Arbeidsrechten en gender

maart 2023

16 maart 2023
Gender en Plastic
Om het gender programma voor het Plastic Waste Free Islands-project van de IUCN te ondersteunen, onderzocht Profundo de belangrijkste mensenrechtenkwesties die voortkomen uit plasticvervuiling in de sectoren toerisme, visserij en afvalbeheer door een genderlens, op eilanden in het Caribisch gebied en in de Grote Oceaan. De studie omvat een sociaal-economische en sociaal-culturele analyse van de gendergerelateerde machtsdynamiek, kansen en beperkingen in de context van plasticvervuiling in de bestudeerde sectoren.

februari 2023

21 februari 2023
Eerlijke Geldwijzer Methodologie 2023
De methodologie van de Fair Finance Guide is door Profundo, in samenwerking met Fair Finance-coalities wereldwijd, geüpdatet om de nieuwste standaarden en ontwikkelingen op het gebied van duurzame financiering te dekken. Deze zevende update bevat o.a. nieuwe elementen over gender en diepzeemijnbouw. De methodologie wordt gebruikt door Fair Finance-coalities om het verantwoorde krediet- en investeringsbeleid van financiële instellingen te beoordelen.
1 februari 2023
Trainingen over een duurzame finaciele sector in het VK
Profundo faciliteerde samen met Fair Finance International online trainingen voor CSO's en NGO's die actief zijn in het VK (zoals World Animal Protection, Oxfam GB, ActionAid) over hoe ze de financiële sector kunnen beïnvloeden. De doelstellingen van deze trainingen waren om de deelnemers te ondersteunen bij het vergroten van hun kennis over de relatie tussen de financiële sector en impact op milieu en samenleving, de verschillende soorten financiële instellingen die actief zijn in het VK en de manier waarop ze werken. Daarnaast bespraken we hoe NGO's de hefboomwerking van financiële instellingen kunnen gebruiken om bedrijven te beïnvloeden en hoe de Fair Finance Guide methodologie kan worden gebruikt om het beleid en de implementatie daarvan van financiële instellingen te beïnvloeden.

januari 2023

17 januari 2023
Initiatieven van merken in de kleding en elektronica industrie in Azië tijdens Covid-19
Dit rapport geeft een algemeen beeld van de gevolgen van de Covid-19 pandemie op elektronica- en kledingarbeiders in Azië, de implementatie en beperkingen van initiatieven van merken op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, en onderzoekt hoe werknemers en maatschappelijke organisaties in staat kunnen worden gesteld merken verantwoordelijk te houden.

november 2022

14 november 2022
Eerlijke Geldwijzer Brazilië 2022
Het duurzaamheidsbeleid van de 8 grootste banken die actief zijn in Brazilië zijn beoordeeld op thema's als klimaatverandering, mensenrechten en transparantie, op basis van de door Profundo ontwikkelde Fair Finance Guide-methode. Profundo heeft de coalitie van de Braziliaanse Fair Finance Guide ondersteund bij de beoordelingen. De beoordeling laat een algemene verbetering van de resultaten zien: alle beoordeelde banken hadden een cijferverhoging. De gemiddelde score van 38% en minimaal 31% is echter laag in vergelijking met banken in andere landen.
1 november 2022
Nederlandse Eerlijke Verzekeringswijzer, 7e update
Dit is de zevende update van de beleidsevaluatie van de Nederlandse Eerlijke Verzekeringswijzer. In dit rapport is het beleid van zestien verzekeringsgroepen in Nederland ten aanzien van o.a. klimaatverandering, gezondheid, natuur, mensenrechten en dierenwelzijn geanalyseerd en van een score voorzien.
7 november 2022
Financiering van bouw- en hotelondernemingen in Qatar (WK Voetbal 2022)
Bijna de helft (47%) van de financiering van de bouw- en hotelondernemingen die actief zijn in Qatar wordt verstrekt door Europese banken, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Er zijn miljarden dollars uitgegeven aan de bouw van stadions, infrastructuur en hotels, en er worden miljoenenwinsten gemaakt door de betrokken bedrijven. Maar de arbeidsmigranten, de sleutel tot het succes van het FIFA Wereldkampioenschap 2022, profiteren hier niet van.

Rapport: No questions asked: Profiting from the construction and hotel boom in Qatar

AMWatch: Storebrand after criticism for Qatar investments: "Getting good documentation requires a lot of effort"

Business & Human Rights Resource Centre: AP Pension divests from Vinci after it is linked to labour rights abuses on Qatar World Cup projects

Business & Human rights Resource Centre: Qatar 2022: Report examines investments in construction & hotel sectors in emirate, issues recommendations to financial institutions on engaging with clients & investees on labour rights; incl co. responses

Citywire: Exklusiv: Das sagen deutsche Asset Manager zu ihren Katar-Investments

Citywire: Investors accused of ignoring human rights violations in World Cup building boom

Citywire: Katar-WM: Wie verdienten Investoren am Bauboom?

E24: Passivt eierskap gir også skitt på hendene

El Salto: BBVA y Santander, primeros ganadores del Mundial de Qatar

Enorm: FIFA WM Katar 2022: Menschen- und Arbeitsrechte im Abseits

euobserver: How EU banks underwrote the Qatar World Cup

Fair Finance International: Big European financial institutions invest heavily but turn a blind eye to human rights abuses in Qatar

FinansWatch: Framtiden i våre hender om Qatar-rapport: – Den sår tvil om hvor aktivt eierskap finansinstitusjonene har

finews.asia: World Cup: Did Investors Ignore Human Rights Abuses?

NRK: Oljefondet har investert milliarder i hotellkjede som får Qatar-kritikk

NRK: Oljefondet har investert milliarder i hotellkjede som får Qatar-kritikk

NRK: Oljefondet har milliarder i Qatar-hotellkjede – flere partier krever svar fra regjeringen

VRT: Arbeiders op WK-werven van Besix getuigden over misbruik in rapport, hoofdsponsor Rode Duivels reageert

ZDF: Deutsche Banken verdienen an Katars Bauboom

oktober 2022

17 oktober 2022
Heidelberg Materials: Duurzaamheid, Digitalisering, Aandeelhouderswaarde
Profundo concludeert dat Heidelberg Materials (voorheen: HeidelbergCement) slechts langzaam zijn CO2-intensieve activiteiten aanpast, terwijl het bedrijf ‘old-school’ aandeelhouderswaarde intensiveert en de ‘S’ van ESG laag op de agenda staat. Deze PowerPoint werd gepresenteerd in een webinar voor vakbonden, wereldwijd, die regelmatig onderhandelen met Heidelberg Materials. De studie werd uitgevoerd in opdracht van/ondersteund door IndustriALL Global Union Geneva, Building and Wood Workers' International (BWI) en European Federation of Building and Woodworkers (EFBWW).
7 oktober 2022
Risico's in mensenrechtenschendingen in de latijns-Amerikaanse mijnbouwsector
Profundo bracht de toeleveringsketen van mineralen uit Bolivia, Peru en Colombia in kaart, inclusief producenten, handelaren, Europese kopers en financiers, hun beleid en praktijk op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), evenals de mogelijke gevolgen van markttrends op arbeidsrechten. De transitie naar duurzame energie hangt samen met een snel toenemende vraag naar een groot aantal mineralen. Deze run op mineralen gaat gepaard met hoge risico's voor mensenrechten in deze toeleveringsketens, maar vaak maakt het gebrek aan transparantie met betrekking tot mineralenstromen het moeilijk om bedrijven verantwoordelijk te houden voor hun HRDD-verantwoordelijkheden. Dit belemmert de mogelijkheden voor een rechtvaardige transitie.
10 oktober 2022
Eindevaluatie. Versterking van La Via Campesina voor Peasant Social Justice Organizing (PASO JUSTO)
Dit rapport presenteert de bevindingen van een eindevaluatie van het project ‘Versterking van La Via Campesina voor Peasant Action Social Justice Organing’ (PASO JUSTO), dat liep van 1-3-2017 tot 31-05-2022. PASO JUSTO wordt ondersteund door een subsidie toegekend door de Europese Unie (EU) aan de Europese Coördinatie van La Vía Campesina (ECVC) voor La Vía Campesina (LVC). PASO JUSTO probeert de capaciteit van kleinschalige voedselproducenten te versterken om deel te nemen aan de besluitvorming, zodat ze de sociaal-economische en politieke omstandigheden nationaal en internationaal kunnen veranderen om de levensomstandigheden van boeren te verbeteren, vrouwen sterker te maken en de jeugd een toekomst bieden in het platteland. Om dit doel te bereiken, zet LVC zich in in het International Planning Committee for Food Sovereignty (IPC), een autonoom, zelf georganiseerd, wereldwijd platform van kleinschalige voedselproducenten en organisaties die het doel hebben de voedselsoevereiniteit te bevorderen op mondiaal en regionaal niveau.

september 2022

1 september 2022
Toeleveringsketen van Goud van Brazilië naar de wereld
In dit rapport wordt Braziliaans goud herleid tot de sectoren van juwelen, consumenten elektronica en elektrische voertuigen. Traceerbaarheid van goud is van alle grondstoffen het moeilijkst te bereiken. Toch is het nog steeds mogelijk om te bevestigen dat alle onderzochte bedrijven in consumenten elektronica (Apple, Samsung, Microsoft, Intel en Sony) en fabrikanten van elektrische voertuigen (Volkswagen, Ford, General Motors, Tesla) goud uit Brazilië halen. Van hun traceerbare oorsprong kopen ze goud in van AGA Mineracao (eigendom van het Zuid-Afrikaanse mijnbouwbedrijf AngloGold Ashanti) en Marsam Refinadora, een Braziliaanse geïntegreerde raffinaderij. Bovendien doet vrijwel geen van de juweliers- of horlogebedrijven enige moeite om bekend te maken waar hun grondstoffen vandaan komen, noch hoeveel er in de vervaardiging van hun producten zit.

juli 2022

6 juli 2022
Nederlandse pensioenfondsen en mensenrechtenschendingen
Voor de Eerlijke Pensioen Wijzer hebben we onderzocht en beoordeeld hoe tien Nederlandse pensioenfondsen omgaan met mensenrechtenrisico's in hun investeringsportfolio's met mijnbouwbedrijven, met behulp van de door Profundo ontwikkelde methodologie. Uit de resultaten blijkt dat alle pensioenfondsen zich committeren aan de naleving van de OESO-richtlijnen, maar dat geen van de pensioenfondsen in de praktijk adequaat handelen.

juni 2022

13 juni 2022
Wilmar’s raffinaderijen en merken lopen achter bij de implementatie van ESG-beleid
Wilmar International is een vooraanstaande leider in ESG-beleid en domineert de wereldwijde palmolieketen met een aandeel van bijna 30%. Wilmar koopt slechts 7% gecertificeerde duurzame palmolie voor zijn raffinaderijen in en het bedrijf loopt ook achter bij de duurzame inkoop voor zijn eigen consumenten-merken. Bezorgdheid over ESG-schendingen en investeerdersbeoordelingen hebben Wilmar gehinderd, ook door gebrek aan transparantie, de EU-voorstellen over ontbossing en due diligence in de toeleveringsketen zullen Wilmars investeerders schaden. Dit rapport evalueert de risico's en engagementmogelijkheden van financiers met betrekking tot Wilmar.

mei 2022

20 mei 2022
Arbeidsrechten in de Zuid-Amerikaanse rietsuiker sector
In opdracht van CNV Internationaal is dit rapport het eerste jaarverslag van het Labour Rights Observatory voor de Latijns-Amerikaanse rietsuikersector. Het presenteert de resultaten van een online-enquête onder 840 werknemers uit Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras en Guatemala, met als doel de arbeidssituatie in de sector te vatten vanuit het perspectief van de werknemers. De resultaten laten een significant verschil in perspectieven zien tussen directe werknemers en indirecte werknemers. Indirecte werknemers ontvangen bijvoorbeeld lagere lonen en ervaren slechtere arbeidsomstandigheden. Bovendien wijzen de gegevens op een lage participatie van vrouwen in de sector en minder baangaranties voor vrouwen.

april 2022

4 april 2022
Coördinatie scorekaart voor supermarkten
De vierde scorekaart voor supermarkten is gelanceerd. Dit onderzoek analyseerde het duurzaamheidsbeleid van de toonaangevende supermarkten, met name mensenrechten in hun productieketens, transparantie en verantwoording. Profundo was verantwoordelijk voor de coördinatie tussen de deelnemende landen (NL, UK en Duitsland) en het controleren van alle beoordelingen op inhoud, kwaliteit en consistentie. Daarnaast hebben we ook gezorgd voor alle documentatie achter het onderzoek en een uitgebreide analyse aangeleverd die gebruikt is voor de campagnematerialen.

maart 2022

8 maart 2022
Beoordeling van het gender beleid & uitvoering van Nederlandse banken
Dit rapport beoordeelt of Nederlandse banken hun beleid en de uitvoering daarvan met betrekking tot gender hebben verbeterd, zowel in hun interne bedrijfsvoering als in hun due diligence van klanten en bedrijven waarin wordt belegd. Dit wordt vergeleken met de eerdere studie van de Eerlijke Geldwijzer die in maart 2020 werd gepubliceerd.
7 maart 2022
Nederlandse publieke investeringen in agro-ecologie
Dit rapport analyseert het Nederlandse buitenlandbeleid bevorderend of belemmerend is voor de opkomst en invoering van agro-ecologie, agro-biodiversiteit en agro-ecologische benaderingen en praktijken. Meer specifiek, hoe publieke middelen (zowel ODA als niet-ODA, onder meer via middelen zoals publiek-private partnerschappen en gemengde financieringsconstructies) worden aangewend om landbouwontwikkelingsprojecten te ondersteunen, en welk aandeel van, in welke mate en hoe, die financiering ondersteunend is van transformationele agro-ecologische benaderingen en praktijken.
8 maart 2022
De maatschappelijke impact van financiële instellingen in de agribusiness-sector in Azië
Voor Fair Finance Asia (FFA) beoordeelde Profundo het beleid van 54 Aziatische financiële instellingen die actief leningen verstrekken aan landbouwbedrijven. Uit de resultaten blijkt dat tussen januari 2016 en december 2020 geselecteerde bedrijven 22,6 miljard dollar aan leningen hebben ontvangen die toe te schrijven zijn aan hun agribusiness-activiteiten van financiële instellingen die wereldwijd actief zijn. De grootste schuldeisers komen uit Japan, Singapore en Maleisië. Bovendien wijst het rapport op de zwakke handhaving of het algehele gebrek aan beleid op het gebied van gendergelijkheid, mensenrechten, arbeidsrechten en transparantie en verantwoordingsplicht.
2 maart 2022
Ondersteuning Belgische Eerlijke Geldwijzer 2022
Het duurzaamheidsbeleid van 9 actieve banken in België is beoordeeld op thema's als klimaatverandering, mensenrechten en transparantie, op basis van de Fair Finance Guide-methode ontwikkeld door Profundo. Profundo heeft de Belgische Fair Finance Guide coalitie ondersteund bij de beoordelingen.
Meer resultaten...
Disclaimer
Copyright Profundo, bouw EasyMIND