebied van de bouw en de technologie. Het onderzoek had ook tot doel na te gaan welke rol deze bedrijven spelen en wat de waarde is van hun opdrachten of investeringen.
18 mei 2021
De grootste infrastructuurprojecten ter wereld in kaart gebracht
Deze studie had tot doel de grootste infrastructuurprojecten wereldwijd in kaart te brengen. Het doel was de BWI te informeren over haar planning voor betrokkenheid en belangenbehartiging, bij te dragen aan de institutionalisering van haar infrastructuurcampagne, en uiteindelijk de consolidatie van haar wereldwijde infrastructuurstrategie.
5 mei 2021
Arbeidsrechten in de Latijns-Amerikaanse palmoliesector
Dit project brengt de toeleveringsketens voor palmolie in Latijns-Amerika in kaart. Het richt zich in het bijzonder op de landen waar CNV Internationaal partnerschappen met vakbondsorganisaties heeft opgezet en waar er een aanzienlijk potentieel is voor verbetering van de arbeidsrechtensituatie van werknemers in de palmoliesector en aanverwante toeleveringsketens wereldwijd.

maart 2021

25 maart 2021
Financiers van Latijns-Amerikaanse kolencentrales en Colombiaanse kolenmijnen
Dit onderzoeksproject identificeerde de financiers achter een geselecteerd aantal kolencentrales in Latijns-Amerika en mijnbouwbedrijven die actief zijn in Colombia.
21 maart 2021
Detailhandelaren die Spaanse aardbeien en fruit verkopen
Profundo heeft primair geholpen bij het onderzoek naar de toeleveringsketens die betrokken zijn bij de distributie en verkoop van aardbeien en zacht fruit geteeld in Huelva. De nadruk lag daarbij op de toeleveringsketens naar Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland.

februari 2021

26 februari 2021
Financiering van cacao door Belgische financiële instellingen
Dit onderzoek identificeerde de financiële banden tussen geselecteerde financiële instellingen die actief zijn in België, en een selectie van bedrijven die actief zijn in de toeleveringsketen van cacao.
15 februari 2021
Financiering van elektriciteitscentrales in Andhra Pradesh, India
Dit onderzoeksproject analyseerde de financiering van elektriciteitscentrales in het Nellore district in Andhra Pradesh, India. Het krediet- en investeringsbeleid inzake steenkool, en daarmee samenhangende thema's zoals klimaatverandering, biodiversiteit en mensenrechten, van de 20 belangrijkste financiers werden eveneens beoordeeld.
15 februari 2021
Het waarschijnlijke effect van COVID-19 op de verwezenlijking van SDG 8
In dit onderzoek, dat in opdracht van de IAO is uitgevoerd, heeft Profundo de standpunten van vakbondsleiders wereldwijd gepeild over de gevolgen van COVID-19 voor SDG 8 (Bevordering van duurzame, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen) en de Decent Work Agenda. De bevindingen van dit onderzoek bieden een gemengd beeld van positieve en negatieve vooruitzichten. In het algemeen is men het erover eens dat de vooruitgang met betrekking tot SDG 8 al achterbleef vóór de wereldwijde uitbraak. In deze context zal de COVID-19-pandemie volgens de respondenten het behalen van SDG 8 bemoeilijken. Tegelijkertijd zal echter prioriteit worden gegeven aan aspecten zoals het zorgen voor veiliger werkomgevingen en het stimuleren van het scheppen van werkgelegenheid.

januari 2021

28 januari 2021
Europese financiers van controversiële sectoren in Azië
Dit onderzoek belicht de rol van de door de Europese Fair Finance coalities gecontroleerde financiële instellingen bij het verstrekken van kredieten aan, en het investeren in, bedrijven die actief zijn in vier zeer risicovolle sectoren - landbouw, fossiele brandstoffen, infrastructuur en energieopwekking - in de zeven Fair Finance Asia landen.

december 2020

16 december 2020
Controversiële activiteiten van Banco Ficohsa, Honduras
Doel van dit onderzoek is bewijsmateriaal te verzamelen over de controversiële activiteiten van de Banco Ficohsa in Honduras en in Midden-Amerika. Diverse maatschappelijke organisaties in Honduras houden de Banco Ficohsa namelijk verantwoordelijk voor de financiering van projecten die gepaard gaan met land- en waterroof en met schendingen van de mensenrechten en de arbeidsrechten.

oktober 2020

23 oktober 2020
Schendingen van vrouwenrechten in Nederlandse palmolieketens: De zaak Guatemala
Profundo schreef dit rapport samen met ActionAid Nederland en ActionAid Guatemala. Het geeft een overzicht van gedocumenteerde mensenrechtenschendingen in de palmolieplantagesector in Guatemala, alsmede de verbanden die er zijn tussen deze schendingen en Nederland via de palmoliewaardeketen en de haven van Rotterdam.

september 2020

9 september 2020
Het Aziatische web: Het volgen van regionale financiële stromen
Dit rapport identificeert de financiële stromen naar vier risicovolle sectoren - landbouw, fossiele brandstoffen, infrastructuur en energieopwekking - in de Fair Finance Asia (FFA)-landen (Cambodja, India, Indonesië, Japan, de Filipijnen, Thailand en Vietnam). Uit het onderzoek blijkt dat financiële instellingen uit Azië, Noord-Amerika en Europa tussen 2014 en 2019 ongeveer 556 miljard dollar aan leningen en overnamediensten hebben verstrekt aan de grootste bedrijven die actief zijn in deze risicovolle sectoren in de FFA-landen.
8 september 2020
Klimaat- en arbeidsgerelateerde risico's en kansen voor Uber Technologies
Uber Technologies wordt geconfronteerd met klimaat-, milieu-, congestie- en arbeidswetgeving in de Europese Unie en in andere Europese landen, die een negatieve invloed van USD 31 miljard (-44%) zou kunnen hebben op de waarde van de investeringen van beleggers. Door een verschuiving naar Ridesharing met elektrische voertuigen kunnen aandeelhouders profiteren van USD 14 miljard waardecreatie (+20%), voornamelijk door een betere reputatiewaarde in combinatie met meer aandacht van ESG-fondsbeheerders voor beleggingen in Uber-aandelen.
Meer resultaten...
Disclaimer
Copyright Profundo, bouw EasyMIND