Arbeidsrechten en gender

juni 2021

23 juni 2021
The Sugarcane Value Chain in Latin America and Asia: Main Actors, Market Mechanisms, Labour Issues and Opportunities
Dit onderzoeksproject beoogt informatie te verstrekken voor de strategische ontwikkeling van het nieuwe programma van CNV Internationaal en voor de ontwikkeling van lobby-activiteiten in het huidige programma met betrekking tot de suikersector, door de marktdynamiek, de belangrijkste actoren, de financiers, de prijsvorming en sociale en milieukwesties in een selectie van producerende landen in kaart te brengen. Het onderzoek is gericht op vijf Latijns-Amerikaanse landen (Bolivia, Colombia, Guatemala, Nicaragua en Peru) en drie landen in Azië (Cambodja, Indonesië en Vietnam).
22 juni 2021
Not in This Together: How supermarkets became pandemic winners while women workers are losing out
Voor dit Oxfam-rapport heeft Profundo financiële informatie geanalyseerd van de 16 supermarkten waarop de Oxfam-campagne Behind the Barcodes/Prices in de vier verbruikslanden (Duitsland, Nederland, het VK en de VS) is gericht, met als doel te begrijpen hoe COVID-19 de financiële prestaties en de uitbetalingen aan de aandeelhouders van supermarkten heeft beïnvloed.

mei 2021

19 mei 2021
The macho state: coercion, patriarchy and resistance
This essay, which is published as part of the Transnational Institute’s State of Power 2021, looks at gender-based violence (GBV) as one of the key functions of the police in Latin America while drawing parallels with the patriarchal justice system in Europe and its mechanisms of omission as acts of coercion.

februari 2021

15 februari 2021
The likely impact of COVID-19 on the achievement of SDG 8
In dit onderzoek, dat in opdracht van de IAO is uitgevoerd, heeft Profundo de standpunten van vakbondsleiders wereldwijd onderzocht over de implicaties van COVID-19 voor SDG 8 en de Decent Work Agenda. De bevindingen van dit onderzoek bieden een gemengd beeld van positieve en negatieve vooruitzichten. Over het algemeen is men het erover eens dat de voortgang met betrekking tot SDG 8 al vóór de pandemie achterbleef. In deze context zal de COVID-19-pandemie volgens de respondenten het behalen van SDG 8 bemoeilijken. Tegelijkertijd zal echter meer prioriteit worden gegeven aan aspecten zoals het zorgen voor veiliger werkomgevingen en het stimuleren van het scheppen van werkgelegenheid.

december 2020

3 december 2020
Fair Insurance Guide Germany, 2e update
De Duitse Fair Finance Guide coalitie heeft voor de tweede keer het verantwoord beleggingsbeleid van de grootste Duitse verzekeraars beoordeeld, op basis van de Fair Finance Guide methodologie. Die werd ontwikkeld door Profundo, samen met de NGO's die deelnemen in het Fair Finance International (FFI) netwerk. Profundo heeft de Duitse Fair Finance Guide coalitie geadviseerd bij de beoordeling.

oktober 2020

27 oktober 2020
Eerlijke Bankwijzer, 18e update
De Eerlijke Bankwijzer is een consumententool. Steeds meer consumenten vinden het belangrijk dat hun bank maatschappelijk verantwoord investeert. Consumenten worden via de site van de Eerlijke Bankwijzer (www.eerlijkebankwijzer.nl) betrokken bij het verwezenlijken van het doel van de Eerlijke Bankwijzer. Op de website kunnen consumenten het MVO-beleid en -praktijk van de belangrijkste bankgroepen vergelijken en kunnen zij hen ook aanschrijven voor het geven van eventuele positieve of negatieve feedback.
23 oktober 2020
Women’s Rights Violations in Dutch Palm Oil Supply Chains: The Case Of Guatemala
Dit rapport van ActionAid Nederland en ActionAid Guatemala presenteert gedocumenteerde schendingen van mensenrechten in de palmolieproductie in Guatemala alsmede de verbanden die er zijn tussen deze schendingen en Nederland via de palmoliewaardeketen en de haven van Rotterdam.

juli 2020

11 juli 2020
Levenslang leren in de Europese dienstensector
Dit rapport is opgesteld in opdracht van UNI Europa, de Europese vakbond voor werknemers in de dienstensector, die 272 nationale vakbonden in 50 landen vertegenwoordigt. Het verslag presenteert het huidige beleid en de huidige aanpak inzake permanente ontwikkeling van vaardigheden en een leven lang leren in de dienstensector. Deze zijn relevant voor de sociale dialoog en de collectieve onderhandelingen op nationaal en Europees niveau. Het rapport is gebaseerd op gegevensverzameling via een online-enquête onder bij UNI Europa aangesloten vakbonden, interviews met vakbondsvertegenwoordigers en een literatuurstudie.

juni 2020

29 juni 2020
Arbeidsnormen in projecten gefinancierd door Development Finance Institutions (DFI's)
Het doel van dit project is ervoor te zorgen dat arbeidsnormen worden behandeld en meegenomen tijdens de voorjaarsvergaderingen van Development Finance Institutions (DFI's) zoals de Wereldbank en de Aziatische Ontwikkelingsbank, en om te voorkomen dat de Covid 19-pandemie zal worden gebruikt als een excuus om de arbeidsnormen te verlagen. Deze notitie geeft daarom een samenvatting van de evaluaties van de naleving van arbeidsnormen die Profundo namens Mondiaal FNV tussen mei 2018 en november 2019 in dertien landen heeft uitgevoerd. Ook worden de structurele problemen gepresenteerd die door deze onderzoeken zijn geconstateerd binnen de uitvoering door DFI's van hun arbeidswaarborgen en hoe dit tijdens de Covid 19-crisis een verhoogd risico voor werknemers zou kunnen vormen.
24 juni 2020
Waardeketen-analyse van Macadamianoten in Kenia
In opdracht van het Nederlands Centrum voor de Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI) heeft Profundo een analyse gemaakt van de Keniaanse waardeketen van macadamianoten. De macadamia-teelt vormt een belangrijke bron van inkomsten voor producenten wereldwijd en in het bijzonder voor kleine boeren in Kenia. Het onderzoek brengt de belangrijkste obstakels en kansen in de macadamia-waardeketen in kaart.

mei 2020

7 mei 2020
Naleving van de arbeidswetgeving in de cementsector in het Midden-Oosten en Noord-Afrika
Deze studie is toegespitst op de twee belangrijkste cementbedrijven in het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA): HeidelbergCement Group en LafargeHolcim Group. Voor dit onderzoek werden met name drie landen geselecteerd: Jordanië, Libanon en Egypte. De studie analyseert de arbeidsomstandigheden in de vestigingen van de ondernemingen en vergelijkt deze met de nationale en internationale arbeidsnormen.

februari 2020

28 februari 2020
Betrokkenheid van de vakbonden bij de financiële sector
Dit project was gericht op het systematiseren van de kennis en ervaring die de Nederlandse vakbondsorganisatie Mondiaal FNV de afgelopen drie jaar heeft opgedaan met het inschakelen van partijen uit de financiële sector om de agenda's voor 'International Responsible Business Conduct' en 'Decent Work' te beïnvloeden. Er werden gesprekken gevoerd met medewerkers van Mondiaal FNV over de ervaringen en mogelijkheden voor FNV Mondiaal en er werd een presentatie gegeven over de wijze waarop men zich kan engageren met de financiële sector.
25 februari 2020
Verbetering van arbeidsrechten in de toeleveringsketens in het Midden-Oosten en Noord-Afrika
In het kader van dit project zijn verschillende context-sector analyses gemaakt om de Nederlandse vakbondsorganisatie Mondiaal FNV te voorzien van informatie over de haalbaarheid van het ontwikkelen van succesvolle partnerships in de MENA regio. Dit om de arbeidsomstandigheden en arbeidsrechten in wereldwijde toeleveringsketens en sectoren te verbeteren. De volgende combinaties van landensectoren zijn opgenomen: Egypte - Landbouw, Egypte - Textiel, Marokko - Landbouw, Marokko - Textiel, Jordanië - Textiel, Libanon - Landbouw, Libanon - Olie en Aardgas, Tunesië - Landbouw, Tunesië - Textiel, Algerije - Olie en Aardgas, en Palestina - Landbouw.

januari 2020

31 januari 2020
Financiering van ontbossing steeds riskanter door strenger wordende regelgeving
De trend om duurzaamheidsfactoren te integreren in financiële regelgevingskaders leidt tot nalevings-, juridische en reputatierisico's voor lokale banken en investeerders die in tropische landen grondstoffen met ontbossingsrisico financieren. Ook internationale banken en investeerders die met deze toeleveringsketens te maken hebben, kunnen hierdoor worden getroffen. Op basis van openbare bronnen en interviews analyseert dit rapport de integratie van duurzaamheid in de financiële regelgeving op internationaal niveau, alsook in de regelgevingskaders van vijf landen met tropische bossen: Brazilië, Colombia, Peru, Indonesië en Maleisië.
14 januari 2020
Grote bouwprojecten in het Midden-Oosten
Deze studie brengt de grootste bouwprojecten in zes landen in het Midden-Oosten in kaart, geselecteerd uit de landenlijst van het Dutch Good Growth Fund (DGGF) van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken: Irak, Jordanië, Libanon, Bezette Palestijnse Gebieden en Jemen. Daarnaast is ook Syrië in de scan opgenomen. Op basis van de resultaten kunnen Mondiaal FNV en BWI de haalbaarheid beoordelen van het ontwikkelen van succesvolle partnerships in het Midden-Oosten met als doel de arbeidsomstandigheden en arbeidsrechten in de lokale bouwsector en gerelateerde wereldwijde toeleveringsketens te verbeteren.
20 januari 2020
Risico's voor financiers in de Indonesische pulp- en papiersector
Dit rapport analyseert de belangrijkste bedrijfsgroepen die actief zijn in de Indonesische pulp- en papiersector en de financiële risico's in hun bedrijven die relevant zijn voor deze sector. De resultaten tonen aan dat elk van de bedrijven in dit onderzoek betrokken is geweest bij een of andere vorm van ESG-problematiek en dat de bedrijfsstructuren van een aantal van deze bedrijven mogelijk ontworpen zijn om 'base erosion and profit shifting' (BEPS) en 'transfer mispricing' (belastingontwijkingsstrategieën) te vergemakkelijken. De geconstateerde problemen omvatten ontbossing, ontwikkeling op (diep)veen, ontwikkeling van HCV-bossen, gebruik van vuur voor landontginning, brandhaarden, en verontreiniging van waterbronnen, landroof, landconflicten, en arbeidskwesties (bv. onbetaalde lonen), omkoperij, bedrijfsstructuren die mogelijk zijn ontworpen om BEPS te vergemakkelijken, en niet-naleving van overheidsvoorschriften.
Meer resultaten...
Disclaimer
Copyright Profundo, bouw EasyMIND